Publicaties

Handboek e-consult hoe regelen we dat?! (mobiele versie)

Dit handboek is bestemd voor huisartsenpraktijken en is een uitgave van NHG, LHV en Nictiz en is een uitgave van NHG, LHV en Nictiz. Deze interactieve PDF is geoptimaliseerd voor mobiel en tablet.

Marinka de Jong

Handboek e-consult hoe regelen we dat?! (PC en Mac versie)

Dit handboek is bestemd voor huisartsenpraktijken en is een uitgave van NHG, LHV en Nictiz en is een uitgave van NHG, LHV en Nictiz. Deze interactieve PDF is geoptimaliseerd voor gebruik met Adobe (Acrobat) Reader op Mac en PC.

Marinka de Jong

Eerste labs aangesloten op Eenheid van Taal in antibioticaresistentie

Het project Eenheid van Taal in antibioticaresistentie verbetert de gegevensuitwisseling op het gebied van infecties met resistente ziekteverwekkers. De eerste twee laboratoria (RLM in Dordrecht en CBSL in Hilversum) zijn succesvol aangesloten op het nieuwe gestandaardiseerde systeem. Eenheid van Taal in antibioticaresistentie is een gezamenlijk project van de NVMM, Nictiz en het RIVM. Nictiz helpt het project Eenheid van Taal antibiotica resistentie bij het vaststellen en het beheren van de labcodes en de berichtdefinities.

Hoogste tijd voor digitaal bereikbare huisartsen

Blog van Rosalie van Meer naar aanleiding van het beschikbaar stellen van het handboek: E-consult hoe regelen we dat? Het e-consult is in haar ogen een welkome uitbreiding van e-health-diensten die voor alle partijen winst gaat opleveren!

Marinka de Jong

E-consult biedt meerwaarde voor huisarts en patiënt

Het e-consult heeft meerwaarde voor zowel huisartsenpraktijken als voor patiënten. Bij 62% van de huisartsenpraktijken is het inmiddels mogelijk om een e-consult te doen. Het daadwerkelijke gebruik van het e-consult is echter nog niet zo hoog. Om huisartsen op weg te helpen en deze kansrijke e-health-toepassing een impuls te geven hebben LHV, NHG en Nictiz een interactief handboek voor huisartsenpraktijken ontwikkeld: ‘E-consult, hoe regelen we dat?!’ Dit handboek wordt vandaag overhandigd aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS.

 

Helpt u mee om patiënten meer regie te geven in afspraken met zorgverleners?

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om in één omgeving veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Vanaf 5 juli 2018 staan de specificaties voor het maken van afspraken in openbare consultatie.

Checklist online inzage, hoe regelen we dat?!

Online inzage van gezondheidsgegevens heeft veel te bieden voor patiënten, zorgverleners en de interactie tussen beiden. Deze checklist biedt handvatten voor ziekenhuizen die gaan starten met online inzage, maar zeker ook voor ziekenhuizen die zijn gestart of al een patiëntportaal hebben en meer uit online inzage
willen halen.

Charlotte Schreuder

FwietFwiet, deze pil slik ik niet

Blog van Charlotte Schreuder over onlosmakelijke duo’s: de scheidsrechter en de videoref. De zorgverlener en de patiënt. Duo’s die samen verder komen dan alleen.

Charlotte Schreuder

Poster ZiRA

Ziekenhuizen kunnen met de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) de inrichting van hun organisatie in kaders en modellen beschrijven. In de samenvattende poster zijn de belangrijkste modellen opgenomen.

Publicatie heeft geen expert.

ZiRA: hulpmiddel voor ziekenhuizen om hun organisatie en informatievoorziening in te richten

Ziekenhuizen kunnen met de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) de inrichting van hun organisatie in kaders en modellen beschrijven. Daarmee houden ze overzicht, beheersen ze de complexiteit van de informatievoorziening en kunnen veranderingen in onderlinge samenhang doorvoeren. De ZiRA is op 14 juni op het congres ‘Architectuur in de Zorg’ gelanceerd.

Coolblue in de zorg

Dingen zijn zoals ze zijn, maar zorg kan beter door te redeneren vanuit VBHC. Mijn advies: zoek de disruptie op en ga met een kleine integrated practice unit hiermee aan de slag.

Henk Hutink

Open consultatie Eenheid van Taal

In de tijd dat we spreken over netwerkgeneeskunde en andere innovaties in de zorg is het belangrijk om een randvoorwaarde te regelen, namelijk Eenheid van Taal. Er is sprake van Eenheid van Taal wanneer informatie tussen verschillende zorgverleners kan worden uitgewisseld zonder dat dit de betekenis ervan tenietdoet.

Nieuwe standaard in HL7 CDA beschikbaar voor uitwisselen BgZ tussen ziekenhuizen

Het uitwisselen van de belangrijkste patiëntgegevens tussen ziekenhuizen wordt binnenkort een stuk gemakkelijker. In goede samenwerking met Epic, Chipsoft, Nictiz en Registratie aan de bron is overeenstemming bereikt over een technische standaard voor de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen ziekenhuizen.

Delen uit het huisartsdossier geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO

Nictiz heeft voor MedMij gegevens uit het huisartsdossier voor een PGO geschikt gemaakt. De basis voor deze set van gegevens is de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ die NHG en Patiëntenfederatie Nederland hebben ontwikkeld. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op het uitgangspunt van MedMij: ‘het is raar dat je als patiënt niet bij je gegevens kunt’.

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht voor Nictiz

Maarten Klomp (huisarts) en Mirjam van Velthuizen (lid raad van bestuur UMC Utrecht) zijn toegevoegd aan de Raad van Toezicht van Nictiz. Met deze twee nieuwe leden krijgt Nictiz versterking op het vlak van kennis en expertise in de eerste en in de tweede lijn.

Volledige BgZ 2017 door MedMij-specificaties geschikt gemaakt voor uitwisseling met PGO’s

Nictiz heeft voor MedMij de Basisgegevensset Zorg 2017 (BgZ) volledig gereed gemaakt voor het uitwisselen van gegevens zoals bijvoorbeeld diagnoses, verrichtingen (operatief) of geplande zorgactiviteiten met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).

Treant pakt voortrekkersrol medicatieveiligheid

​Veilig en verantwoord medicijngebruik is van levensbelang en daarom bundelen Treant Zorggroep en ontwikkelaar Nexus hun krachten.

EHealth-week 2018 positief ontvangen

Geen patiënten meer voor een dichte deur

Value based healthcare (VBHC) groeit in de Nederlandse zorg. En dat is maar goed ook. Er is geen ander model dat zich zo focust op de meerwaarde van zorg voor patiënten als VBHC. En dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen. Het model zorgt ervoor dat we gaan samenwerken. En laat dat nou net nodig zijn in een complexe zorgwereld waarbij iedereen direct of indirect met elkaar verbonden is. Want de zorg verbeteren, dat kan niemand alleen.

WeeKonnect: kom naar onze presentaties

​Dankzij digitale zorg krijgen mensen meer regie over hun eigen gezondheid en kunnen zorgprofessionals de beste zorg leveren op de juiste plek, op het juiste moment. Digitale zorg komt pas echt tot bloei als we in staat zijn om veilig en betrouwbaar gegevens uit te wisselen. Hoe krijg je dat voor elkaar? En vooral hoe doen we dat samen? Ontdek het tijdens de WeeKonnect.

ICT-zorg goed voor je nieren

​Infographic over medicatiebewaking bij patiënten met chronische nierschade.

Michael Tan

Project ‘Vertalen Snomed’ levert eerste tienduizend termen op

Met de Nederlandse publicatie van SNOMED CT (Snomed) zijn eind maart de eerste tienduizend vertalingen uit het project ‘Vertalen Snomed’ gepubliceerd. Hiermee is ‘eenheid van taal’ binnen de Nederlandse zorgsector een stap dichterbij. Eenheid van taal is belangrijk voor het uitwisselen van medische- en verpleegkundige gegevens, het vergroten van kennis en het reduceren van administratieve lasten.

CMIO essentieel voor digitalisering in de zorg

die een brugfunctie kan vervullen tussen ICT en de gebruiker in de zorg een must … Blog van Elise Peters over ‘CMIO essentieel voor digitalisering in de zorg…

Elise Peters

Chief Medical Officer CMIO essentieel voor digitalisering zorg in het ziekenhuis

Koester de CMIO

Het landelijk CMIO Netwerk en Nictiz hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de positionering van CMIO’s (Chief Medical Information Officers).

Elise Peters

Handboek online inzage hoe regelen we dat?

Nictiz heeft het handboek ‘Online inzage hoe regelen we dat?!’ gemaakt voor het multidisciplinaire team dat binnen het ziekenhuis aan de slag gaat met online inzage. Met dit handboek geef je online inzage echt meerwaarde.

Charlotte Schreuder

Hoe geef je online inzage voor patienten echt meerwaarde

Poster Online inzage hoe regelen we dat?!

​​​​​Online inzage van gezondheidsgegevens heeft veel te bieden voor patiënten, zorgverleners en de interactie tussen beiden. Het handboek ‘Online inzage hoe regelen we dat?!​’ is primair voor het multidisciplinaire team dat binnen het ziekenhuis aan de slag gaat met online inzage. In de samenvattende poster zijn de belangrijkste tips opgenomen.

Charlotte Schreuder

Doorbraak in digitalisering huisartsenzorg nodig

algemeen best tevreden: de systemen doen wat zij nodig hebben voor hun dagelijkse praktijk … van Lies van Gennip over de noodzaak van een doorbraak in digitalisering huisartsenzorg…

Lies van Gennip

Toekomst digitalisering eerstelijnszorg huisartsen

​In de gedigitaliseerde gezondheidszorg staat de positie van de huisarts op het spel.

Quintus Bosman

Doorbraak in digitale dienstverlening

Doorbraak in digitalisering eerstelijns huisartsenzorg noodzakelijk

Omnihis als eerste gekwalificeerd voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en zorggroep van chronische zieken

​OmniHIS, ICT-leverancier van huisartsinformatiesystemen, heeft ervoor gezorgd dat hun systeem medische gegevens van diabetes-, COPD/ astma- en CVRM-patiënten elektronisch kan uitwisselen als onderdeel van een proeftraject van het programma ketenzorg.

Opschaling e-consult vraagt om grenzenwerk

moet je toch even de rust en tijd nemen om na te denken over vragen als: Voor wie en voor welke vragen en situaties is het e-consult geschikt … Het goede nieuws is dat veel …

Bettine Pluut

Kwaliteitsregistraties behoeven aanpassing

van vandaag overschaduwen de noodzakelijke aanpassingen voor morgen die ervoor moeten zorgen dat kwaliteitsregistraties daadwerkelijk bijdragen aan betere zorg …

Henk Hutink

Samenwerking zorgt voor betere online en offline zorg

interactie met patiënten geweldige ideeën geeft voor een beter portaal én voor betere zorg… Als dat offline niet op orde is, gaat dat online direct zichtbaar worden …

Jaco van Duivenboden

Zeven misverstanden over kwaliteitsregistraties

​​​Goede kwaliteitsregistratie is cruciaal voor de Nederlandse zorg. Dit zal niemand bediscussiëren, maar er zijn ook misverstanden. Mensen denken bijvoorbeeld dat kwaliteitsregistraties duur zijn, niets opleveren en het is maar afwachten of de zorg hierdoor beter wordt. In deze whitepaper leest u welke misverstanden bestaan. Elk misverstand wordt toegelicht en in de juiste context geplaatst.

Henk Hutink

Met blockchain alleen geen betere zorg

Gaat het nou nog wat worden met blockchain in de zorg… schreef een blog op zorgvisie.nl over blockchain in de zorg: ‘Ik kan geen toekomst voorspellen, maar het wordt hoe dan ook …

Jaco van Duivenboden

Declaratiemogelijkheden e-consult

Gebruik ehealth toepassingen in verstandelijk gehandicaptenzorg neemt toe

Factsheet het gebruik van eHealth in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Factsheet over het gebruik van eHealth in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking nav de resultaten van het onderzoek dat in het kader van de jaarlijkse Nictiz NIVEL eHealth-monitor is uitgevoerd.

Publicatie heeft geen expert.

Basisgegevensset Zorg wordt de standaard

Unieke samenwerking tussen standaardisatieorganisaties in Nederland

​De samenwerking Standards Developing Organisations Nederland voor de informatievoorziening in de Nederlandse zorg (SDO-NL) heeft zich uitgebreid met twee nieuwe leden. Hiermee zijn nu zeven standaardisatieorganisaties die in Nederland actief zijn binnen de zorgsector aangesloten bij deze bestuurlijke samenwerking. SDO-NL heeft de ambitie om een grote bijdrage te leveren aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.

Online inzage groeit door

Zo’n vijf jaar geleden was er nog veel discussie over of we patiënten überhaupt wel online inzage in hun dossier moesten geven. Inmiddels kun je bij 34 ziekenhuizen online je gezondheidsgegevens inzien. En dat aantal groeit snel, zo blijkt uit de nieuwe update van www.hoeonlineisjouwziekenhuis.nl.

Charlotte Schreuder

Patiëntportalen van ziekenhuizen januari 2018

​​34 ziekenhuizen in Nederland hebben een patiëntportaal, waarbij je online je gezondheidsgegevens kan inzien. Zo blijkt uit onderzoek van Nictiz, expertisecentrum e-health.

