Publicaties

Standaardisatie van digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Nictiz speelt in Nederland een centrale en faciliterende rol in de ontwikkeling van informatiestandaarden en zorginformatiebouwstenen (zibs). Dat zijn onmisbare bouwstenen voor een veilige, betrouwbare en eenduidige gegevensuitwisseling van medische gegevens in alle zorgsectoren.

Deze flyer geeft inzicht in standaardisatie van digitale gegevensuitwisseling in de zorg

E-health is geen haarlemmerolie voor verbetering van zorg

E-health biedt hoogstens tools die – mits goed werkend en inpasbaar – kunnen bijdragen om zorgprocessen beter, efficiënter of veiliger te maken.
Op 8 november presenteren wij de zesde eHealth-monitor die, zoals gebruikelijk door de minister wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De monitor wordt ongetwijfeld meegenomen in de discussies in de Tweede Kamer dit najaar over digitalisering van de zorg. Minister Bruins heeft op 15 oktober jongstleden aangekondigd met een brief te komen over zijn ambities op het gebied van informatie-uitwisseling, digitale infrastructuur, standaarden en interoperabiliteit. Naar aanleiding van moties die in juni 2018 zijn aangenomen, geeft hij in die brief ook aan in te gaan op instrumenten om meer regie en versnelling te realiseren.

Lies van Gennip

eHealth-monitor 2018: e-health in verschillende snelheden – Tabellenbijlage

Myrah Wouters

eHealth-monitor 2018

De eHealth-monitor 2018 van Nictiz en het Nivel is uit. Zes jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat e-health zich in verschillende snelheden ontwikkelt binnen de zorgdomeinen.

Myrah Wouters

English summary of eHealth monitor 2018 Ehealth at different speeds

Five years following the launch of the first eHealth-monitor, we are getting a better picture of the challenges andopportunities of eHealth. In 2018 it seems that there are many opportunities for eHealth. Conscious choices about why and for whom are essential for meaningful use of eHealth.

Myrah Wouters

Infographic eHealth-monitor 2018

De eHealth-monitor 2018 van Nictiz en het Nivel is uit. Zes jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt.

Myrah Wouters

Infographic eHealth-monitor 2018 English version

In healthcare, digital applications are used to varying degrees. The complexity of the care process, the interaction between the healthcare user and the healthcare provider and the sense of urgency all affect the use of digital applications. Vision, trust and strong digital skills can influence the increase in the use of eHealth.

Myrah Wouters

eHealth at different speeds

Download the summary for the highligts of the report eHealth-monitor 2018.

Myrah Wouters

Eenheid van taal in de Nederlandse zorg: Van eenduidige informatie-uitwisseling tot hulpmiddel voor betere zorg

Om efficiënte en veilige zorg te kunnen verlenen, is het van belang dat gezondheidsinformatie voor alle betrokken zorgverleners dezelfde betekenis of bedoeling heeft. Daarvoor is het nodig om een gemeenschappelijk woordenboek te ontwikkelen gebaseerd op internationale standaarden. Het gebruiken van dit woordenboek op nationaal niveau, leidt tot Eenheid van Taal in de zorg. Dat is de aanbeveling in deze notitie van Nictiz en het RIVM aan het ministerie van VWS.

Pim Volkert

Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg

Om de caresector op weg te helpen bij het verbeteren van de informatievoorziening geeft Nictiz in het rapport ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’ tien aanbevelingen. De aanbevelingen gaan over alle lagen van het Vijflagenmodel: organisatiebeleid, zorgproces, informatie, applicatie en IT-infrastructuur. Daarnaast zijn een aantal aanbevelingen gericht op de (toekomstige) inhoud van het programma InZicht.

Lisanne van der Molen

Toolkit lagenmodel

Het lagenmodel toegepast op een eenvoudige situatie: de relaties tussen de patiënt en een zorginstelling

Het Lagenmodel (intra- en interoperabiliteitsmodel) uitgelegd in enkele dia’s en afbeeldingen. Bij elke dia staat een uitgebreide beschrijving.

Pim Volkert

Elektronische informatie voor gezondheid en zorg

Tijdens zijn afscheidssymposium op 28 september heeft Michiel Sprenger zijn gedachtegoed over wat er bereikt is op het vlak van digitalisering van de zorg en gezondheid aan de hand van het (Vijf)lagenmodel toegelicht.

Michiel Sprenger

Eenduidige codering voor traceerbaarheid van implantaten

In januari 2019 gaat de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in. Deze wet verplicht zorgaanbieders om de implantaatgegevens van patiënten te registreren in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Om de route van de implantaatgegevens inzichtelijk te maken voor onder meer ziekenhuizen en softwareleveranciers heeft Nictiz in samenwerking met het ministerie van VWS een infographic ontwikkeld.

Elze van Puijvelde-de Groot

Dubbelzinnig, u of ik?

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat de betekenis van door u gebruikte begrippen niet voor uw collegae hetzelfde is? In het dagelijks leven moeten we vaak lachen om spraakverwarring maar in de zorg kan spraak- of begripsverwarring tot ernstige situaties leiden. Een HALS-dilemma, en dat deel ik graag met u.

 

Pim Volkert

De wereld achter het ontstaan van de eHealth-monitor: onderzoek en analyse

De inzet van e-health is veel meer dan het invoeren van een nieuwe techniek of een gadget in de Nederlandse zorg. Het is een maatschappelijke innovatie waarbij menselijke, organisatorische en omgevingsaspecten van groot belang zijn. Sinds 2013 onderzoeken Nictiz en het Nivel de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. Jaarlijks worden de onderzoeksresultaten gebundeld in een rapport: de eHealth-monitor.

Myrah Wouters

Nederlandse zorginfrastructuur nog niet klaar voor VBHC

De Nederlandse zorginfrastructuur is niet klaar voor uitkomstgerichte zorg, maar we zijn al wel een heel eind. Nederland heeft een goede uitgangspositie om ook internationaal qua uitkomstgerichte zorg een toppositie te verwerven.

