Sectoren

GGZ

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bestaat uit een grote variëteit aan GGZ-instellingen of zorginstellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen. Een gemeenschappelijke deler die ze hebben zijn de grote uitdagingen op het gebied van financiering, wachtlijsten en informatie-uitwisseling. Door verschillende ontwikkelingen in de zorgsector, waaronder de opkomst van persoonlijke gezondheidsomgevingen en het belang van ketenuitwisseling, wordt informatie-uitwisseling ook voor de GGZ een steeds belangrijker onderwerp. Thema’s als standaardisatie, leveranciersmanagement en administratieve lastenverlaging spelen hierbij een belangrijke rol.

Rapport

De afgelopen jaren is Nictiz door diverse veldpartijen om betrokkenheid en visie gevraagd met betrekking tot het verbeteren van de informatievoorziening in de GGZ-sector. Om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het optimaliseren van de informatievoorziening in de GGZ-sector, is in samenwerking met een viertal GGZ-instellingen gestart met een (technisch) marktonderzoek, waarbij de sector uitgebreid is verkend.

Binnen het kader van informatie-uitwisseling staat de GGZ voor de uitdaging om per 1 januari 2020 gegevens digitaal en gestandaardiseerd over te dragen. Om hier aan bij te dragen wordt medio 2018 gestart met het VIPP GGZ. Daarin wordt aandacht besteed aan de volgende modules: patiënt en e-health, patiënt en medicatie en patiënt en informatie. Om nadere invulling te geven aan deze modules wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande landelijke (informatie)standaarden en zibs.

Ondersteuning informatievoorziening GGZ

Het iGGZ-platform wisselt een á twee keer per jaar kennis en ervaringen uit om gezamenlijk te werken aan oplossingen voor ICT-uitdagingen in de GGZ-sector.

GGZ-instellingen hebben vaak te maken met vragen rondom de informatievoorziening, bijvoorbeeld met betrekking tot architectuur, verantwoordelijkheden en sourcingsbelissingen. Om GGZ-instellingen te ondersteunen kan het Referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) worden gebruikt. Dit is een middel dat helpt bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van de zorg en de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatie-objecten in een GGZ-instelling; de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening. GGZ-instellingen en ICT-leveranciers worden uitgenodigd om het model te gaan gebruiken en de ervaringen daarmee, plus eventuele verbeteringen, te delen.