Charlotte Schreuder

Ongestructureerde informatie inzichtelijk maken voor patienten

ehealth week 2018

Van 20 t/m 26 januari 2018 vindt de e-healthweek plaats. Bezoek een activiteit en ervaar zelf wat digitale ondersteuning in de zorg voor u kan betekenen. Van innovatielabs, workshops, open dagen, demonstraties, webinars tot aan theatervoorstellingen en​ pop-up stores door heel Nederland.

Jaaroverzicht 2017 Patiëntparticipatie en eHealth

​​Het team Patiëntparticipatie en eHealth blikt terug op wat zij in 2017 heeft opgeleverd en bereikt.

Bettine Pluut

Grote meerderheid verpleegkundigen en verzorgenden positief over standaardisatie

Lisanne van der Molen

Patiënt & Big Data: Is de patiënt klant of product?

Lies van Gennip

Econsult heeft nog lange weg te gaan

​Digitale communicatie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We lezen kranten en boeken steeds vaker digitaal, e-mailen dagelijks en wisselen beeldmateriaal makkelijk uit via ‘de cloud’. Maar wanneer het op onze gezondheid aankomt, pakken we de telefoon voor een afspraak of een uitslag en bezoeken de arts tijdens kantoortijden voor een consult.

Myrah Wouters

Wegwijs in SNOMED CT

Alle afspraken met zorgverleners in een overzicht

Hoe ethisch is e-health?

​​Artikel in ICT&Health. De inzet van e-health hoort bij moderne gezondheidszorg, daar zijn de meeste mensen het inmiddels over eens. Hoe gaan we e-health moreel verantwoord inzetten en gebruiken?

Jaco van Duivenboden

E-health: een bewuste keuze

​De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is essentieel voor zinvol gebruik van e-health.

Inventarisatie Verloskundige SamenwerkingsVerbanden

VWS heeft Nictiz advies gevraagd over de aanpak en mogelijke stimulering van gegevensuitwisseling in de geboortezorgketen.

Quintus Bosman

Infographic eHealth-monitor 2017 English version

Download the infographic for the highligts of the report eHealth-monitor 2017.

Myrah Wouters

Infographic eHealth-monitor 2017

Infographic eHealth-monitor 2017

Myrah Wouters

Consciously choose eHealth

​Five years following the launch of the first eHealth-monitor, we are getting a better picture of the challenges and opportunities of eHealth. In 2017 it seems that there are many opportunities for eHealth.

Myrah Wouters

eHealth-monitor 2017

De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health.

Myrah Wouters

Partijen buiten MedMij kunnen standaarden indienen

​​​​Standaardisatie is onmisbaar bij gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en zorgt ervoor dat informatie op dezelfde manier wordt uitgewisseld. Vanaf nu kan iedereen MedMij verder helpen door standaarden aan te leveren. MedMij opent haar deuren voor partijen die niet direct bij het programma betrokken zijn, maar wel standaarden ontwikkelen. Hiermee geeft MedMij een versnelling en een verbreding aan de standaarden. Patiënten kunnen dan over een completer beeld van hun gezondheidsgegevens beschikken.

Object IDentifiers (OID’s)

Publicatie heeft geen expert.

Factsheet Elektronische gegevensuitwisseling

​Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zorgt voor een compleet en actueel beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. Dit draagt bij aan patiëntveiligheid. Want continue beschikbaarheid van bijvoorbeeld het actuele medicatiedossier maakt de kans op fouten kleiner. Het gebruik van standaarden draagt hieraan bij.

Myrah Wouters

Artsen hebben vertrouwen in standaarden voor gegevensuitwisseling

​Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zorgt voor een compleet en actueel beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. Dit draagt bij aan patiëntveiligheid. Want continue beschikbaarheid van bijvoorbeeld het actuele medicatiedossier maakt de kans op fouten kleiner. Het gebruik van standaarden draagt hieraan bij. Driekwart van de artsen vindt het gebruik van standaarden de beste oplossing om patiëntgegevens te delen.

Helpt u mee om patienten toegang te geven tot zorggegevens?

Whitepaper het gebruik van patiëntportalen

Deze whitepaper presenteert een verkennende studie naar het gebruik van patiëntportalen en de inzet van communicatiemiddelen door ziekenhuizen.

Charlotte Schreuder

Inzicht in het gebruik van patiëntportalen nog een wereld te winnen

Veel ziekenhuizen hebben behoefte aan meer inzicht in de gebruikersaantallen, omdat dit richting geeft aan hun strategie en communicatiebeleid. Het aantal patiënten dat de afgelopen maand contact heeft gehad met een zorgverlener en gebruik maakte van een patiëntportaal ligt tussen de 5% en 20%. Ziekenhuizen die nu 5% scoren hebben dus nog een slag te slaan om tot 10% te komen – een van de VIPP-doelstellingen. Voor de ziekenhuizen die binnen VIPP inzetten op een gebruikerspercentage van 25% ligt de lat helemaal hoog.​

Gebruik digitale medicatiecontrole ouderenzorg groeit, maar blijft achter bij noodzaak

​​Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt een digitale oplossing voor medicatiecontrole noodzakelijk. In de praktijk gebruikt slechts 22% van deze zorgverleners deze digitale oplossing. Dit blijkt uit een voorpublicatie van de jaarlijkse eHealth-monitor van Nictiz en het NIVEL.

Factsheet Verpleging & Verzorging ouderenzorg

Steeds meer zorgverleners in de ouderenzorg gebruiken eHealth-toepassingen. Er is wel een verschil zichtbaar tussen noodzaak of wenselijkheid ten opzichte van het gebruik. Grootste kloof is zichtbaar bij de digitale dubbele medicatiecontrole. Dit blijkt uit onderzoek dat Nictiz en NIVEL in het kader van de eHealth-monitor hebben uitgevoerd.

Myrah Wouters

Kandidaat ZIB Verwijzing Overdracht

Kandidaat ZIB Verwijzing Overdracht

Fred Smeele

​Kandidaat ZIB nln nfu Patientbespreking

​Kandidaat ZIB nln nfu Patientbespreking

Fred Smeele

Kandidaat ZIB nl umcg BedPlek

Kandidaat ZIB nl umcg BedPlek

Fred Smeele

Kandidaat ZIB nl umcg BedGebruik

​Kandidaat ZIB nl umcg BedGebruik

Fred Smeele

​Kandidaat ZIB nl.nfu.TumorClassificatie

​Kandidaat ZIB nl.nfu.TumorClassificatie

Fred Smeele

Kandidaat ZIB nl.nfu.TumorClassificatie

Fred Smeele

Kandidaat ZIB Bevalling

​Kandidaat ZIB Bevalling

Fred Smeele

Verbeterde elektronische overdracht van ambulance naar SEH

​Artikel in het blad ICT&Health (nr 05/2017) over een nieuw bericht dat Nictiz samen met ketenpartners voor de elektronische overdracht tussen ambulance en de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis heeft ontwikkeld.

Gert Koelewijn

Verbeter informatie-uitwisseling in GGZ met bestaande standaarden

Het belang van informatie-uitwisseling in de GGZ neemt toe. De GGZ-sector maakt veelvuldig gebruik van veel verschillende e-health-toepassingen, maar dit leidt vaak tot meer administratieve handelingen doordat een koppeling met het patiëntdossier regelmatig ontbreekt. Daarnaast draagt betere informatie-uitwisseling bij aan het verkrijgen van een volledig beeld van de patiënt. Deze uitwisseling is nu vaak nog gebrekkig. Verbetering is op korte termijn mogelijk door gebruik te maken van bestaande informatiestandaarden, zoals voor medicatieveiligheid. Dit concludeert Nictiz op basis van een onderzoek naar informatie-uitwisseling in de GGZ.

Informatie-uitwisseling in de GGZ-sector

Nictiz heeft samen met de GGZ-instellingen Rivierduinen, Arkin, GGZ Oost-Brabant en Parnassia Groep een (technische) marktanalyse gemaakt van de informatie-uitwisseling in de sector.

Lisanne van der Molen

Helpt u mee om patiënten meer regie te geven in afspraken met hun zorgverleners?

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij producten om binnen één omgeving veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. MedMij vindt het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom geven wij iedereen de gelegenheid om feedback te geven via ‘Openbare Consultatie’.

Volledige Basisgegevensset Zorg geschikt gemaakt voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen

Architectuurdocument Volume 1

​Architectuur Vol. 1: De grondbeginselen van zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden​.

Fred Smeele

Architectuurdocument Volume 2

Architectuur Vol. 2: ​Technische implementatie van zib’s. De praktische aspecten van de implementatie van zib’s op het niveau van de applicaties en de gegevensuitwisseling.

Fred Smeele

Architectuurdocument Volume 4

Architectuur Vol. 4: Hergebruik van gegevens voor registraties. De manier waarop zib’s gebruikt kunnen worden voor de aanlevering aan registraties.

Fred Smeele

Beheerafspraken zorginformatiebouwstenen

Een goed ingericht beheerproces biedt voor alle betrokkenen transparantie op welke wijze aanpassingen in de standaard bewerkstelligd kunnen worden. In dit document ligt de focus op het beheer van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s).

Fred Smeele

Richtlijnen bij afwezigheid zorginformatiebouwstenen

Dit document gaat niet in op de situatie wat te doen als er een zib bestaat, maar als er wijzigingen en/of aanvullingen op de bestaande zib nodig zijn: het proces van wijzigingsvoorstellen op bestaande zib’s is beschreven ‘Beheersafspraken zib’s’.

Fred Smeele

Patient heeft steeds vaker inzage in onderzoeksresultaten en medicatieoverzicht via patientportalen

​​​Een op de drie ziekenhuizen in Nederland heeft een patiëntportaal, zo blijkt uit onderzoek van Nictiz, het expertisecentrum eHealth. Vorig jaar was dat nog een op de vier. Bij vijfentwintig van de achtentwintig patiëntportalen heeft de patiënt inzage in onderzoeksresultaten en via zeventien portalen is raadpleging van het medicatieoverzicht mogelijk. Hiermee wordt patiëntparticipatie bij medicatieveiligheid steeds meer realiteit.

Actie op Meet Up (samenvatting)

Patiënt Centraal was het thema van afgelopen Meet up bij VWS op 25 september. Voor het programma Patiëntparticipatie en eHealth van Nictiz een goede gelegenheid om het belang van het patiëntperspectief weer eens uit te lichten. We hebben de deelnemers geprikkeld
met uitspraken van patiënten en na laten denken over waarom het belangrijk is dat patiënten meepraten in de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Niet praten over, maar mét patiënten is de gouden regel bij ‘Patiënt centraal’.

Publicatie heeft geen expert.

Patiëntportalen van ziekenhuizen 2017

Infographic van resultaten van onderzoek van Nictiz, het expertisecentrum eHealth naar patiëntportalen van ziekenhuizen in Nederland.

Charlotte Schreuder

Seminar patientveiligheid

Tijdens het Executive Seminar Patiëntveiligheid dat Zorgvisie en Uitgeverij Tijdstroom …Patiëntveiligheid borgen begint met het begrijpen van het systeem en de processen …

Geef het e-consult de ruimte om zich te bewijzen

​​​​​Voor het e-consult geldt helaas nog steeds voor veel huisartsen én patiënten dat onbekend onbemind maakt. Dit terwijl degenen die er al wel gebruik van maken positief zijn over de meerwaarde die het beide partijen biedt. Voor de verdere ontwikkeling ervan is het dan ook belangrijk dat huisartspraktijken gewoon over de drempel heen stappen en er ervaring mee gaan opdoen. Een voorbeschouwing op de eHealth-monitor die in november zal verschijnen.

Ethiek en eHealth maakt eHealth goede zorg beter

Wat is goede eHealth? Is eHealth wel geschikt voor iedereen? Samen met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) organiseren we op donderdag 28 september a.s. een bijeenkomst over de ethische aspecten van eHealth.

Diabetespatienten wisselen via MedMij bloedglucosewaarden uit met de huisarts

Integration of personal health records in the information processes of general practices

Kwalitatief onderzoek van Marije van der Geest (Vrije Universiteit) onder achter huisartsen naar eHealth.

Myrah Wouters

E-Consult kun je doen wanneer het jou uitkomt

Huisartsen en medisch specialisten bieden steeds vaker de mogelijkheid om via een website of e-mail een vraag te stellen: het e-consult. Toch wordt van deze mogelijkheid nog maar weinig gebruikt gemaakt. In 2016 gaf 3% van de zorggebruikers in de eHealth-monitor aan gebruik te hebben gemaakt van e-consult.

Factsheet e-consult

Zorggebruikers zien zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult, blijkt uit onderzoek uitgevoerd in 2017 in het kader van de jaarlijkse Nictiz en NIVEL eHealth-monitor.

Myrah Wouters

Digitale verpleegkundige overdracht stijgt

​​​​Het aantal digitale verpleegkundige overdrachten is met 10% gestegen ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017. Wel ervaren meer respondenten dan in 2014 problemen met de uitwisseling tussen systemen. Eenduidig vastleggen van gegevens kan dit verbeteren.