Lies van Gennip

Kennismagazine E-health & ethiek

Kennismagazine over het belang van ethiek bij e-health. Dit kennismagazine biedt praktische handvatten voor het bespreekbaar maken van ethische kwesties bij het toepassen van e-health.

Jaco van Duivenboden

Samen beslissen in de spreekkamer vraagt om standaardisatie

Wat is voor mij de ‘beste’ behandeling? Stelt u zich eens voor, u heeft last van uw rug en er is een hernia gediagnosticeerd. U hoort van vrienden verschillende verhalen over ‘de beste behandelmethode’…

Irene van Duijvendijk

ICHOM als instrument voor Uitkomstgerichte Zorg in Nederland

ICHOM is een internationaal consortium voor uitkomstmetingen in de zorg en heeft op internationaal niveau standaardsets ontwikkeld. Nictiz onderzocht deze sets analyseerde hoe deze ICHOM-sets in Nederland kunnen worden geïmplementeerd.

Irene van Duijvendijk

COPD-patiënt Petra gaat goed voorbereid op digitale zorgreis

Blog van Gert Koelewijn over hoe de informatiestandaard Ketenzorg en het programma MedMij elkaar kunnen versterken.

Gert Koelewijn

De toekomst van e-health

Als een echte ‘millennial’ gebruik ik Engelse woorden, terwijl ik Nederlands praat. Ik maak een ‘checklist’ met ‘to-do’s’ voor mijn onderzoek en praat met een ‘consultant’ over de mogelijke impact van ‘eHealth’. Wij zijn ons niet altijd bewust van de internationalisering in de Nederlandse taal, totdat wij buiten onze vissenkom gaan kijken en van een afstandje zien wat er eigenlijk gebeurt.

Henk Hutink

Handboek e-consult hoe regelen we dat?! (PC en Mac versie)

Om huisartsenpraktijken op weg te helpen en het e-consult een impuls te geven is dit handboek ‘e-consult, hoe regelen we dat?!’ ontwikkeld. Het is een uitgave van NHG, LHV en Nictiz.

Voor elke fase, van oriëntatie tot implementatie, biedt het interactieve handboek praktische informatie.

Marinka de Jong

Handboek e-consult hoe regelen we dat?! (mobiele versie)

Dit handboek is bestemd voor huisartsenpraktijken en is een uitgave van NHG, LHV en Nictiz en is een uitgave van NHG, LHV en Nictiz. Deze interactieve PDF is geoptimaliseerd voor mobiel en tablet.

Marinka de Jong

De wereld achter het ontstaan van de eHealth-monitor

De inzet van e-health is veel meer dan het invoeren van een nieuwe techniek of een gadget in de Nederlandse zorg. Het is een maatschappelijke innovatie waarbij menselijke, organisatorische en omgevingsaspecten van groot belang zijn. Sinds 2013 onderzoeken Nictiz en het Nivel de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. Jaarlijks worden de onderzoeksresultaten gebundeld in een rapport: de eHealth-monitor.

Myrah Wouters

Hoogste tijd voor digitaal bereikbare huisartsen

Blog van Rosalie van Meer naar aanleiding van het beschikbaar stellen van het handboek: E-consult hoe regelen we dat? Het e-consult is in haar ogen een welkome uitbreiding van e-health-diensten die voor alle partijen winst gaat opleveren!

Marinka de Jong

Checklist online inzage, hoe regelen we dat?!

Online inzage van gezondheidsgegevens heeft veel te bieden voor patiënten, zorgverleners en de interactie tussen beiden. Deze checklist biedt handvatten voor ziekenhuizen die gaan starten met online inzage, maar zeker ook voor ziekenhuizen die zijn gestart of al een patiëntportaal hebben en meer uit online inzage
willen halen.

Charlotte Schreuder

FwietFwiet, deze pil slik ik niet

Blog van Charlotte Schreuder over onlosmakelijke duo’s: de scheidsrechter en de videoref. De zorgverlener en de patiënt. Duo’s die samen verder komen dan alleen.

Charlotte Schreuder

Poster ZiRA

Ziekenhuizen kunnen met de ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) de inrichting van hun organisatie in kaders en modellen beschrijven. In de samenvattende poster zijn de belangrijkste modellen opgenomen.

Coolblue in de zorg

Dingen zijn zoals ze zijn, maar zorg kan beter door te redeneren vanuit VBHC. Mijn advies: zoek de disruptie op en ga met een kleine integrated practice unit hiermee aan de slag.

Henk Hutink

ICT-zorg goed voor je nieren

​Infographic over medicatiebewaking bij patiënten met chronische nierschade.

Michael Tan

CMIO essentieel voor digitalisering in de zorg

die een brugfunctie kan vervullen tussen ICT en de gebruiker in de zorg een must … Blog van Elise Peters over ‘CMIO essentieel voor digitalisering in de zorg…

Elise Peters

Koester de CMIO

Het landelijk CMIO Netwerk en Nictiz hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de positionering van CMIO’s (Chief Medical Information Officers).

Elise Peters

Handboek online inzage hoe regelen we dat?

Nictiz heeft het handboek ‘Online inzage hoe regelen we dat?!’ gemaakt voor het multidisciplinaire team dat binnen het ziekenhuis aan de slag gaat met online inzage. Met dit handboek geef je online inzage echt meerwaarde.

Charlotte Schreuder

Poster Online inzage hoe regelen we dat?!

​​​​​Online inzage van gezondheidsgegevens heeft veel te bieden voor patiënten, zorgverleners en de interactie tussen beiden. Het handboek ‘Online inzage hoe regelen we dat?!​’ is primair voor het multidisciplinaire team dat binnen het ziekenhuis aan de slag gaat met online inzage. In de samenvattende poster zijn de belangrijkste tips opgenomen.