Onderzoeksrapport Verpleegkundige overdracht

​​Het standaardiseren van de verpleegkundige overdracht wordt door 90% van de respondenten belangrijk gevonden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017. Er is echter veel onbekendheid met standaardisatie in de dagelijkse zorgpraktijk, 46% van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan zeker te weten dat in het dossier met gestandaardiseerde gegevens wordt gewerkt. De informatiestandaard eOverdracht, waarin is vastgelegd welke informatie bij de verpleegkundige overdracht moet worden uitgewisseld, heeft bij de respondenten meer bekendheid verkregen dan in 2014.

Lisanne van der Molen

Patient en zorgverlener, partners in eHealth

Kennismagazine Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth

​In het kennismagazine ‘Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth’ laten we met ervaringsverhalen van zorgverleners, experts en patiënten zien dat de inzet van eHealth om een partnerschap tussen zorgverlener en patiënt vraagt.

Marinka de Jong

Een informatiestelsel voor en door de patiënt

Zo kunnen uitgevonden wielen overgenomen worden en kunnen we echt zeggen Nederland heeft een duurzaam informatiestelsel, vóór en dóór de participerende patiënt…

Marinka de Jong

Hoe maken we online inzage tot een succes?

Hoe maken we online inzage tot een succes?

Met dit kennismagazine willen wij u praktische handvatten bieden voor het regelen van online inzage. U vindt er onder andere een top 10 adviezen, de praktijkverhalen van projectleiders, patiënten en zorgverleners en een geactualiseerde argumentenwijzer.

 

Bettine Pluut

Hoe maken we online inzage tot een succes?

Met dit kennismagazine willen wij u praktische handvatten bieden voor het regelen van online inzage. U vindt er onder andere een top 10 adviezen, de praktijkverhalen van projectleiders, patiënten en zorgverleners en een geactualiseerde argumentenwijzer.

Publicatie heeft geen expert.

Verslag Patiënt en zorgverlener: partners in eHealth 11 mei 2017

​​Verslag van de bijeenkomst Patiënt en zorgverlener: partners in eHealth op 11 mei. Tijdens deze bijeenkomst kregen zorgverleners praktische handvatten aangereikt om draagvlak voor eHealth te vergroten in de eigen praktijk. Patiënten gaven aan wat voor hun prettig werkt.

Bettine Pluut

Medicatiegegevens nierpatiënt moeten worden gedeeld

Artikel in Zorgvisie juni 2017 over de beschikbaarheid van een up-to-date medicatieoverzicht voor alle zorgverleners en apothekers is bij patiënten met nierschade van bijzonder belang.

Michael Tan

Afsprakenset voor geneesmiddelovergevoeligheden

​​​​Huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en specialisten hebben afspraken gemaakt over het digitaal registreren en overdragen van geneesmiddelovergevoeligheden. ICT-zorgsystemen die aan deze afspraken voldoen ondersteunen zorgverleners bij de medicatiebewaking op geneesmiddelovergevoeligheden van patiënten.

Het nieuwe eID-stelsel; een introductie voor de zorgsector

De komende jaren zal de online dienstverlening in de zorg verder toenemen. Dit stelt hogere eisen aan de betrouwbaarheid van het digitale legitimatieproces. In deze whitepaper een introductie over de ontwikkeling van eID-voorzieningen in de zorg.

Fred Smeele

Multidisciplinaire afspraken registratie en overdracht van geneesmiddelovergevoeligheden

Huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en specialisten hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het digitaal registreren en uitwisselen van geneesmiddelovergevoeligheden. Gebruik van deze afspraken kan schade bij de patiënt voorkomen of beperken.

Gert Koelewijn

Geen Keuringsdienst voor e-health

Maar hoe weet je of die … door de NHS goedgekeurde app. Een keurmerk voor eHealth-instrumenten is te kostbaar en te complex … Helaas bereiken dit soort lijsten nog geen breed publiek …

Jaco van Duivenboden

Denkt u mee MedMij

Eerlijke informatie over eHealth

Informatie over de (beoogde) voordelen van eHealth-diensten zoals online inzage is makkelijk te … Op die manier kunnen zorgverleners op een eerlijke manier de voor- en nadelen afwegen …

Marinka de Jong

eHealth: hoe weten we of het werkt?

eHealth is volop in ontwikkeling. Digitale toepassingen ondersteunen patiënten en zorgverleners, bijvoorbeeld in de onderlinge communicatie. En bij sommige toepassingen wordt de reguliere zorg zelfs vervangen door digitale mogelijkheden, zoals bij telemonitoring of online hulp bij psychische klachten.
Maar er heerst ook nog veel onzekerheid over of een toepassing goed is. Dat weerhoudt patiënten en zorgverleners nog in breed gebruik van eHealth-toepassingen. Aanleiding voor Nictiz en Zorginstituut Nederland om van een aantal beproefde methoden in aanverwante vakgebieden te onderzoeken of deze ook geschikt zijn voor beoordelen van kwaliteit van eHealth.

Online inzage voor VIPP

​​Op 30 mei en 14 juni organiseert het VIPP-programma in samenwerking met Nictiz de themabijeenkomst ‘Online inzage’. Het programma is speciaal aangepast aan instellingen die meedoen aan het VIPP-programma. Tijdens deze dag delen twee ziekenhuizen hun ervaringen met de opzet en uitrol van online inzage. Zo geven ze inzicht in de ‘lessons learned’ en krijgt u praktische adviezen. Hierbij staan de veranderkundige uitdagingen centraal. ​

Evaluatie van eHealth-technologie

Digitale toepassingen worden steeds meer in het zorgproces gebruikt. Maar er heerst ook onzekerheid over of een toepassing goed is. Nictiz deed samen met Zorginstituut Nederland onderzoek naar methoden om kwaliteit van eHealth-toepassingen te beoordelen.

Jaco van Duivenboden

Verslag patiënt en zorgverlener: partners in eHealth 11 mei 2017

Bettine Pluut

eID in de zorg: wat betekent het voor u?

Nictiz organiseert dinsdag 30 mei een bijeenkomst over eID in de zorg. Het toenemen van onlinedienstverlening vraagt om betrouwbare identificatie en authenticatie. Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Informatiestandaard eOverdracht vernieuwd

De informatiestandaard verpleegkundige overdracht (eOverdracht) voor het overdragen van patiënten door de zorgketen is vernieuwd. Grootste aanpassing is het ontwikkelen en opnemen van verpleegkundige zorginformatie bouwstenen (ZIB’s). Met de ZIB’s wordt eenmalig en eenduidig informatie vastgelegd, wat zorgt voor minder administratieve handelingen en de mogelijkheid om direct informatie uit te wisselen met andere zorgverleners. Naast de ontwikkeling van ZIB’s zijn afspraken gemaakt over welke gegevens moeten worden uitgewisseld en hoe deze moeten worden ingebouwd in het EPD.

iGGZ Platformbijeenkomst 22 mei 2017

Interview Merik Seven

Publicatie heeft geen expert.

Kennismagazine Ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth

Gebruiksvriendelijkheid is een voorwaarde voor succesvol gebruik van eHealth. Maar hoe zorg je dat eHealth-diensten gemakkelijk te gebruiken zijn en dat de informatie die wordt overgedragen toegankelijk is? En hoe betrek je patiënten bij dit proces? Hoe laat je hen mee-ontwikkelen en testen? En wat doe je vervolgens met hun feedback? Lees in dit kennismagazine belangrijkste do’s en don’ts voor het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth.

Kennismagazine Het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth

​Gebruiksvriendelijkheid is een voorwaarde voor succesvol gebruik van eHealth. Maar hoe zorg je dat eHealth-diensten gemakkelijk te gebruiken zijn en dat de informatie die wordt overgedragen toegankelijk is? En hoe betrek je patiënten bij dit proces? Hoe laat je hen mee-ontwikkelen en testen? En wat doe je vervolgens met hun feedback? Lees in dit kennismagazine belangrijkste do’s en don’ts voor het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth.

Publicatie heeft geen expert.

Meerdere digitale zorginfrastructuren bieden duurzame oplossing voor de zorg

Onderzoek zorginfrastructuur

​Het Informatieberaad heeft Nictiz gevraagd onderzoek te doen naar welke zorginfrastructuren er in Nederland in gebruik zijn en waarvoor en hoe eventuele knelpunten aangepakt kunnen worden. Dit rapport bevat de onderzoeksresultaten.

Jaco van Duivenboden

Veel bezoekers eHealthweek willen aan de slag met eHealth

Nivel onderzocht samen met Nictiz de impact van de eHealthweek op bezoekers

Handreiking BEIS deel 1 authenticatie en autorisatie

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Quintus Bosman

Handreiking BEIS deel II toegangslog

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Quintus Bosman

Veelgestelde vragen voorbereiding digitale RIVM-uitwisseling JGZ

​Veel gestelde vragen implementatie:
– Dossieroverdracht
– RVP/NHS-uitwisseling
– LSP​

Michael Tan

Factsheet voorbereiding digitale RIVM-uitwisseling JGZ

Factsheet voor JGZ-organisaties die in 2017 starten met de digitale
RIVM-uitwisseling.

Publicatie heeft geen expert.

De zelfmetende patient

De modern​e patiënt stelt zijn eigen diagnose

Helpt u mee om patiënten inzage te geven in hun gegevens bij de huisarts

Zorgverlener en patient partners in eHealth

​​​Dankzij eHealth kunnen patiënten de zorg die zij nodig hebben beter inpassen in hun dagelijks leven. Maar wat betekent dit voor zorgverleners? ​

Architectuur in de zorg op het goede spoor

De patiënt heeft toegang tot zijn gegevens binnen de zorginstellingen, of krijgt dit binnenkort.

Hoe wordt eHealth gewone zorg

Online inzage, hoe regel ik dat

Eind december organiseerden het UMC Utrecht en Nictiz de kennismiddag: Online inzage, hoe regel ik dat?! Wegens de enorme belangstel​ling kon niet iedereen deelnemen. Daarom is besloten deze kennismiddag te herhalen. Een dag met hetzelfde programma, speciaal voor iedereen die de bijeenkomst in december heeft gemist.

Online inzage hoe regel ik dat?!

Veel Nederlanders zouden graag online inzage in hun medische gegevens willen hebben. De eHealth-monitor van Nictiz en het NIVEL geeft aan dat ruim twee op de vijf zorggebruikers via internet inzage in het eigen dossier wil. Uit onderzoek van Nictiz blijkt dat inmiddels een op de vier ziekenhuizen een portaal heeft waarmee inzage in medische gegevens mogelijk is. Patiënten krijgen zo sneller en makkelijker informatie over bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken. Voor hun zorgverlener is dat soms even wennen. Het invoeren van dossierinzage is dan ook zeer zeker niet alleen een technisch project. Het gaat hier om een uitdagend veranderproces.

Hoe wordt eHealth gewone zorg?

Het wordt hoog tijd eHealth als gewone zorg te behandelen … een gastblog op Smarthealth.nl over hoeeHealth steeds meer gewoon onderdeel wordt van de zorg

Jaco van Duivenboden

Kennismagazine het eConsult bij de huisarts

Tijdens de Nederlandse eHealth-week organiseerde Nictiz op 24 januari jl. samen met stichting IKONE en Growtivity de workshop ‘het eConsult bij de huisarts: van belofte naar praktijk’. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de deelnemers zijn opgedaan en gedeeld, hebben we gebundeld in een digitaal kennismagazine. Het magazine bevat ook een zevental acties waarmee we gezamenlijk het eConsult bij de huisarts een extra impuls kunnen geven.

Kennismagazine eConsult bij de huisarts, van belofte naar praktijk

Tijdens de Nederlandse eHealth-week organiseerde Nictiz op 24 januari jl. samen met stichting IKONE en Growtivity de workshop ‘het eConsult bij de huisarts: van belofte naar praktijk’. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de deelnemers zijn opgedaan en gedeeld, hebben we gebundeld in een digitaal kennismagazine.

Marinka de Jong

iCare platform 30 maart 2017

Hulp bij veranderende informatievoorziening in care-instellingen

Sinds vandaag is versie 3.0 van het Referentiedomeinenmodel Care (RDC)​ beschikbaar. Het RDC is een hulpmiddel voor care-instellingen die aan de slag gaan met of iets willen veranderen in de informatievoorziening. Het RDC maakt inzichtelijk waar knelpunten ontstaan bij bijvoorbeeld veranderende ICT in een care-instelling. Dit zijn niet alleen vraagstukken over ICT in het primaire zorgproces, zoals het aanschaffen van een nieuw patiëntportaal. Het RDC maakt over alle lagen in een care-instelling inzichtelijk waar rekening mee moet worden gehouden als er een verandertraject wordt gestart.

Referentiedomeinenmodel care

Versie 3.0 van het Referentiedomeinenmodel Care (RDC)​ is beschikbaar. Het RDC is een hulpmiddel voor care-instellingen die aan de slag gaan met of iets willen veranderen in de informatievoorziening.

Publicatie heeft geen expert.

Digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar

De komst van steeds meer digitale toepassingen, zoals eHealth-diensten, vragen om extra vaardigheden voor zorgprofessionals. Deze digitale whitepaper biedt enkele concrete aanbevelingen en instrumenten om digitale vaardigheden in kaart te brengen en te verbeteren.