Charlotte Schreuder

Doorbraak in digitalisering huisartsenzorg nodig

algemeen best tevreden: de systemen doen wat zij nodig hebben voor hun dagelijkse praktijk … van Lies van Gennip over de noodzaak van een doorbraak in digitalisering huisartsenzorg…

Lies van Gennip

Toekomst digitalisering eerstelijnszorg huisartsen

​In de gedigitaliseerde gezondheidszorg staat de positie van de huisarts op het spel.

Quintus Bosman

Opschaling e-consult vraagt om grenzenwerk

moet je toch even de rust en tijd nemen om na te denken over vragen als: Voor wie en voor welke vragen en situaties is het e-consult geschikt … Het goede nieuws is dat veel …

Bettine Pluut

Kwaliteitsregistraties behoeven aanpassing

van vandaag overschaduwen de noodzakelijke aanpassingen voor morgen die ervoor moeten zorgen dat kwaliteitsregistraties daadwerkelijk bijdragen aan betere zorg …

Henk Hutink

Samenwerking zorgt voor betere online en offline zorg

interactie met patiënten geweldige ideeën geeft voor een beter portaal én voor betere zorg… Als dat offline niet op orde is, gaat dat online direct zichtbaar worden …

Jaco van Duivenboden

Zeven misverstanden over kwaliteitsregistraties

​​​Goede kwaliteitsregistratie is cruciaal voor de Nederlandse zorg. Dit zal niemand bediscussiëren, maar er zijn ook misverstanden. Mensen denken bijvoorbeeld dat kwaliteitsregistraties duur zijn, niets opleveren en het is maar afwachten of de zorg hierdoor beter wordt. In deze whitepaper leest u welke misverstanden bestaan. Elk misverstand wordt toegelicht en in de juiste context geplaatst.

Henk Hutink

Met blockchain alleen geen betere zorg

Gaat het nou nog wat worden met blockchain in de zorg… schreef een blog op zorgvisie.nl over blockchain in de zorg: ‘Ik kan geen toekomst voorspellen, maar het wordt hoe dan ook …

Jaco van Duivenboden

Factsheet het gebruik van eHealth in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Factsheet over het gebruik van eHealth in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking nav de resultaten van het onderzoek dat in het kader van de jaarlijkse Nictiz NIVEL eHealth-monitor is uitgevoerd.

Online inzage groeit door

Zo’n vijf jaar geleden was er nog veel discussie over of we patiënten überhaupt wel online inzage in hun dossier moesten geven. Inmiddels kun je bij 34 ziekenhuizen online je gezondheidsgegevens inzien. En dat aantal groeit snel, zo blijkt uit de nieuwe update van www.hoeonlineisjouwziekenhuis.nl.

Charlotte Schreuder

Patiëntportalen van ziekenhuizen januari 2018

​​34 ziekenhuizen in Nederland hebben een patiëntportaal, waarbij je online je gezondheidsgegevens kan inzien. Zo blijkt uit onderzoek van Nictiz, expertisecentrum e-health.

Charlotte Schreuder

Jaaroverzicht 2017 Patiëntparticipatie en eHealth

​​Het team Patiëntparticipatie en eHealth blikt terug op wat zij in 2017 heeft opgeleverd en bereikt.

Bettine Pluut

Grote meerderheid verpleegkundigen en verzorgenden positief over standaardisatie

Lisanne van der Molen

Patiënt & Big Data: Is de patiënt klant of product?

Lies van Gennip

E-consult heeft nog lange weg te gaan

​Digitale communicatie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We lezen kranten en boeken steeds vaker digitaal, e-mailen dagelijks en wisselen beeldmateriaal makkelijk uit via ‘de cloud’. Maar wanneer het op onze gezondheid aankomt, pakken we de telefoon voor een afspraak of een uitslag en bezoeken de arts tijdens kantoortijden voor een consult.

Myrah Wouters

Hoe ethisch is e-health?

​​Artikel in ICT&Health. De inzet van e-health hoort bij moderne gezondheidszorg, daar zijn de meeste mensen het inmiddels over eens. Hoe gaan we e-health moreel verantwoord inzetten en gebruiken?

Jaco van Duivenboden

English summary of eHealth monitor 2017 consciously choose eHealth

Download the summary for the highligts of the report eHealth-monitor 2017.

Myrah Wouters

Inventarisatie Verloskundige SamenwerkingsVerbanden

VWS heeft Nictiz advies gevraagd over de aanpak en mogelijke stimulering van gegevensuitwisseling in de geboortezorgketen.

Quintus Bosman

Infographic eHealth-monitor 2017 English version

Download the infographic for the highligts of the report eHealth-monitor 2017.

Myrah Wouters

Infographic eHealth-monitor 2017

Infographic eHealth-monitor 2017

Myrah Wouters

Consciously choose eHealth

​Five years following the launch of the first eHealth-monitor, we are getting a better picture of the challenges and opportunities of eHealth. In 2017 it seems that there are many opportunities for eHealth.

Myrah Wouters

eHealth-monitor 2017

De eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL is uit. Vijf jaar na de eerste monitor krijgen we een steeds beter beeld van de uitdagingen én de kansen die e-health biedt. Uit de monitor van dit jaar blijkt dat er veel kansen zijn voor e-health.

Myrah Wouters

Object IDentifiers (OID’s)

Factsheet Elektronische gegevensuitwisseling

​Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zorgt voor een compleet en actueel beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. Dit draagt bij aan patiëntveiligheid. Want continue beschikbaarheid van bijvoorbeeld het actuele medicatiedossier maakt de kans op fouten kleiner. Het gebruik van standaarden draagt hieraan bij.

Myrah Wouters

Whitepaper het gebruik van patiëntportalen

Deze whitepaper presenteert een verkennende studie naar het gebruik van patiëntportalen en de inzet van communicatiemiddelen door ziekenhuizen.

Charlotte Schreuder

Factsheet Verpleging & Verzorging ouderenzorg

Steeds meer zorgverleners in de ouderenzorg gebruiken eHealth-toepassingen. Er is wel een verschil zichtbaar tussen noodzaak of wenselijkheid ten opzichte van het gebruik. Grootste kloof is zichtbaar bij de digitale dubbele medicatiecontrole. Dit blijkt uit onderzoek dat Nictiz en NIVEL in het kader van de eHealth-monitor hebben uitgevoerd.

Myrah Wouters

Kandidaat ZIB nl.nfu.psi.overlijdensgegevens

​Kandidaat ZIB nl.NFU.PSI.OverlijdenGegevens-v0.4

Fred Smeele

Kandidaat ZIB Verwijzing Overdracht

Kandidaat ZIB Verwijzing Overdracht

Fred Smeele

​Kandidaat ZIB nln nfu Patientbespreking

​Kandidaat ZIB nln nfu Patientbespreking

Fred Smeele

Kandidaat ZIB nl umcg BedPlek

Kandidaat ZIB nl umcg BedPlek

Fred Smeele

Kandidaat ZIB nl umcg BedGebruik

​Kandidaat ZIB nl umcg BedGebruik

Fred Smeele

​Kandidaat ZIB nl.nfu.TumorClassificatie

​Kandidaat ZIB nl.nfu.TumorClassificatie

Fred Smeele

Kandidaat ZIB Bevalling

​Kandidaat ZIB Bevalling

Fred Smeele

Verbeterde elektronische overdracht van ambulance naar SEH

​Artikel in het blad ICT&Health (nr 05/2017) over een nieuw bericht dat Nictiz samen met ketenpartners voor de elektronische overdracht tussen ambulance en de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis heeft ontwikkeld.

Gert Koelewijn

Informatie-uitwisseling in de GGZ-sector

Nictiz heeft samen met de GGZ-instellingen Rivierduinen, Arkin, GGZ Oost-Brabant en Parnassia Groep een (technische) marktanalyse gemaakt van de informatie-uitwisseling in de sector.

Lisanne van der Molen

Architectuurdocument Volume 1

​Architectuur Vol. 1: De grondbeginselen van zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden​.

Fred Smeele

Architectuurdocument Volume 2

Architectuur Vol. 2: ​Technische implementatie van zib’s. De praktische aspecten van de implementatie van zib’s op het niveau van de applicaties en de gegevensuitwisseling.

Fred Smeele

Architectuurdocument Volume 4

Architectuur Vol. 4: Hergebruik van gegevens voor registraties. De manier waarop zib’s gebruikt kunnen worden voor de aanlevering aan registraties.

Fred Smeele

Beheerafspraken zorginformatiebouwstenen

Een goed ingericht beheerproces biedt voor alle betrokkenen transparantie op welke wijze aanpassingen in de standaard bewerkstelligd kunnen worden. In dit document ligt de focus op het beheer van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s).

Fred Smeele

Richtlijnen bij afwezigheid zorginformatiebouwstenen

Dit document gaat niet in op de situatie wat te doen als er een zib bestaat, maar als er wijzigingen en/of aanvullingen op de bestaande zib nodig zijn: het proces van wijzigingsvoorstellen op bestaande zib’s is beschreven ‘Beheersafspraken zib’s’.

Fred Smeele

Actie op Meet Up (samenvatting)

Patiënt Centraal was het thema van afgelopen Meet up bij VWS op 25 september. Voor het programma Patiëntparticipatie en eHealth van Nictiz een goede gelegenheid om het belang van het patiëntperspectief weer eens uit te lichten. We hebben de deelnemers geprikkeld
met uitspraken van patiënten en na laten denken over waarom het belangrijk is dat patiënten meepraten in de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Niet praten over, maar mét patiënten is de gouden regel bij ‘Patiënt centraal’.

Patiëntportalen van ziekenhuizen 2017

Infographic van resultaten van onderzoek van Nictiz, het expertisecentrum eHealth naar patiëntportalen van ziekenhuizen in Nederland.

Charlotte Schreuder

Integration of personal health records in the information processes of general practices

Kwalitatief onderzoek van Marije van der Geest (Vrije Universiteit) onder achter huisartsen naar eHealth.

Myrah Wouters

Factsheet e-consult

Zorggebruikers zien zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult, blijkt uit onderzoek uitgevoerd in 2017 in het kader van de jaarlijkse Nictiz en NIVEL eHealth-monitor.

Myrah Wouters

Voorbeeld zib MDO

Voorbeeld zib MDO

Fred Smeele

Onderzoeksrapport Verpleegkundige overdracht

​​Het standaardiseren van de verpleegkundige overdracht wordt door 90% van de respondenten belangrijk gevonden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017. Er is echter veel onbekendheid met standaardisatie in de dagelijkse zorgpraktijk, 46% van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan zeker te weten dat in het dossier met gestandaardiseerde gegevens wordt gewerkt. De informatiestandaard eOverdracht, waarin is vastgelegd welke informatie bij de verpleegkundige overdracht moet worden uitgewisseld, heeft bij de respondenten meer bekendheid verkregen dan in 2014.

Lisanne van der Molen

Kennismagazine Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth

​In het kennismagazine ‘Patiënt en zorgverlener, partners in eHealth’ laten we met ervaringsverhalen van zorgverleners, experts en patiënten zien dat de inzet van eHealth om een partnerschap tussen zorgverlener en patiënt vraagt.

Marinka de Jong

Een informatiestelsel voor en door de patiënt

Zo kunnen uitgevonden wielen overgenomen worden en kunnen we echt zeggen Nederland heeft een duurzaam informatiestelsel, vóór en dóór de participerende patiënt…

Marinka de Jong

Hoe maken we online inzage tot een succes?