Irene van Duijvendijk

Big Data in healthcare

​Big data, according to Stefan Ottenheijm, refers to the ability to monitor, explain and predict events through the smart combination and analysis of complex data sets from various sources. This definition is proposed in the Nictiz white paper.

Jaco van Duivenboden

Bijeenkomst Ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth

PALGA, IKNL en Nictiz werken aan eenheid van taal in de gezondheidszorg

Vernieuwd: nationale classificatie contra indicaties voorzorgen voor medicatiebewaking

Feitenblad impact eHealthweek2017

​Wat vonden bezoekers van evenementen die georganiseerd werden in de Nederlandse eHealthweek 2017? Nictiz en NIVEL hebben gedurende de eHealthweek onderzoek gedaan naar de impact hiervan.​​

Publicatie heeft geen expert.

Wat zijn jouw ervaringen met de verpleegkundige overdracht

Ben je verzorgende, (transfer)verpleegkundige, afdelingshoofd, teamleider of zorgcoördinator? Dan horen we graag jouw mening over de verpleegkundige overdracht. Vul de enquête in van Nictiz en V&VN. 

Is blockchain de panacee voor informatieversnippering in de zorg

Blockchain is veelbelovend, maar niet volwassen. Voor diverse grote informatiseringsproblemen in de zorg kan het bijdragen aan een oplossing, maar ook niet meer dan dat. Het is nu vooral de tijd voor experimenteren, vertrouwd raken met de mogelijkheden en de beperkingen van deze technologie. Dit blijkt uit ons onderzoek naar de impact van blockchain in de zorg.

Report on eHealth objectives for 2016

​This infographic belongs to the evaluation report on eHealth objectives for 2016.

Publicatie heeft geen expert.

Patienten in de regio Nijmegen krijgen meer regie op hun behandelproces

Patiënten in de regio Nijmegen kunnen binnenkort via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (MijnZorgnet) de belangrijkste gegevens uit hun huisartsendossier inzien. Deze derde kickstartomgeving van MedMij geeft patiënten meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens. Op 1 april 2017 gaat de proef van start.

Infographic report on eHealth objectives for 2016

​This infographic belongs to the evaluation report on eHealth objectives for 2016. The report on objectives focuses only on those applications mentioned in the ministerial objectives.

Publicatie heeft geen expert.

De Ehealthweek: het is net carnaval!

DeE-health-weekis afgesloten en ik blik graag terug … Blog van Marinka de Jong over dedeE-health-week #ehw18 https://www.nictiz.nl/blog/de-ehealthweek-het-is-net-carnaval…

Marinka de Jong

Blockchain in de zorg

Whitepaper over de impact van blockchain in de zorg.

Jaco van Duivenboden

Digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar

De komst van steeds meer digitale toepassingen, zoals eHealth-diensten, vragen om extra vaardigheden voor zorgprofessionals. Dat hier (nieuwe) digitale vaardigheden voor nodig zijn, dat klinkt natuurlijk heel logisch. Maar hoe speel je hier als zorgorganisatie goed op in? Hoe weet je wat het niveau is van de digitale vaardigheden van zorgprofessional en hoe kan je deze – indien nodig – verbeteren?

Eurocommissaris Andriukaitis brengt werkbezoek aan Nictiz

​Op vrijdag 27 januari brengt Eurocommissaris Andriukaitis van Volksgezondheid en Voedselveiligheid een werkbezoek aan Nictiz. Dit besloten werkbezoek vindt plaats in het OLVG in Amsterdam, met vertegenwoordigers van Nictiz, het OLVG, Ministerie van VWS en de Nederlandse vertegenwoordiging van de EC.

Het eConsult verdient een extra impuls

Dat is nodig als we het eConsult in 2017 samen een nieuwe impuls willen geven zodat de belofte van gemak en tijdsbesparing voor een grotere groep mensen de praktijk wordt …

Publicatie heeft geen expert.

Kennismagazine ‘Online Inzage, hoe regel ik dat?!’ live

​​In december 2016 heeft Nictiz in samenwerking met het UMC Utrecht de bijeenkomst ‘Online inzage, hoe regel ik dat?!’ georganiseerd. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de zorginstellingen én de deelnemers zijn gedeeld, zijn nu gebundeld een digitaal kennismagazine.

Meer dan techniek: online inzage voor patiënten uitgelicht

​Presentatie van Johan Krijgsman, manager Monitoring & TrendITion, over wat op grond van de eHealth-monitor 2016 bekend is over online inzage in het eigen dossier voor patiënten.

Publicatie heeft geen expert.

Patiënt onmisbaar bij realiseren online inzage

leidmotief voor de middag neer: patiënten zijn onmisbaar om onlineinzage dusdanig aan te bieden dat ze het … Blog Lies van Gennip over bijeenkomst ‘OnlineInzage, hoe …

Lies van Gennip

Patient journey Roos Dalstra MedMij

Het verhaal van fictieve patiënt Roos Dalstra is de leidraad voor de ontwikkeling van de MedMij-standaarden.

Irene van Duijvendijk

Nictiz levert de eerste MedMij standaarden

MedMij begint nu ook voor patient vorm te krijgen

MedMij, het programma dat patiënten meer grip moet geven op hun eigen gezondheidsgegevens begint nu ook voor patiënten vorm te krijgen. Vandaag zijn de eerste MedMij-standaarden gepubliceerd waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en ICT-systemen moeten voldoen om goed, veilig en betrouwbaar gegevens uit te kunnen wisselen. Tegelijk beginnen op verschillende plaatsen in het land kleine proeven, waarbij patiëntgegevens worden uitgewisseld tussen patiënt en zorgverlener.

Agenda bijeenkomsten platform Patiënt en eHealth 2017

Nictiz levert via MedMij eerste Nederland brede FHIR profielen

Nictiz heeft via MedMij de eerste Nederland-brede FHIR-profielen overgedragen aan HL7 Nederland ter validatie. Dit is de eerste uitwerking van het convenant dat als doel heeft de standaardisatie en het hergebruik van HL7 FHIR profielen binnen Nederland te stimuleren. Dit draagt bij aan (inter)nationale standaardisatie van de digitale informatie-uitwisseling in de zorg.

Extra bijeenkomst in 2017 ‘Online Inzage, hoe regel ik dat?!

De kennismiddag over online inzage in december was snel volgeboekt. Daarom zullen wij deze bijeenkomst in de eerste helft van 2017 nog een keer organiseren.

Terugblik seminar Nier in het vizier

Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten samen schouders onder betere informatievoorziening

​Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten zich al jaren voor betere informatievoorziening in de zorg en ondersteuning in. De organisaties trekken onder meer samen op bij de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden. Hierdoor kunnen zij het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie.

Patiëntportalen delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Die houding is belangrijk in een tijd dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is. Een … De komende jaren is een versnelling te verwachten als het gaat om patiëntportalen…

Publicatie heeft geen expert.

Technology for (Self)care Congres

Technologyfor Health vindt plaats op 11 en 12 oktober 2016 in Congrescentrum 1931 in Den Bosch …Technology for Health is een vakbeurs met congres…

English summary of eHealth monitor 2016, more than technology

​​​​This is a partial translation of the 2016 edition of the Dutch yearly national report on eHealth, the ‘eHealth monitor’. It is a translation of the Management Summary.

Publicatie heeft geen expert.

Infographic eHealth-monitor 2016 English

​This is the English infographic of the eHealth-monitor 2016.

Publicatie heeft geen expert.

Mobile Healthcare event

Mobile Healthcare event op 6 oktober …Mobile Healthcare is uitgegroeid tot het grootste BeNeLux congres over mHealth en het …

Patienten hebben geen idee wat er met eHealth kan

​Gemakkelijk je zorg regelen, dat kan met eHealth-diensten zoals online consulten. Veel mensen weten niet dat dit mogelijk is, terwijl dit wel al bij veel artsen kan. Zorgverleners moeten patiënten actief stimuleren om hun online diensten te gebruiken. Dit is een van de aanbevelingen uit de eHealth-monitor 2016 van Nictiz en het NIVEL.

Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016

​Gemakkelijk je zorg regelen, dat kan met eHealth-diensten zoals online consulten. Veel mensen weten niet dat dit mogelijk is, terwijl dit wel al bij veel artsen kan. Zorgverleners moeten patiënten actief stimuleren om hun online diensten te gebruiken. Dit is een van de aanbevelingen uit de eHealth-monitor 2016 van Nictiz en het NIVEL.

Publicatie heeft geen expert.

Presentatie eHealth-monitor 2016

Presentatie van Johan Krijgsman, manager Monitoring & TrendITion, over de resultaten van de eHealth-monitor 2016 op het Mobile Healthcare event op 6 oktober 2016: Meer dan techniek

Publicatie heeft geen expert.

Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016 -Infographic

Dit is de infographic die hoort bij de eHealth-monitor 2016. Het onderzoeksrapport en de tabellenbijlage kunt u downloaden via www.ehealth-monitor.nl

Publicatie heeft geen expert.

Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016 – Tabellenbijlage

Dit is de tabellenbijlage bij het onderzoeksrapport ‘Meer dan techniek – eHealth-monitor 2016’. In deze tabellenbijlage worden de resultaten per hoofdstuk in tabellen weergegeven.

Publicatie heeft geen expert.

Seminar Nier in het Vizier

Maar liefst 1,7 miljoen Nederlanders hebben nierschade. Wanneer medicijnen niet worden afgestemd op de nierfunctie, kan dit zorgen voor onnodige bijwerkingen en (verdere) nierschade. Een gezamenlijk actieplan om dit te voorkomen ontbreekt. Op 15 november 2016 organiseert Nictiz in samenwerking met verschillende organisaties het seminar Nier in het Vizier. Centraal staat het belang van medicatiebewaking voor mensen met een verminderde nierfunctie om complicaties en verder nierfunctieverlies te voorkomen.

Ehealth convention

Jaco van Duivenboden, eHealth-adviseur bij Nictiz, geeft een presentatie over dit … De e-Health Convention is een interactieve congresdag met in totaal zo’n 25 sessies van …

Zorgsymposium 2016

Tijdens de 8ste editie van het Zorgsymposium staat innovatie in de sector centraal … Meer informatie en aanmelden​​ Zorgsymposium 2016…

Nieuwe methodes voor inloggen bij zorgorganisatie

Het kabinet wil dat er meer mogelijkheden komen om in te loggen op websites van zorg- en overheidsorganisaties. Nu gaat dat meestal door het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord, eventueel aangevuld met een code via sms. Door de komst van een nieuw afsprakenstelsel komen daar straks nieuwe methodes met een hoger betrouwbaarheidsniveau voor in de plaats. Dat schrijft waarnemend minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag in een brief ​aan de Tweede Kamer. 

Wordt eHealth onder de Nederlandse bevolking bekender?

Dat gaat blijken uit de jaarlijkse eHealth-monitor, die het ministerie van VWS donderdag 6 oktober in ontvangst neemt op het Mobile Healthcare congres​.

Steeds meer ziekenhuizen geven patienten online toegang tot hun gegevens

Patiëntportalen van ziekenhuizen 2016

​Nictiz heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van patiëntportalen door ziekenhuizen in Nederland. In 2016 hebben 22 van de 82 ziekenhuizen een patiëntportaal. Deze infographic bevat de belangrijkste resultaten. ​

Publicatie heeft geen expert.

Het RDC als checklist voor projecten

Of je het RDC nu wilt gebruiken als kapstok voor toezicht binnen je organisatie of als checklist voor projecten, het RDC is een nuttig instrument bij veranderingen in …

Irene van Duijvendijk

Concept standaard voor betere uitwisseling medicatiegegevens

Functioneel ontwerp Medicatieproces juli 2016

​Dit document is het functioneel ontwerp van de informatiestandaard Medicatieproces. Het beschrijft de algemene werking en specifieke praktijksituaties. Daarbij is voor een concrete situatie het vastleggen en uitwisselen van informatie beschreven aan de hand van actoren (mensen, systemen) en transacties (welke informatie wordt wanneer uitgewisseld).

Michael Tan

Het iCare platform leeft

Naast een aantal bekende gezichten konden we tijdens het iCareplatform afgelopen mei weer nieuwe gezichten verwelkomen. Er werd gediscussieerd over het thema: “De cliënt, de zorgmedewerker en de cloud”. Van persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) tot datalek. De belangrijkste boodschap van de middag was dat de cloud en alles wat daarmee samenhangt ons allemaal bezig houdt en dat we veel van elkaar kunnen leren. Geen nieuw inzicht, maar wel precies de doelstelling van het iCare platform!

We gaan de goede kant op

eHealth: handig of kwakzalverij?

Dat maakte de NHS vorige week … evaluatie van de kwaliteit bij eHealth.Handige links​ ​Uitzending Nieuwsuur over eHealth hype of zorgrevolutieGGD AppstoreDigitale Zorg GidsTrimbos …

Jaco van Duivenboden

Jaarverslag 2015

In 2015 heeft Nictiz opnieuw ervaren dat er veel aandacht was voor het thema interoperabiliteit. Dit leidde tot een intensiever gebruik van de door Nictiz geleverde expertise, producten en diensten. We kregen een intensievere rol in beleidsadvisering, onder andere ter ondersteuning van het Informatieberaad en het internationale beleidvan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)’, aldus Lies van Gennip, directeur Nictiz

Lies van Gennip

Het verhaal goed vertellen wordt de grootste uitdaging

Architectuur in de zorg gemist 2016

Het congres ‘Architectuur in de zorg’ van afgelopen 24 juni speelde in op de vraag hoe data-architectuur kan bijdragen aan een betere informatievoorziening binnen het zorgproces van ziekenhuizen, GGZ- en care-instellingen. Het congres werd bezocht door ruim 150 deelnemers.