Met dit kennismagazine willen wij u praktische handvatten bieden voor het regelen van online inzage. U vindt er onder andere een top 10 adviezen, de praktijkverhalen van projectleiders, patiënten en zorgverleners en een geactualiseerde argumentenwijzer.

 

Bettine Pluut

Hoe maken we online inzage tot een succes?

Met dit kennismagazine willen wij u praktische handvatten bieden voor het regelen van online inzage. U vindt er onder andere een top 10 adviezen, de praktijkverhalen van projectleiders, patiënten en zorgverleners en een geactualiseerde argumentenwijzer.

Verslag Patiënt en zorgverlener: partners in eHealth 11 mei 2017

​​Verslag van de bijeenkomst Patiënt en zorgverlener: partners in eHealth op 11 mei. Tijdens deze bijeenkomst kregen zorgverleners praktische handvatten aangereikt om draagvlak voor eHealth te vergroten in de eigen praktijk. Patiënten gaven aan wat voor hun prettig werkt.

Bettine Pluut

Medicatiegegevens nierpatiënt moeten worden gedeeld

Artikel in Zorgvisie juni 2017 over de beschikbaarheid van een up-to-date medicatieoverzicht voor alle zorgverleners en apothekers is bij patiënten met nierschade van bijzonder belang.

Michael Tan

Het nieuwe eID-stelsel; een introductie voor de zorgsector

De komende jaren zal de online dienstverlening in de zorg verder toenemen. Dit stelt hogere eisen aan de betrouwbaarheid van het digitale legitimatieproces. In deze whitepaper een introductie over de ontwikkeling van eID-voorzieningen in de zorg.

Fred Smeele

Multidisciplinaire afspraken registratie en overdracht van geneesmiddelovergevoeligheden

Huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en specialisten hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het digitaal registreren en uitwisselen van geneesmiddelovergevoeligheden. Gebruik van deze afspraken kan schade bij de patiënt voorkomen of beperken.

Gert Koelewijn

Geen Keuringsdienst voor e-health

Maar hoe weet je of die … door de NHS goedgekeurde app. Een keurmerk voor eHealth-instrumenten is te kostbaar en te complex … Helaas bereiken dit soort lijsten nog geen breed publiek …

Jaco van Duivenboden

Eerlijke informatie over eHealth

Informatie over de (beoogde) voordelen van eHealth-diensten zoals online inzage is makkelijk te … Op die manier kunnen zorgverleners op een eerlijke manier de voor- en nadelen afwegen …

Marinka de Jong

Evaluatie van eHealth-technologie

Digitale toepassingen worden steeds meer in het zorgproces gebruikt. Maar er heerst ook onzekerheid over of een toepassing goed is. Nictiz deed samen met Zorginstituut Nederland onderzoek naar methoden om kwaliteit van eHealth-toepassingen te beoordelen.

Jaco van Duivenboden

Verslag patiënt en zorgverlener: partners in eHealth 11 mei 2017

Bettine Pluut

Blog: pilots gestart met Idensys bij een aantal zorgaanbieders

Kennismagazine Het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth

​Gebruiksvriendelijkheid is een voorwaarde voor succesvol gebruik van eHealth. Maar hoe zorg je dat eHealth-diensten gemakkelijk te gebruiken zijn en dat de informatie die wordt overgedragen toegankelijk is? En hoe betrek je patiënten bij dit proces? Hoe laat je hen mee-ontwikkelen en testen? En wat doe je vervolgens met hun feedback? Lees in dit kennismagazine belangrijkste do’s en don’ts voor het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke eHealth.

Onderzoek zorginfrastructuur

​Het Informatieberaad heeft Nictiz gevraagd onderzoek te doen naar welke zorginfrastructuren er in Nederland in gebruik zijn en waarvoor en hoe eventuele knelpunten aangepakt kunnen worden. Dit rapport bevat de onderzoeksresultaten.

Jaco van Duivenboden

Handreiking BEIS deel 1 authenticatie en autorisatie

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Quintus Bosman

Handreiking BEIS deel II toegangslog

BEIS beschrijft de eisen die aan eerstelijnssystemen moeten worden gesteld op gebied van authenticatie, autorisatie en logging van de toegang. Het biedt de basis voor leveranciers van systemen om deze op het juiste beveiligingsniveau te brengen.

Quintus Bosman

Veelgestelde vragen voorbereiding digitale RIVM-uitwisseling JGZ

​Veel gestelde vragen implementatie:
– Dossieroverdracht
– RVP/NHS-uitwisseling
– LSP​

Michael Tan

Factsheet voorbereiding digitale RIVM-uitwisseling JGZ

Factsheet voor JGZ-organisaties die in 2017 starten met de digitale
RIVM-uitwisseling.

Hoe wordt eHealth gewone zorg?

Het wordt hoog tijd eHealth als gewone zorg te behandelen … een gastblog op Smarthealth.nl over hoeeHealth steeds meer gewoon onderdeel wordt van de zorg

Jaco van Duivenboden

Kennismagazine eConsult bij de huisarts, van belofte naar praktijk

Tijdens de Nederlandse eHealth-week organiseerde Nictiz op 24 januari jl. samen met stichting IKONE en Growtivity de workshop ‘het eConsult bij de huisarts: van belofte naar praktijk’. De ervaringen, ideeën en adviezen die door de deelnemers zijn opgedaan en gedeeld, hebben we gebundeld in een digitaal kennismagazine.

Marinka de Jong

Referentiedomeinenmodel care

Versie 3.0 van het Referentiedomeinenmodel Care (RDC)​ is beschikbaar. Het RDC is een hulpmiddel voor care-instellingen die aan de slag gaan met of iets willen veranderen in de informatievoorziening.

Digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar

De komst van steeds meer digitale toepassingen, zoals eHealth-diensten, vragen om extra vaardigheden voor zorgprofessionals. Deze digitale whitepaper biedt enkele concrete aanbevelingen en instrumenten om digitale vaardigheden in kaart te brengen en te verbeteren.