Samenwerking Nictiz en Furore voor standaardisatie Nederlandse zorg

Congres Architectuur in de zorg: van data management naar data science

​Je kunt als ziekenhuis gevestigd zijn in een prachtig pand, beschikken over de nieuwste instrumenten en apparatuur, een fantastische medische staf in huis hebben en werken met bevlogen verplegend personeel. Maar: als vervolgens de informatiearchitectuur niet op orde is, heb je alsnog een groot probleem. Tijdens het congres Architectuur in de zorg op donderdag 23 juni, dat dit jaar voor de zevende keer wordt georganiseerd, draait om de vraag: hoe kan de inzet van informatiearchitectuur het zorgproces kwalitatief beter en efficiënter ondersteunen?

De vrijblijvendheid is voorbij

Door: Lies van Gennip 16-06-2016 0 … Het is elke keer weer verrassend hoe gemeenschappelijk de …

Lies van Gennip

Hoe kan Dr. Google een nog betere dokter worden?

De sprekers demonstreerden via een rollenspel hoe dit er uit zou kunnen zien … En dan is er nog het verspreidingsvraagstuk … Thuisarts.nl is een goed voorbeeld …

Jaco van Duivenboden

EPD implementatie bij het VUmc en het AMC

MedMij geeft je meer grip op je gezondheidsgegevens

MedMij. Dat is de naam voor een set van eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het programma Meer Regie over Gezondheid maakte de naam vandaag bekend tijdens de eHealthweek in Amsterdam. MedMij moet nog groeien. Veel afspraken worden later dit jaar gemaakt. De mensen van het programma werken daarvoor nauw samen met patiënten, zorgaanbieders, ontwikkelaars, ICT leveranciers, zorgverzekeraars en overheden.

Idensys gaat vliegen als steeds meer organisaties mee gaan doen

Het verpleeghuis congres 2016

Datum : 13-10-2016… Voor verpleegkundigen en managers in verpleeghuizen worden tijdens het congres op 13 oktober praktische oplossingen, cases …

Regio’s starten betere ICT-samenwerking via Health Bonds

De eerste dag van de eHealthweek stond in het teken van de regionale ontwikkelingen met ICT in de zorg, in Nederland. Uit verschillende delen van het land kwamen mensen naar de Beurs van Berlage om daar hun regio-initiatieven te presenteren en om samenwerkingsverbanden te starten. Er zijn veel regionale initiatieven en het was goed om met elkaar de kennis over de verschillende aanpakken te delen. Nictiz speelt in verschillende regio’s een ondersteunende rol en stimuleert samenwerking bij de implementatie en opschaling van eHealth.

Omdat ik het belangrijk vind om goed voor mezelf te zorgen

Patiënten zijn zich nog niet goed bewust van de mogelijkheden van ICT en internet voor de zorg. Dat maakt de meting uit de rapportage eHealth-doelstellingen ‘Omdat ik het belangrijk vind om voor mezelf te zorgen’ ​duidelijk. Zorgaanbieders kunnen een belangrijke rol spelen in de bewustwording hierover, aangezien zij direct contact hebben met de patiënt.

Tussenrapportage eHealth-doelstellingen 2016

​Patiënten zijn zich nog niet goed bewust van de mogelijkheden van ICT en internet voor de zorg. Zorgaanbieders kunnen daar een belangrijke rol in spelen, aangezien zij direct contact hebben met de patiënt.

Publicatie heeft geen expert.

Infographic eHealth doelstellingen 2016

Deze infographic geeft een samenvatting van de tussenrapportage eHealth doelstellingen 2016.

Publicatie heeft geen expert.

Rapport eHealth, de apotheker is er klaar voor

​​​​​​Apothekers staan positief tegenover eHealth. Op de vraag of online inzage voor de patiënt gewenst is, antwoordt 91 procent van de openbaar apothekers instemmend. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘eHealth, de apotheker is er klaar voor’.

Publicatie heeft geen expert.

Infographic: eHealth, de apotheker is er klaar voor

Apothekers staan positief tegenover eHealth. Op de vraag of online inzage voor de patiënt gewenst is, antwoordt 91 procent van de openbaar apothekers instemmend. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘eHealth, de apotheker is er klaar voor’ van Nictiz.

Publicatie heeft geen expert.

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 1

Lees in het verhaal Caroline hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Marinka de Jong

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving deel 2

Lees in het verhaal van Astrid hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Marinka de Jong

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 3

Lees in het verhaal van Janvier hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat hij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom zijn ziekte.

Marinka de Jong

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 4

Lees in het verhaal van Eric hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat hij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom zijn ziekte.

Marinka de Jong

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 5

​Lees in het verhaal van Anke hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Marinka de Jong

Zorg, een toekomstige online omgeving: deel 6

​Lees in het verhaal van Arjan hoe een persoonlijke gezondheidsomgeving de samenwerking met zijn patiënten faciliteert en dat de patiënten aan het roer staan van hun behandeling.

Marinka de Jong

Presentatie programma Meer regie over gezondheid

Presentatie over de rol van Nictiz (standaarden en basiseisen) in het programma ‘Meer regie over gezondheid’

Irene van Duijvendijk

Uitdaging: anders omgaan met zorginformatie

De grote uitdaging in de informatiearchitectuur ligt de komende tijd bij de vraag hoe we onze gebruikers (zorgverleners) anders laten omgaan met (zorg)informatie …

Fred Smeele

Presentatie patiënt en eHealth 14 april 2016 informatiebeveiliging Redmax

​Presentatie van Jack van Gils (Redmax) over ‘patiënt en informatiebeveiliging’ tijdens de platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 14 april 2016.

Publicatie heeft geen expert.

Presentatie patiënt en eHealth 14 april 2016 meer regie over gezondheid NPCF

​​Presentatie van Margot Brands (NPCF) over het programma ‘meer regie over gezondheid’ tijdens de platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 14 april 2016.

Publicatie heeft geen expert.

Presentatie patiënt en eHealth 14 april 2016 Patiënt en PGD Stichting IKONE

​Presentatie van Anne-Mieke Vroom (IKONE) over ‘patiëntervaringen’ tijdens de platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 14 april 2016.

Publicatie heeft geen expert.

Veel gestelde vragen medicatieproces

Het programma Informatiestandaard Medicatieproces faciliteert een betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt. Dit document bevat antwoorden op veel gestelde vragen (Q&A).

Publicatie heeft geen expert.

Factsheet informatiestandaard medicatieproces

Het programma Informatiestandaard Medicatieproces faciliteert een betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt. ​

Publicatie heeft geen expert.

De PWD standaard 10 juli 2014

​Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn ‘De PWD standaard 10 juli 2014’.

Michael Tan

PWD_0_Hoofddocument gegevensuitwisseling in de perinatale keten_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_0_Hoofddocument gegevensuitwisseling in de perinatale keten_15_1.0.

Michael Tan

PWD_1_Privacyraamwerk gebruikers PWD_15_ 1.5

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_1_Privacyraamwerk gebruikers PWD_15_ 1.5.

Michael Tan

PWD_1_Privacyraamwerk_15_2.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_1_Privacyraamwerk_15_2.0.

Michael Tan

PWD_1_Toestemmingsmodaliteiten_PWD_15_2.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_1_Toestemmingsmodaliteiten_PWD_15_2.0.

Michael Tan

PWD_2_Gegevensrichtlijn acuteoverdracht_15_0.99F

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_2_Gegevensrichtlijn acuteoverdracht_15_0.99F.

Michael Tan

PWD_2_Gegevensrichtlijn_reguliere_verwijzing_15_1_0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_2_Gegevensrichtlijn_reguliere_verwijzing_15_1_0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn AGB_15_1.0

​Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_3_Gegevensrichtlijn AGB_15_1.0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn Combinatietest_15_1 0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_3_Gegevensrichtlijn Combinatietest_15_1 0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn Counseling Down SEO_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn ​PWD_3_Gegevensrichtlijn Counseling Down SEO_15_1.0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn_SEO_GUO_15_1_0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn ​PWD_3_Gegevensrichtlijn_SEO_GUO_15_1_0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn Uitkomst Peridos_15_1.0

​Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_3_Gegevensrichtlijn Uitkomst Peridos_15_1.0.

Michael Tan

PWD_4_ Etniciteit waardelijstwijziging dataset_15_1.1

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_4_ Etniciteit waardelijstwijziging dataset_15_1.1.

Michael Tan

PWD_4_Gegevensrichtlijn PRNkernset verloskunde-obstetrie_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_4_Gegevensrichtlijn PRNkernset verloskunde-obstetrie_15_1.0.

Michael Tan

PWD_0_Beheer Perinatale Dataset_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_0_Beheer Perinatale Dataset_15_1.0​

Michael Tan

Briljant mislukt

​Amerika. Viagra. Teflon. Post-its. Ziet u het patroon? Het zijn allemaal toevallige, onbedoelde ontdekkingen. Of anders gezegd: Briljante Mislukkingen. Ondernemingen die mislukt zijn, maar toch iets heel waardevols opleverden. We kunnen veel leren van mislukte projecten.

Jaco van Duivenboden

De moderne benadering van e-healthbekostiging

Artikel in ICT&health over de (structurele-) bekostigingsvraag voor e-health.

Publicatie heeft geen expert.

Adviezen over Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid

Een belangrijk resultaat van het programma Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid zijn de adviezen aan verschillende mensen en partijen om patiëntparticipatie en medicatieveiligheid te stimuleren en te ondersteunen.

Quintus Bosman

Hoe plukt u de vruchten van LOINC, SNOMED CT en UCUM?

​Deze whitepaper beschrijft nut en noodzaak van gestructureerde registratie, hoe laboratoriuminformatie met LOINC, SNOMED CT en UCUM gestandaardiseerd wordt vastgelegd en wat de harmonisatie oplevert.

Feikje Hielkema

2014 eHealth monitor – English

​This is a partial translation of the 2014 edition of the Dutch yearly national report on eHealth, the ‘eHealth monitor’.

Publicatie heeft geen expert.

2015 eHealth monitor – English

​This is a partial translation of the 2015 edition of the Dutch yearly national report on eHealth, the ‘eHealth monitor’.

Publicatie heeft geen expert.

Vacature projectcoördinator eID

Nictiz neemt de coördinatie van het Idensys pilotprogramma voor de zorgsector voor haar rekening en begeleidt vijf organisaties in de zorg met de implementatie en beproeving van het Idensys stelsel. Wij zijn op zoek naar een projectcoördinator eID.

Publicatie heeft geen expert.

Zorginformatiebouwstenen: voorwaarde voor eenduidige zorginformatie

​Goede informatievoorziening in de zorg is een uitdaging. Die is in het zorgproces nodig tussen zorgverlener en patiënt én om de kwaliteit van zorg te meten (kwaliteitsregistraties). De actualiteit toont de urgentie.

Fred Smeele

Leidraad Kwaliteitsregistraties

​Deze leidraad is opgesteld vanuit het project Kwaliteitsregistraties, een samenwerkingsproject van Zorginstituut Nederland en Nictiz, dat zich richt op het verbeteren van (het stelsel van) kwaliteitsregistraties op een toekomstbestendige manier.

Henk Hutink

Big data in de gezondheidszorg

​Big data refereert volgens Nictiz-adviseur Stefan Ottenheijm van TrendITion naar de mogelijkheid om gebeurtenissen te volgen, verklaren en voorspellen door het slim combineren en analyseren van complexe datasets uit verschillende bronnen. Deze definitie van big data beschrijft hij in de verkenning ‘Big data in de gezondheidszorg’ .

Publicatie heeft geen expert.

Zelfmanagement en ehealth

‘Mijn moeder, 71 jaar, moet twee keer per week bloedprikken bij de trombosedienst. Totdat mijn moeder de dienst Trombose Zelfzorg ontdekte. Ze doet nu aan zelfmanagement en vindt het helemaal geweldig!’

Publicatie heeft geen expert.

Wat zegt het jaarlijks onderzoek over eHealth-implementatie

​Waar zien zorggebruikers kansen voor eHealth? En waarin zien artsen voordeel? Dat komt aan de orde in de plenaire sessie van Arina Burghouts op het Zorgvisiecongres eHealth Implementatie.

Publicatie heeft geen expert.

ehealth en interoperabiliteit

Informatie-uitwisseling in de zorg is essentieel om kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen (blijven) garanderen. ​Michiel Sprenger gaat in op het belang van gezonde set van interoperabiliteitsafspraken in de zorg.

Michiel Sprenger

Geslaagd congres patiëntparticipatie en medicatieveiligheid

​​​​Afgelopen donderdag 26 november vormde Mediaplaza in Utrecht het decor voor een gevarieerd programma tijdens het congres Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid.

Veilig omgaan met eHealth – dit zeggen de experts

​Hoe zorg je ervoor dat eHealth, zoals telemonitoring, beeldschermzorg en domotica, veilig wordt gebruikt? Nictiz-onderzoeker Arina komt met aanbevelingen in de publicatie ‘Veilig omgaan met eHealth: dit zeggen de experts’.

Irene van Duijvendijk

eHealth-monitor 2015 MIC2015

​Een presentatie van Johan Krijgsman op het MIC2015 over de eHealth-monitor 2015.

Publicatie heeft geen expert.

Patiëntportalen hoe staat de markt ervoor MIC2015

​Presentatie van Marinka de Jong op het MIC2015 over Patiëntportalen: hoe staat de markt ervoor?

Marinka de Jong

Standaardisatie van informatie – programma registratie aan de bron MIC2015

​​Een presentatie van Michiel Sprenger op het MIC2015 over Registratie aan de bron.

Michiel Sprenger

Een deur naar de rest van de wereld MIC2015

​Presentatie van Irene van Duijvendijk op het MIC2015 over ervaringen met implementatie van beeldschermzorg.

Irene van Duijvendijk

Ontwikkeling Zorginformatiebouwstenen in Nederland MIC2015

​Een presentatie van Fred Smeele op MIC2015 over de ontwikkeling van zorginformatiebouwstenen in Nederland.

Fred Smeele

STAR TREK in de acute zorg

​Een presentatie van Gert Koelewijn tijdens het MIC2015 over STAR TREK in de acute zorg: “Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar”

Gert Koelewijn

“Een deur naar de rest van de wereld”

Nictiz heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de succesfactoren en barrières bij implementatietrajecten van beeldschermzorg. In deze TrendITion-publicatie zijn praktijkervaringen vertaald naar een overzicht van succesfactoren en barrières op het gebied van project en organisatie, techniek, financiën en het uiteindelijke resultaat.

Irene van Duijvendijk

Presentatie Quli

​Een presentatie over Quli, een digitaal platform voor eHealth-toepassingen gericht op patiënten​, tijdens de iCare platformbijeenkomst van 15 oktober 2015.

Publicatie heeft geen expert.

Presentatie State of the art beeldzorg

​Een presentatie over beeldschermzorg tijdens de iCare platformbijeenkomst van 15 oktober 2015.

Publicatie heeft geen expert.

Presentatie Referentiedomeinenmodel Care

Publicatie heeft geen expert.

Alles wat je wilt (moet) weten over Blue Button+ en CCD

Een kijkje achter de schermen bij het uitwisselen van (zorg)informatie met de patiënt.

Albert-Jan Spruyt

Tabellenbijlage eHealth-monitor 2015

​​​​Dit is de tabellenbijlage van de eHealth-monitor 2015. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.​ De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport, een tabellenbijlage en een infographic​. ​​​​

Publicatie heeft geen expert.

Infographic eHealth-monitor 2015

​​Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2015. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport, een tabellenbijlage en een infographic​.

Publicatie heeft geen expert.

Infographic eHealth-monitor 2015

Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2015.

Publicatie heeft geen expert.

Infographic eHealth-monitor 2015 – English

The eHealth monitor is an ongoing study in which Nictiz and the NIVEL Institute map out the status of eHealth in the Netherlands on an annual basis.

Publicatie heeft geen expert.

Advies ter verbetering van informatie-uitwisseling in de zorg

​Het advies schetst de stand van zaken met betrekking tot informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg en benoemt problemen die in de praktijk ervaren worden. Op basis daarvan worden elf aanbevelingen gedaan die gericht zijn op inhoudelijke prioriteiten en die ingaan op samenwerking tussen organisaties die informatie in de zorg willen uitwisselen.

Publicatie heeft geen expert.

Aanvullende beheersafspraken

​Een goed beheer van de standaard is minstens zo belangrijk als de ontwikkeling zelf. In dit document ligt de focus op het beheer van de standaard Zorginformatiebouwstenen van Generieke Overdrachtsgegevens.

Publicatie heeft geen expert.

Patiëntportalen: hoe staat de markt ervoor?

​​Door diverse factoren staan zorgaanbieders voor de keuze of en hoe ze patiënten digitaal inzage gaan bieden in hun medische gegevens. Om een keuze te maken, is een overzicht van bestaande patiëntportalen en hun functionaliteit nuttig. Deze publicatie biedt dat overzicht.

Publicatie heeft geen expert.

Zorginformatiebouwstenen Registratie aan de Bron

Het meerjarig programma ‘Registratie aan de bron’ is een samenwerking tussen Nictiz en de acht umc’s/NFU. Een van de belangrijkste ontwikkeling binnen Registratie aan de Bron is het opstellen van zogenaamde ‘Zorginformatiebouwstenen’.

Fred Smeele

Configuratiedocument Publicatieversie 2015 generieke overdrachtsgegevens en eOverdracht

​​Bouwsteen: Dit document geeft een overzicht van alle elementen die gepubliceerd zijn als onderdeel van de publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Uitbreiding Generieke Overdrachtsgegevens met eOverdracht dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron.

Publicatie heeft geen expert.

Aanvullende beheersafspraken eOverdracht

Een goed beheer van de standaard is minstens zo belangrijk als de ontwikkeling zelf. In dit document ligt de focus op het beheer van de verpleegkundige zorginformatiebouwstenen die zijn ontwikkeld op basis van de informatiestandaard eOverdracht.

Irene van Duijvendijk

Governance handreiking interoperabiliteit tussen affinity domains

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het stelt regels op voor de organisatie, onderhoud en beheer van de Handreiking.​

Publicatie heeft geen expert.

Guide to Interoperability between XDS Affinity Domains 2015

The Guide to Interoperability between XDS Affinity Domains has been laid out as a ‘cookbook’ for organising XDS Affinity Domains. The Guide forms the basis for verifiable quality of XDS infrastructures in the Netherlands.

Vincent van Pelt

Handreiking interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains 2015

Handreiking maakt interoperabele regionale infrastructuren mogelijk’. Deze handreiking is te beschouwen als een cookbook voor het inrichten van XDS Affinity Domains

Vincent van Pelt

Procedure auditlogging

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het stelt regels op voor de organisatie, onderhoud en beheer van de Handreiking.​

Publicatie heeft geen expert.

Raamovereenkomst XDS Affinity Domains

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het stelt regels op voor de organisatie, onderhoud en beheer van de Handreiking.​

Publicatie heeft geen expert.

Advies invoering patiënttoestemming en BPPC voor de Beeld- en Documentenservice

​​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het bevat een advies over de implementatie van het IHE profiel BPPC.

Publicatie heeft geen expert.

Architectuur en control framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Dit behandelt de architectuur en het control framework van Zorgportaal Rijnmond, bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie.​

Publicatie heeft geen expert.

Bewerkersovereenkomst Affinity Domain

​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Dit is een template voor het opstellen van een bewerkersovereenkomst.​

Publicatie heeft geen expert.

Discussiepunten handreiking interoperabiliteit tussen affinity domains

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het bevat openstaande punten die in de huidige versie van de Handreiking nog verder moeten worden uitgewerkt.​

Publicatie heeft geen expert.

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen (XMI)

​​​Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische concepten in een bepaalde context. Soms betreft het een enkel element (bv. nationaliteit) soms meerdere elementen (bv. medicatie), maar het blijven relatief kleine gegevensspecificaties.

Publicatie heeft geen expert.

Errata publicatieversie zorginformatiebouwstenen 2015

Na de publicatie van publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen zijn wijzigingsverzoeken ingediend. Dit document beschrijft de doorgevoerde wijzigingen.

Publicatie heeft geen expert.

Gebruikershandleiding BITS: beheer SNOMED CT

​Dit document beschrijft hoe BITS is ingericht om het beheer van SNOMED CT in Nederland te ondersteunen. Het geeft een beschrijving van de inrichting van BITS.

Feikje Hielkema

Tussenrapport nulmeting eHealth-monitor 2015

Vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) drie doelstellingen geformuleerd om patiënten meer regie over hun gezondheid en zorg te geven door de inzet van eHealth. Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, en het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, hebben op verzoek van VWS in een nulmeting geanalyseerd waar we nu staan.

Publicatie heeft geen expert.

Infographic nulmeting eHealth-monitor 2015

​​Vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) drie doelstellingen geformuleerd om patiënten meer regie over hun gezondheid en zorg te geven door de inzet van eHealth. Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, en het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, hebben op verzoek van VWS in een nulmeting geanalyseerd waar we nu staan.

Publicatie heeft geen expert.

Verslag leveranciersbijeenkomst RDC

​Op dinsdag 25 juni organiseerde Nictiz een bijeenkomst voor softwareleveranciers en hun klanten over de informatievoorziening binnen de care, de elektronische verpleegkundige overdracht en het Referentiedomeinenmodel care. Met ruim 30 deelnemers ontstond er een levendige middag.

Publicatie heeft geen expert.

Juryrapport Health app award 2015

De app Thuisarts heeft de juryprijs van de Health app award 2015 gewonnen, Skip a beat een aanmoedigingsprijs en Behandelpad de publieksprijs. Het juryrapport licht toe.

Publicatie heeft geen expert.

Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts en CHP

​​De richtlijn beschrijft twee soorten gegevens; 1. Een selectie van gegevens uit het HIS van de huisarts die door de CHP kan worden opgevraagd, de Professionele samenvatting (PS) 2. Het verslag van de waarnemer aan de huisarts van de patiënt over het contact op de CHP, het waarneemretourbericht (WRB)

Publicatie heeft geen expert.

Data Analytics with SNOMED CT

Dit rapport beschrijft hoe SNOMED CT gebruikt kan worden en al gebruikt wordt voor klinische-data-analyse: de extractie van betekenisvolle informatie uit klinische data.

Feikje Hielkema

Gewoon aan de slag met eHealth

​​​​Als huisarts kunt u niet meer om eHealth heen. Het aanbod eHealth‐toepassingen is de afgelopen jaren enorm gegroeid en steeds meer patiënten vragen erom.

Publicatie heeft geen expert.

Patiëntbeleving bij medicatiedossier

Chronisch zieke patiënten willen zelf het gebruik en de effecten van het medicijngebruik kunnen monitoren. Ook willen ze zelf bepalen wie er inzage mag hebben in het dossier. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van Altuïtion in opdracht van Nictiz.

Publicatie heeft geen expert.

Overzicht rollen XIS-kwalificaties

Een softwareleveranciers kan zich kwalificeren voor juiste implementatie van informatiestandaarden voor een bepaalde rol. In dit overzicht zijn de rollen beschreven.

Publicatie heeft geen expert.

eHealth bij Cordaan

Dit is de presentatie van Angela Moenis van Ton van Everdingen over eHealth bij Cordaan. De presentatie is gehouden tijdens de iCare platformbijeenkomst op 10 april 2014.​​

Publicatie heeft geen expert.

ECD-implementatie Groot Hoogwaak Lessons Learned

Een presentatie over ECD-implementatie tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

Publicatie heeft geen expert.

eHealth in de revalidatiesector

Een presentatie over ervaringen en implementatie van eHealth in de revalidatiesector tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

Publicatie heeft geen expert.

Het RDC Bij Thebe

Een presentatie over de meerwaarde van het Referentiedomeinenmodel care (RDC) tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

Publicatie heeft geen expert.

SamenOud, anders denken & anders doen

Een presentatie over het project ‘SamenOud’ tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

Publicatie heeft geen expert.

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen eOverdracht Reg aan de bron (PDF)

​Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische en/of verpleegkundige concepten in een bepaalde context. Soms betreft het een enkel element (bv. nationaliteit) soms meerdere elementen (bv. medicatie), maar het blijven relatief kleine gegevensspecificaties. Het doel van de zorginformatiebouwstenen is precies te specificeren welke terminologie gebruikt kan worden zonder dat hierin al keuzes voor een technische standaard, referentiemodel of platform worden gemaakt. Dit laatste doet elke zorginstelling namelijk zelf. De bouwstenen zijn in deze zin dus agnostisch of neutraal te noemen. Daar waar nodig zijn natuurlijk wel bestaande standaarden en valuesets waarvoor al een duidelijke keuze is gemaakt in het verleden overgenomen.

Publicatie heeft geen expert.

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen (PDF)

Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische en/of verpleegkundige concepten in een bepaalde context. Soms betreft het een enkel element (bv. nationaliteit) soms meerdere elementen (bv. medicatie), maar het blijven relatief kleine gegevensspecificaties. Het doel van de zorginformatiebouwstenen is precies te specificeren welke terminologie gebruikt kan worden zonder dat hierin al keuzes voor een technische standaard, referentiemodel of platform worden gemaakt. Dit laatste doet elke zorginstelling namelijk zelf. De bouwstenen zijn in deze zin dus agnostisch of neutraal te noemen. Daar waar nodig zijn natuurlijk wel bestaande standaarden en valuesets waarvoor al een duidelijke keuze is gemaakt in het verleden overgenomen.

Publicatie heeft geen expert.

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen eOverdracht Reg aan de bron (XMI)

​​Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische en verpleegkundige concepten in een bepaalde context.

Publicatie heeft geen expert.

Configuratiedocument Publicatieversie 2015

Dit document geeft een overzicht van alle elementen die gepubliceerd zijn als onderdeel van de publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Generieke Overdrachtsgegevens dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron.