Irene van Duijvendijk

Big Data in healthcare

​Big data, according to Stefan Ottenheijm, refers to the ability to monitor, explain and predict events through the smart combination and analysis of complex data sets from various sources. This definition is proposed in the Nictiz white paper.

Jaco van Duivenboden

Feitenblad impact eHealthweek2017

​Wat vonden bezoekers van evenementen die georganiseerd werden in de Nederlandse eHealthweek 2017? Nictiz en NIVEL hebben gedurende de eHealthweek onderzoek gedaan naar de impact hiervan.​​

Report on eHealth objectives for 2016

This report on objectives focuses only on those applications mentioned in the ministerial objectives and examines three special groups of healthcare users, being chronically ill patients, frail elderly, and people receiving care and support at home.

Infographic report on eHealth objectives for 2016

​This infographic belongs to the evaluation report on eHealth objectives for 2016. The report on objectives focuses only on those applications mentioned in the ministerial objectives.

De Ehealthweek: het is net carnaval!

DeE-health-weekis afgesloten en ik blik graag terug … Blog van Marinka de Jong over dedeE-health-week #ehw18 https://www.nictiz.nl/blog/de-ehealthweek-het-is-net-carnaval…

Marinka de Jong

Blockchain in de zorg

Whitepaper over de impact van blockchain in de zorg.

Jaco van Duivenboden

Het eConsult verdient een extra impuls

Dat is nodig als we het eConsult in 2017 samen een nieuwe impuls willen geven zodat de belofte van gemak en tijdsbesparing voor een grotere groep mensen de praktijk wordt …

Meer dan techniek: online inzage voor patiënten uitgelicht

​Presentatie van Johan Krijgsman, manager Monitoring & TrendITion, over wat op grond van de eHealth-monitor 2016 bekend is over online inzage in het eigen dossier voor patiënten.

Patiënt onmisbaar bij realiseren online inzage

leidmotief voor de middag neer: patiënten zijn onmisbaar om onlineinzage dusdanig aan te bieden dat ze het … Blog Lies van Gennip over bijeenkomst ‘OnlineInzage, hoe …

Lies van Gennip

Patient journey Roos Dalstra MedMij

Het verhaal van fictieve patiënt Roos Dalstra is de leidraad voor de ontwikkeling van de MedMij-standaarden.

Irene van Duijvendijk

Patiëntportalen delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Die houding is belangrijk in een tijd dat delen het nieuwe vermenigvuldigen is. Een … De komende jaren is een versnelling te verwachten als het gaat om patiëntportalen…

English summary of eHealth monitor 2016, more than technology

​​​​This is a partial translation of the 2016 edition of the Dutch yearly national report on eHealth, the ‘eHealth monitor’. It is a translation of the Management Summary.

Infographic eHealth-monitor 2016 English

​This is the English infographic of the eHealth-monitor 2016.

Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016

​Gemakkelijk je zorg regelen, dat kan met eHealth-diensten zoals online consulten. Veel mensen weten niet dat dit mogelijk is, terwijl dit wel al bij veel artsen kan. Zorgverleners moeten patiënten actief stimuleren om hun online diensten te gebruiken. Dit is een van de aanbevelingen uit de eHealth-monitor 2016 van Nictiz en het NIVEL.

Britt van Lettow

Presentatie eHealth-monitor 2016

Presentatie van Johan Krijgsman, manager Monitoring & TrendITion, over de resultaten van de eHealth-monitor 2016 op het Mobile Healthcare event op 6 oktober 2016: Meer dan techniek

Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016 -Infographic

Dit is de infographic die hoort bij de eHealth-monitor 2016. Het onderzoeksrapport en de tabellenbijlage kunt u downloaden via www.ehealth-monitor.nl

Meer dan techniek, eHealth-monitor 2016 – Tabellenbijlage

Dit is de tabellenbijlage bij het onderzoeksrapport ‘Meer dan techniek – eHealth-monitor 2016’. In deze tabellenbijlage worden de resultaten per hoofdstuk in tabellen weergegeven.

Patiëntportalen van ziekenhuizen 2016

​Nictiz heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van patiëntportalen door ziekenhuizen in Nederland. In 2016 hebben 22 van de 82 ziekenhuizen een patiëntportaal. Deze infographic bevat de belangrijkste resultaten. ​

Charlotte Schreuder

Het RDC als checklist voor projecten

Of je het RDC nu wilt gebruiken als kapstok voor toezicht binnen je organisatie of als checklist voor projecten, het RDC is een nuttig instrument bij veranderingen in …

Irene van Duijvendijk

Functioneel ontwerp Medicatieproces juli 2016

​Dit document is het functioneel ontwerp van de informatiestandaard Medicatieproces. Het beschrijft de algemene werking en specifieke praktijksituaties. Daarbij is voor een concrete situatie het vastleggen en uitwisselen van informatie beschreven aan de hand van actoren (mensen, systemen) en transacties (welke informatie wordt wanneer uitgewisseld).

Michael Tan

eHealth: handig of kwakzalverij?

Dat maakte de NHS vorige week … evaluatie van de kwaliteit bij eHealth.Handige links​ ​Uitzending Nieuwsuur over eHealth hype of zorgrevolutieGGD AppstoreDigitale Zorg GidsTrimbos …

Jaco van Duivenboden

Jaarverslag 2015

In 2015 heeft Nictiz opnieuw ervaren dat er veel aandacht was voor het thema interoperabiliteit. Dit leidde tot een intensiever gebruik van de door Nictiz geleverde expertise, producten en diensten. We kregen een intensievere rol in beleidsadvisering, onder andere ter ondersteuning van het Informatieberaad en het internationale beleidvan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)’, aldus Lies van Gennip, directeur Nictiz

Lies van Gennip

De vrijblijvendheid is voorbij

Door: Lies van Gennip 16-06-2016 0 … Het is elke keer weer verrassend hoe gemeenschappelijk de …

Lies van Gennip

Hoe kan Dr. Google een nog betere dokter worden?