Publicatie heeft geen expert.

Zorgacademie: De-doe-het-zelfpatiënt

Alle zorgverleners krijgen vroeg of laat te maken met doe-het-zelfpatiënten. Dat is een van de stellingen uit de presentatie De-doe-het-zelf-patiënt van 19 maart op de Zorgacademie op de Zorg&ICT-beurs in Utrecht.

Publicatie heeft geen expert.

Spelen met de zorg van morgen

Wat gebeurt er als over vijf jaar eHealth-trends standaard zijn? ​In ‘Spelen met de zorg van morgen’ schetst TrendITion toekomstscenario’s over relevante eHealth-trends in de eerste lijn.

Publicatie heeft geen expert.

Infographic: Eight functions of medication apps

This infographic gives an overview of which 8 functions of medication apps can contribute to patient compliance and a current medication overview for patients.

Publicatie heeft geen expert.

Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats

De verpleegkundige overdracht voor kinderen schiet ernstig tekort. Dit blijkt uit onderzoek dat V&VN Kinderverpleegkunde en Nictiz hebben gedaan naar de verpleegkundige overdracht van het zieke kind tussen verschillende zorgverleners. Zo’n 77 procent van de 307 professionals die meededen aan het onderzoek ervaart knelpunten.

Irene van Duijvendijk

Beheer Nationale Contra-Indicatielijst

Dit document beschrijft de praktische afspraken voor het beheer van de Nationale Contra-Indicatielijst.

Publicatie heeft geen expert.

Voorwaarden Nationale Classificatie voor Contra-Indicaties/Voorzorgen

​​​​De voorwaarden voor het gebruik van de lijst ‘Nationale classificatie voor contra-indicaties/voorzorgen’.​

Publicatie heeft geen expert.

Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

Dit model ondersteunt de inrichting van de informatievoorziening, en kan bijvoorbeeld helpen bij de inrichting van het applicatielandschap. Het Referentiemodel bestaat uit dit document, een spreadsheet​ en een presentatieweergave​.

Irene van Duijvendijk

Spreadsheet: Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

​Dit model ondersteunt de inrichting van de informatievoorziening, en kan bijvoorbeeld helpen bij de inrichting van het applicatielandschap. Het Referentiemodel bestaat uit deze spreadsheet, een begeleidend document en een presentatieweergave​.​

Irene van Duijvendijk

Presentatie: Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

​​Dit model ondersteunt de inrichting van de informatievoorziening, en kan bijvoorbeeld helpen bij de inrichting van het applicatielandschap. Het Referentiemodel bestaat uit deze presentatieweergave, een begeleidend document en een spreadsheet​.

Publicatie heeft geen expert.

Releasenotes Publicatieversie 2015

Dit document geeft een overzicht van alle wijzigingsverzoeken die zijn ingediend naar aanleiding van publicatieversie 1.1 van de zorginformatiebouwsstenen in 2013 en die zijn verwerkt in publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Generieke Overdrachtsgegevens dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron. Als onderdeel van een aantal wijzigingsverzoeken hebben naamswijzigingen van de bouwstenen plaatsgevonden. Daarom is tevens een overzicht gegeven van de huidige en oude naamgeving van de zorginformatiebouwstenen.

Publicatie heeft geen expert.

Richtlijnen voor het vertalen van SNOMED CT

Dit document beschrijft en formuleert aanbevelingen voor gangbare, belangrijke aandachtspunten voor het vertalen van SNOMED CT. Het biedt daarnaast houvast bij terminologische kwesties, zoals inconsistentie.​

Publicatie heeft geen expert.

Gebruikershandleiding BITS – beheer standaarden

Dit document geeft een beschrijving van de inrichting van BITS, en bevat tevens een beknopte toelichting op de functionaliteiten die bij de afhandeling van wijzigingsverzoeken van belang zijn.

Publicatie heeft geen expert.

Gebruikershandleiding BITS – kwalificatie

Dit document geeft een beschrijving van de inrichting van BITS, en bevat tevens een beknopte toelichting op de functionaliteiten die bij de afhandeling van kwalificatie bevindingen van belang zijn.

Publicatie heeft geen expert.

Gebruikershandleiding BITS

Publicatie heeft geen expert.

Vragenlijst businesscase voor eHealth implementatie samenwerkingsverbanden (Kwantitatief)

ZonMw, Nictiz, MEE Plus en Redmax hebben deze vragenlijst ontwikkeld om tegen een acceptabele inspanning een goede businesscase voor eHealth voor samenwerkingsverbanden te maken. De vragenlijst belicht de kwalitatieve kant van een eHealth implementatie.

Publicatie heeft geen expert.

Hoe pas ik eHealth in samenwerkingsverbanden toe?

Toelichting op vragenlijsten voor businesscase voor eHealth samenwerkingsverband

ZonMw, Nictiz, MEE Plus en Redmax hebben vragenlijsten ontwikkeld om tegen een acceptabele inspanning een goede businesscase voor eHealth voor samenwerkingsverbanden te maken. De vragenlijsten belichten de kwantitatieve en de kwalitatieve kanten van een eHealth implementatie in samenwerkingsverbanden. Dit is de toelichting op de vragenlijsten.

Publicatie heeft geen expert.

Beheer van standaarden in de zorg

Dit rapport beschrijft een generiek model voor het beheer van standaarden, welke actoren betrokken zijn en welke verantwoordelijkheden zij hebben. Met dit rapport biedt Nictiz de verschillende partijen de benodigde handvatten voor het gedegen inrichten van het beheerproces.

Gert Koelewijn

Vragenlijst businesscase voor eHealth implementatie samenwerkingsverbanden (Kwalitatief)

ZonMw, Nictiz, MEE Plus en Redmax hebben deze vragenlijst ontwikkeld om tegen een acceptabele inspanning een goede businesscase voor eHealth voor samenwerkingsverbanden te maken. De vragenlijst belicht de kwalitatieve kant van een eHealth implementatie.

Publicatie heeft geen expert.

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm

Lees in deze publicatie de mogelijkheden, praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie.

Publicatie heeft geen expert.

Veilig omgaan met e-mail in de zorg

De aandacht voor de bescherming van privacy in het e-mailverkeer neemt toe. Veel instellingen overwegen een strategische aanpak te kiezen voor veilig mailverkeer. Veilig mailverkeer zou onderdeel moeten zijn van de informatiebeveiliging. Voor veilig mailverkeer bestaan verschillende oplossingen. Om de beste oplossingen te kiezen wordt aangeraden om een risico-inventarisatie-analyse te maken.

Maarten Ligtvoet

HL7v3-domeinspecificatie Primary Care

Omschrijving van het ‘Primary Care-domeinmodel’ in HL7v3. Dit model is de basis voor de HL7v3-interacties.

Quintus Bosman

HL7v3-domeinspecificatie Primary Care Erratum

​Dit document beschrijft correcties op het eerder gepubliceerde document met dezelfde naam.

Quintus Bosman

Hwg XML-materiaal

Het XML materiaal is van groot belang voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Dit materiaal is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, het is echter mogelijk dat er nog onvolkomenheden dan wel fouten zijn. In dit verband is het belangrijk om op te merken dat het XML materiaal niet normatief is, de architectuurdocumenten en implementatiehandleidingen zijn in principe normatief.

Quintus Bosman

Uitwisseling in beeld

​Een van de aanleidingen van deze verkenning was om een beeld te schetsen van de status van beelduitwisseling in Nederland. Daarom zijn cardiologen, radiologen, informatiemanagers en applicatiebeheerders gevraagd naar hun ervaringen met beelduitwisseling tussen ziekenhuizen.

Publicatie heeft geen expert.

Co-Creatie eHealthboek

Het co-creatie eHealth-boek bevat lessons learned en kansen en bedreigingen van eHealth. Aan dit boek hebben 250 eHealth-kenners uit Nederland bijgedragen. Ook Nictiz heeft zes artikelen geleverd.

Publicatie heeft geen expert.

eHealth in de huisartsenpraktijk

Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Informatiebeveiliging

​Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Opschalen implementatie zelfmanagement

​Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Publicatie heeft geen expert.

PGD Kader 2020

Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Wat betekent Europa voor de patiënt in Nederland?

Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg – EGiZ

Deze breed gedragen gedragscode geeft handvatten aan zorgaanbieders voor een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders.

Publicatie heeft geen expert.

IHTSDO Supporting Jargon of Different Specialism

Deze presentatie schetst een manier om medisch jargon in SNOMED CT te ondersteunen, waarbij geconcentreerd wordt op de implementatie en de gevolgen voor softwareleveranciers. The presentation is in English. We believe it is important to support the use of not just one’s native language, but one’s specialist jargon.

Feikje Hielkema

Gegevensrichtlijn NHS bericht 5 v2 2 20141030

​Gegevensrichtlijn Neonatale Hielprikscreening.

Publicatie heeft geen expert.

Handleiding SNOMED CT browser

​Dit document biedt basiskennis over SNOMED CT en is een handleiding voor het zoeken van concepten en het interpreteren van zoekresultaten in de SNOMED CT browser van Nictiz.

Publicatie heeft geen expert.

Is de smartphone hét recept voor verbeterd medicatiegebruik?

​Lees in deze publicatie acht app-functionaliteiten die kunnen helpen bij therapietrouw en een actueel medicatieoverzicht voor patiënten.

Publicatie heeft geen expert.

Infographic: 8 functies van medicatie-apps

​Deze infographic geeft overzichtelijk weer welke acht functies van medicatie-apps kunnen bijdragen aan therapietrouw en een actueel medicatieoverzicht voor patiënten.

Publicatie heeft geen expert.

Onderzoeksrapport eHealth-monitor 2014

​Dit is het onderzoeksrapport van de eHealth-monitor 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Tabellenbijlage eHealth-monitor 2014

Dit is de tabellenbijlage van de eHealth-monitor 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Infographic eHealth-monitor 2014 – English

​This is the infographic of the eHealth-monitor 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Infographic eHealth-monitor 2014

Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2014. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.​ De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport, een tabellenbijlage​ en deze infographic.​

Publicatie heeft geen expert.

Introductie HL7-standaard

Presentatie iCare-bijeenkomst over de HL7-standaard door Bert Kabbes.

Publicatie heeft geen expert.

Onderzoek naar factoren die het ICT-gebruik bevorderen

Presentatie iCare-bijeenkomst over het onderzoek van Herrie.nu en de Vierstroom naar factoren die het ICT-gebruik bevorderen.

Publicatie heeft geen expert.

Wat betekent Europa voor de caresector in Nederland

​Presentatie iCare-bijeenkomst over de caresector in Europa.

Publicatie heeft geen expert.

De Doe-het-zelfpatiënt en de huisarts

Huisartsen zien steeds meer patiënten die op eigen initiatief thuis hun gezondheid meten met zelfmeetapparaten. Dat blijkt uit het TrendITionrapport ‘De doe-het-zelfpatiënt en de huisarts’. De metingen blijken vooral nuttig te zijn bij patiëntenmet chronische aandoeningen.

Publicatie heeft geen expert.

eOverdracht in de praktijk: ervaringen en tips van gebruikers

Deze paper geeft inzicht in ervaringen van de eerste gebruikers die werken met de beroepsstandaard eOverdracht voor de overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens in de keten. Uit de ervaringen van de gebruikers zijn tien concrete implementatietips geformuleerd.

Irene van Duijvendijk

Informatiestandaard eOverdracht in ART-DECOR

Presentatie van Pim Volkert, Coördinatorterminologie bij Nictiz, tijdens de implementatiesessie eOverdracht op 23 september 2014.

Pim Volkert

Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine?

Bijna 70% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten bij de verpleegkundige overdracht. Lees in dit onderzoeksrapport alle resultaten, conclusies en aanbevelingen over het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht.

Irene van Duijvendijk

Nictiz corporate brochure – English version

Nictiz works towards better healthcare through better information. We support the healthcare sector in the use of IT to improve quality and efficiency within healthcare. Read more about Nictiz in this brochure.

Publicatie heeft geen expert.

SNOMED CT en ICD-10

Elze van Puijvelde-de Groot

Snel vooruit in de acute zorg

De infographic Snel vooruit in de acute zorg geeft inzicht in de acute zorg en de bijdrage die Nictiz levert om zorgverleners zo snel mogelijk de informatie te geven die ze op dat moment zo hard nodig hebben.

Gert Koelewijn

Richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg

​De richtlijn is aangevuld met elektronische verwijzingen tussen de meldkamer, spoedeisende hulp, huisarts en de huisartsenpost. Hiermee zijn alle betrokken ketenpartijen binnen de acute zorg opgenomen.

Gert Koelewijn

Ontwikkelproces informatiestandaarden

Deze infographic laat zien hoe het ontwikkelproces van informatiestandaarden eruit ziet.

Publicatie heeft geen expert.

Hoe informatief en interactief zijn de ziekenhuiswebsites van Nederland?

​TrendITion heeft van 93 ziekenhuizen in kaart gebracht hoe informatief en interactief de websites zijn.​

Publicatie heeft geen expert.

Download informatiestandaard JGZ versie 6.12.6 (HTML)

​​HTML (informatiestandaard JGZ versie 6.12.6)

Publicatie heeft geen expert.