De sprekers demonstreerden via een rollenspel hoe dit er uit zou kunnen zien … En dan is er nog het verspreidingsvraagstuk … Thuisarts.nl is een goed voorbeeld …

Jaco van Duivenboden

Tussenrapportage eHealth-doelstellingen 2016

​Patiënten zijn zich nog niet goed bewust van de mogelijkheden van ICT en internet voor de zorg. Zorgaanbieders kunnen daar een belangrijke rol in spelen, aangezien zij direct contact hebben met de patiënt.

Infographic eHealth doelstellingen 2016

Deze infographic geeft een samenvatting van de tussenrapportage eHealth doelstellingen 2016.

Rapport eHealth, de apotheker is er klaar voor

​​​​​​Apothekers staan positief tegenover eHealth. Op de vraag of online inzage voor de patiënt gewenst is, antwoordt 91 procent van de openbaar apothekers instemmend. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘eHealth, de apotheker is er klaar voor’.

Infographic: eHealth, de apotheker is er klaar voor

Apothekers staan positief tegenover eHealth. Op de vraag of online inzage voor de patiënt gewenst is, antwoordt 91 procent van de openbaar apothekers instemmend. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘eHealth, de apotheker is er klaar voor’ van Nictiz.

Britt van Lettow

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 1

Lees in het verhaal Caroline hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Marinka de Jong

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving deel 2

Lees in het verhaal van Astrid hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Marinka de Jong

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 3

Lees in het verhaal van Janvier hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat hij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom zijn ziekte.

Marinka de Jong

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 4

Lees in het verhaal van Eric hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat hij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom zijn ziekte.

Marinka de Jong

Mijn zorg, mijn toekomstige online omgeving: deel 5

​Lees in het verhaal van Anke hoe een toekomstige online omgeving ervoor zorgt dat zij zelf aan het roer staat bij de behandeling en zelf beslissingen neemt als het gaat om de zorg rondom haar ziekte.

Marinka de Jong

Zorg, een toekomstige online omgeving: deel 6

​Lees in het verhaal van Arjan hoe een persoonlijke gezondheidsomgeving de samenwerking met zijn patiënten faciliteert en dat de patiënten aan het roer staan van hun behandeling.

Marinka de Jong

Presentatie programma Meer regie over gezondheid

Presentatie over de rol van Nictiz (standaarden en basiseisen) in het programma ‘Meer regie over gezondheid’

Irene van Duijvendijk

Uitdaging: anders omgaan met zorginformatie

De grote uitdaging in de informatiearchitectuur ligt de komende tijd bij de vraag hoe we onze gebruikers (zorgverleners) anders laten omgaan met (zorg)informatie …

Fred Smeele

Presentatie patiënt en eHealth 14 april 2016 informatiebeveiliging Redmax

​Presentatie van Jack van Gils (Redmax) over ‘patiënt en informatiebeveiliging’ tijdens de platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 14 april 2016.

Presentatie patiënt en eHealth 14 april 2016 meer regie over gezondheid NPCF

​​Presentatie van Margot Brands (NPCF) over het programma ‘meer regie over gezondheid’ tijdens de platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 14 april 2016.

Presentatie patiënt en eHealth 14 april 2016 Patiënt en PGD Stichting IKONE

​Presentatie van Anne-Mieke Vroom (IKONE) over ‘patiëntervaringen’ tijdens de platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 14 april 2016.

Veel gestelde vragen medicatieproces

Het programma Informatiestandaard Medicatieproces faciliteert een betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt. Dit document bevat antwoorden op veel gestelde vragen (Q&A).

Factsheet informatiestandaard medicatieproces

Het programma Informatiestandaard Medicatieproces faciliteert een betere vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënt. ​

De PWD standaard 10 juli 2014

​Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn ‘De PWD standaard 10 juli 2014’.

Michael Tan

PWD_0_Hoofddocument gegevensuitwisseling in de perinatale keten_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_0_Hoofddocument gegevensuitwisseling in de perinatale keten_15_1.0.

Michael Tan

PWD_1_Privacyraamwerk gebruikers PWD_15_ 1.5

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_1_Privacyraamwerk gebruikers PWD_15_ 1.5.

Michael Tan

PWD_1_Privacyraamwerk_15_2.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_1_Privacyraamwerk_15_2.0.

Michael Tan

PWD_1_Toestemmingsmodaliteiten_PWD_15_2.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_1_Toestemmingsmodaliteiten_PWD_15_2.0.

Michael Tan

PWD_2_Gegevensrichtlijn acuteoverdracht_15_0.99F

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_2_Gegevensrichtlijn acuteoverdracht_15_0.99F.

Michael Tan

PWD_2_Gegevensrichtlijn_reguliere_verwijzing_15_1_0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_2_Gegevensrichtlijn_reguliere_verwijzing_15_1_0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn AGB_15_1.0

​Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_3_Gegevensrichtlijn AGB_15_1.0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn Combinatietest_15_1 0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_3_Gegevensrichtlijn Combinatietest_15_1 0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn Counseling Down SEO_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn ​PWD_3_Gegevensrichtlijn Counseling Down SEO_15_1.0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn_SEO_GUO_15_1_0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn ​PWD_3_Gegevensrichtlijn_SEO_GUO_15_1_0.

Michael Tan

PWD_3_Gegevensrichtlijn Uitkomst Peridos_15_1.0

​Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_3_Gegevensrichtlijn Uitkomst Peridos_15_1.0.

Michael Tan

PWD_4_ Etniciteit waardelijstwijziging dataset_15_1.1

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_4_ Etniciteit waardelijstwijziging dataset_15_1.1.