Download informatiestandaard JGZ versie 6.12.6 Schematron

​​Schematron (informatiestandaard JGZ versie 6.12.6)

Publicatie heeft geen expert.

Download informatiestandaard JGZ versie 6.12.6 (XML)

XML (informatiestandaard JGZ versie 6.12.6)

Publicatie heeft geen expert.

Referentiesets, mappings en nieuwe concepten maken met SNOMED CT

Deze handleiding geeft een overzicht van regels en richtlijnen voor het gebruik en de uitbreiding van SNOMED CT binnen Nederland.

Feikje Hielkema

HL7v3-domeinspecificatie Condition

​Contra-indicaties maken deel uit van het domein ‘Condities’. Een conditie kan het beste omschreven worden als (patiënt)toestand of kenmerk. In het ‘HL7 Conditie Domein’ worden de modellen die betrokken zijn in het medicatiebewakingsproces behandeld

Michael Tan

HL7v3 domeinspecificatie Pharmacy

In het ‘HL7 Pharmacy Domein’ worden de modellen die betrokken zijn in het voorschrijf- en verstrekkingsproces in de breedste zin behandeld.

Michael Tan

HL7v3 implementatiehandleiding medicatieproces erratum

​Erratum

Michael Tan

HL7v3 implementatiehandleiding medicatieproces

Hierin worden de gebruikscenario’s voor het proces waarbij geneesmiddelen voor de therapie worden aangewend in HL7-interacties vertaald.

Michael Tan

Ontwerp medicatieproces

Omschrijving van de zorgtoepassingsscenario’s voor het proces waarbij geneesmiddelen voor de therapie worden aangewend. Voorschrijven, medicatieveiligheid bewaken en verstrekken zijn kernwoorden

Michael Tan

Definitie conditiedomein

voor aanwijzingen om een geneesmiddel niet voor te schrijven. Co-morbiditeiten, intoleranties en allergieën voor geneesmiddelen maken deel uit van de contra-indicaties. Het conditiedomein is algemener beschreven dan alleen in de context van medicatiebewaking. Het kan in de toekomst dus in een andere context gebruikt worden.

Michael Tan

Definitie medicatiedomein

Omschrijving van concepten die een belangrijke rol spelen in het medicatiedomein en hun onderlinge relatie.

Michael Tan

SNOMED CT starters guide

The vision for the SNOMED Clinical Terms (SNOMED CT) Starter Guide is for it to be a practical and useful starting point from which anyone with a general interest in healthcare information can begin learning about SNOMED CT.

Publicatie heeft geen expert.

SNOMED CT Startersgids

​Deze SNOMED Clinical Terms (SNOMED CT) Startersgids is bedoeld als een praktisch en nuttig beginpunt voor iedereen met algemene belangstelling voor informatievoorziening in de zorg om meer over SNOMED CT te leren.

Publicatie heeft geen expert.

Verslag cursusdag ICT-standaarden in de zorg 20 mei 2014

Verslag van de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014 door Marita Smit.

Publicatie heeft geen expert.

SNOMED CT in de praktijk

​Presentatie over SNOMED CT in de praktijk door Pim Volkert en Feikje Hielkema tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Pim Volkert

Regionale uitwisseling van medische gegevens

Presentatie over Regionale uitwisseling van medische gegevens door Rene Spronk tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Publicatie heeft geen expert.

SNOMED CT voor klinische documentatie aan de bron

Presentatie van Ronald Cornet tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Traceerbaarheid in ziekenhuizen

​Presentatie over Traceerbaarheid in ziekenhuizen door Esther Peelen tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Wetgeving voor Unique Device Identification UDI en Serialisatie

​Presentatie over voldoen aan wetgeving voor Unique Device Identification (UDI) en Serialisatie door Hans Lunenborg tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Workflow ondersteuning in de radiologie

Presentatie over Workflow ondersteuning in de radiologie door Rene Spronk tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.​

Publicatie heeft geen expert.

Generic Data for Patient Transfers

The aim of the Generic Data for Patient Transfers project is to arrive at a nationally defined, generic data set that can be electronically exchanged during the transfer of a patient in a hospital setting.​

Publicatie heeft geen expert.

Presentaties van de Bazaar van 15 mei 2014: ‘Bevrijd de data!’

​Alle presentaties van de Bazaar zijn gevat in één presentatie.

Publicatie heeft geen expert.

Bazaar Bevrijd de data 15 mei 2014

Dit is het verslag van de Bazaar op 15 mei 2014 met als thema ‘Bevrijd de data!’

Publicatie heeft geen expert.

ePub: Corporate brochure

Dit is de corporate brochure van Nictiz. Let op: dit is een ePub-versie (uitsluitend voor eReaders, tablets en smartphones).

Publicatie heeft geen expert.

Migratie overview Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Deze presentatie geeft een overview van de veranderingen van het RDZ van versie 2 naar versie 2.2.
Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Publicatie heeft geen expert.

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen. ​Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Publicatie heeft geen expert.

Poster Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Dit is de schematische weergave van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) versie 2.2.

Publicatie heeft geen expert.

Presentatieweergave Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Dit is de presentatieweergave van versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.​

Publicatie heeft geen expert.

Raamwerk Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

​Dit is de schematische weergave van het raamwerk van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) versie 2.2.

Publicatie heeft geen expert.

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2 ZIP-file all in one

Dit is de versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Publicatie heeft geen expert.

Spreadsheet: Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

​Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Publicatie heeft geen expert.

Presentatie Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Publicatie heeft geen expert.

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

​​Dit is de versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Publicatie heeft geen expert.

Implementatie van slimme zorgtechnologie in Nederland

​Dit is de presentatie van Johan van der Leeuw over Implementatie van slimme zorgtechnologie in Nederland. De presentatie is gehouden tijdens de iCare platformbijeenkomst op 10 april 2014.​

Publicatie heeft geen expert.

Klinisch informaticus in de caresector

​​​Dit is de presentatie van Michiel Sprenger over klinisch informaticus in de caresector. De presentatie is gehouden tijdens de iCare platformbijeenkomst op 10 april 2014.​​

Publicatie heeft geen expert.

Corporate brochure Nictiz

​​​​​​​Nictiz streeft naar betere zorg door betere informatie. Wij ondersteunen het zorgveld bij het benutten van ICT om de kwaliteit van en efficiëntie binnen de zorg te verbeteren. In deze corporate brochure vindt u meer informatie over Nictiz en haar werkzaamheden.

Publicatie heeft geen expert.

Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg

De reguliere sector is nog lang niet klaar voor het omgaan met gegevens die de patiënt meeneemt. Het rapport Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg geeft aanbevelingen.​​​​​​

Vincent van Pelt

SNOMED CT in de praktijk 2013

Elze van Puijvelde-de Groot

Presentatieweergave: referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

​​Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Publicatie heeft geen expert.

Referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

​​Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.en vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Fred Smeele

Spreadsheet Referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Publicatie heeft geen expert.

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

​Deze zorgtoepassing beschrijft het functioneel ontwerp van de informatiestandaard Ketenzorg voor HIS-KIS communicatie (HIS= Huisarts Informatie Systeem, KIS= Keten Informatie Systeem).

Publicatie heeft geen expert.

Beter worden door te leren van vergelijken

​Presentatie van Maarten Erenstein (Stichting Benchmark GGZ) op de Bazaar van 28 januari 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg

​Presentatie van Wilco Graafmans en Nico Rozing (Kwaliteitsinstituut) op de Bazaar van 28 januari 2014​.

Publicatie heeft geen expert.

Data, informatie, verklaringen, beslissingen

​Presentatie van Gert-Jan van Boven (DHD) op de Bazaar van 28 januari 2014

Publicatie heeft geen expert.

Dienstverlening tussen ziekenhuizen

​Presentatie van Hans van Belleghem (Twist) op de Bazaar van 28 januari 2014.

Publicatie heeft geen expert.

Toegang tot Data #TTD

.Presentatie van Margreet Bloemers en Chris Flim (beide ZonMW) op de Bazaar van 28 januari 2014​.

Publicatie heeft geen expert.

Keurmerken, certificaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg

In dit praktische overzicht dat samen met experts uit de gezondheidszorg is geschreven, zijn 75 kwaliteitsverklaringen van producten, diensten, instellingen en managementsystemen die er nu rond zorg en zorg-ICT te behalen zijn. Van elke kwaliteitsverklaring zijn de eisen, beoordeling, eigenaar en kosten in kaart gebracht.

Henk Hutink

De patiënt in zijn data-web

​Peter Walgemoed (Carelliance) geeft een presentatie over het belang van het borgen van informatie en het zekerstellen van deze data voor de toekomst.

Publicatie heeft geen expert.

Dr Smart

​Peter Scholten (Scholten Consultancy) vertelt over de ontwikkeling van een semantisch informatiesysteem; dr Smart. Waarbij je rechtstreeks vragen kunt stellen aan het systeem en waarbij je een direct antwoord terug krijgt in plaats van grote hoeveelheid informatie waarin je zelf nog moet gaan zoeken.

Publicatie heeft geen expert.

Inventarisatie deelnemers platform Patiënt en eHealth

​Marinka de Jong (Nictiz) met een korte presentatie van de resultaten van de enquete onder platformdeelnemers.

Publicatie heeft geen expert.

Platformbijeenkomst patiënt en eHealth 17 december 2013

​Dit is het verslag van de platformbijeenkomst patiënt en eHealth op 17 december 2013.

Publicatie heeft geen expert.

Intro platformbijeenkomst Patient en eHealth

Marinka de Jong (Nictiz) met een intro op de platformbijeenkomst.

Publicatie heeft geen expert.

Mobiele Authenticatie in de Zorg

AET, Unisys en PKI-partners hebben een systeem ontworpen, dat voldoet aan zowel de gesteld betrouwbaarheid eisen uit de handreiking patiënt authenticatie (uitgave werkgroep Nictiz) als wel aan de gedragscode.

Publicatie heeft geen expert.

Patiëntinzage vanuit meerdere zorgaanbieders

​​De boodschap van Martijn Bakkers (medischegegevens.nl) is om alle patiëntdata die je hebt wel te presenteren en beschikbaar te maken, daarmee is de gebruiker daadwerkelijk geholpen. Ook al is deze (nog) niet interoperabel.

Publicatie heeft geen expert.

Status Werkgroep Zelfgegenereerde GezondsheidsInformatie

​Oscar van Dijk (werkgroep ZGi) geeft een update over de stand van zaken van de werkgroep Zelfgegenereerde GezondheidsInformatie.

Publicatie heeft geen expert.

Een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens

​Jaarlijks vinden circa 300.000 verpleegkundige overdrachten plaats in Nederland. Tijdens de weg die een patiënt aflegt door de zorgketen, zijn meerdere instellingen en disciplines bij de zorg betrokken. Om verpleegkundige gegevens efficiënt over te dragen, kan gebruik worden gemaakt van een standaard elektronisch overdrachtsbericht (eOverdracht) dat is opgesteld door de zorgsector. Deze quick reference card bevat zes tips om het eOverdrachtsbericht te implementeren.

Publicatie heeft geen expert.

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

Publicatie heeft geen expert.

Samenwerken aan beschikbare informatie binnen de chronische zorg

​In deze whitepaper leest u over de ontwikkelingen binnen de chronische zorg en ICT-oplossingen voor gestructureerde informatie-uitwisseling. Daarnaast vindt u tips om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de persoon met een chronische ziekte, zorginstanties, mantelzorgers en overige betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Irene van Duijvendijk

Medisch Recept Aanvraagbericht

​Het medisch recept aanvraagbericht wordt gebruikt door huisartsen en specialisten om apotheken langs elektronische weg opdracht te geven bepaalde medicatie of medische gebruiksartikelen te verstrekken aan patiënten of hun vertegenwoordigers. MEDREC

Publicatie heeft geen expert.

Edifact Medisch Recept Aanvraagbericht

Het medisch recept aanvraagbericht wordt gebruikt door huisartsen en specialisten om apotheken langs elektronische weg opdracht te geven bepaalde medicatie of medische gebruiksartikelen te verstrekken aan patiënten of hun vertegenwoordigers.

Publicatie heeft geen expert.

Medisch Recept Afleverbericht

​Het medisch recept afleverbericht wordt gebruikt door apotheken om de huisartsen en specialisten op de hoogte te houden van welke daadwerkelijke medicatie en/of medische gebruiksartikelen aan de patiënt zijn verstrekt. MEDREC

Publicatie heeft geen expert.

De nieuwe generatie medicatiebewaking, zo gaat het in de praktijk

​​Presentatie van Drs. J. Dik (Apotheek Vianen) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Publicatie heeft geen expert.

Bent u klaar om veilig en eenduidig medicatiegegevens uit te wisselen?

​Presentatie van Drs. Y. Kwa (Inview) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Publicatie heeft geen expert.

Gij zult elektronisch voorschrijven!

​Presentatie van Mr.dr. J. Nouwt (KNMG) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Publicatie heeft geen expert.

Hoe krijg ik een goed beheerd geneesmiddelenbestand?

​Presentatie van R. Knijff (Z-Index) en Ed de Vogel (Albert Schweitzer Ziekenhuis) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Publicatie heeft geen expert.

Medicatiebewaking met beslissingsondersteunend systeem