Michael Tan

PWD_4_Gegevensrichtlijn PRNkernset verloskunde-obstetrie_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_4_Gegevensrichtlijn PRNkernset verloskunde-obstetrie_15_1.0.

Michael Tan

PWD_0_Beheer Perinatale Dataset_15_1.0

Het functioneel ontwerp van de informatiestandaard ‘zwangerschap en geboorte (PWD)’ staat beschreven in de gegevensrichtlijnen.​ Dit is de gegevensrichtlijn PWD_0_Beheer Perinatale Dataset_15_1.0​

Michael Tan

Briljant mislukt

​Amerika. Viagra. Teflon. Post-its. Ziet u het patroon? Het zijn allemaal toevallige, onbedoelde ontdekkingen. Of anders gezegd: Briljante Mislukkingen. Ondernemingen die mislukt zijn, maar toch iets heel waardevols opleverden. We kunnen veel leren van mislukte projecten.

Jaco van Duivenboden

De moderne benadering van e-healthbekostiging

Artikel in ICT&health over de (structurele-) bekostigingsvraag voor e-health.

Adviezen over Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid

Een belangrijk resultaat van het programma Patiëntparticipatie en Medicatieveiligheid zijn de adviezen aan verschillende mensen en partijen om patiëntparticipatie en medicatieveiligheid te stimuleren en te ondersteunen.

Quintus Bosman

Hoe plukt u de vruchten van LOINC, SNOMED CT en UCUM?

​Deze whitepaper beschrijft nut en noodzaak van gestructureerde registratie, hoe laboratoriuminformatie met LOINC, SNOMED CT en UCUM gestandaardiseerd wordt vastgelegd en wat de harmonisatie oplevert.

Feikje Hielkema

2014 eHealth monitor – English

​This is a partial translation of the 2014 edition of the Dutch yearly national report on eHealth, the ‘eHealth monitor’.

2015 eHealth monitor – English

​This is a partial translation of the 2015 edition of the Dutch yearly national report on eHealth, the ‘eHealth monitor’.

Vacature projectcoördinator eID

Nictiz neemt de coördinatie van het Idensys pilotprogramma voor de zorgsector voor haar rekening en begeleidt vijf organisaties in de zorg met de implementatie en beproeving van het Idensys stelsel. Wij zijn op zoek naar een projectcoördinator eID.

Zorginformatiebouwstenen: voorwaarde voor eenduidige zorginformatie

​Goede informatievoorziening in de zorg is een uitdaging. Die is in het zorgproces nodig tussen zorgverlener en patiënt én om de kwaliteit van zorg te meten (kwaliteitsregistraties). De actualiteit toont de urgentie.

Fred Smeele

Leidraad Kwaliteitsregistraties

​Deze leidraad is opgesteld vanuit het project Kwaliteitsregistraties, een samenwerkingsproject van Zorginstituut Nederland en Nictiz, dat zich richt op het verbeteren van (het stelsel van) kwaliteitsregistraties op een toekomstbestendige manier.

Henk Hutink

Big data in de gezondheidszorg

​Big data refereert volgens Nictiz-adviseur Stefan Ottenheijm van TrendITion naar de mogelijkheid om gebeurtenissen te volgen, verklaren en voorspellen door het slim combineren en analyseren van complexe datasets uit verschillende bronnen. Deze definitie van big data beschrijft hij in de verkenning ‘Big data in de gezondheidszorg’ .

Zelfmanagement en ehealth

‘Mijn moeder, 71 jaar, moet twee keer per week bloedprikken bij de trombosedienst. Totdat mijn moeder de dienst Trombose Zelfzorg ontdekte. Ze doet nu aan zelfmanagement en vindt het helemaal geweldig!’

Wat zegt het jaarlijks onderzoek over eHealth-implementatie

​Waar zien zorggebruikers kansen voor eHealth? En waarin zien artsen voordeel? Dat komt aan de orde in de plenaire sessie van Arina Burghouts op het Zorgvisiecongres eHealth Implementatie.

ehealth en interoperabiliteit

Informatie-uitwisseling in de zorg is essentieel om kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen (blijven) garanderen. ​Michiel Sprenger gaat in op het belang van gezonde set van interoperabiliteitsafspraken in de zorg.

Michiel Sprenger

Veilig omgaan met eHealth – dit zeggen de experts

​Hoe zorg je ervoor dat eHealth, zoals telemonitoring, beeldschermzorg en domotica, veilig wordt gebruikt? Nictiz-onderzoeker Arina komt met aanbevelingen in de publicatie ‘Veilig omgaan met eHealth: dit zeggen de experts’.

Irene van Duijvendijk

eHealth-monitor 2015 MIC2015

​Een presentatie van Johan Krijgsman op het MIC2015 over de eHealth-monitor 2015.

Patiëntportalen hoe staat de markt ervoor MIC2015

​Presentatie van Marinka de Jong op het MIC2015 over Patiëntportalen: hoe staat de markt ervoor?

Marinka de Jong

Standaardisatie van informatie – programma registratie aan de bron MIC2015

​​Een presentatie van Michiel Sprenger op het MIC2015 over Registratie aan de bron.

Michiel Sprenger

Een deur naar de rest van de wereld MIC2015

​Presentatie van Irene van Duijvendijk op het MIC2015 over ervaringen met implementatie van beeldschermzorg.

Irene van Duijvendijk

Ontwikkeling Zorginformatiebouwstenen in Nederland MIC2015

​Een presentatie van Fred Smeele op MIC2015 over de ontwikkeling van zorginformatiebouwstenen in Nederland.

Fred Smeele

STAR TREK in de acute zorg

​Een presentatie van Gert Koelewijn tijdens het MIC2015 over STAR TREK in de acute zorg: “Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar”

Gert Koelewijn

“Een deur naar de rest van de wereld”

Nictiz heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de succesfactoren en barrières bij implementatietrajecten van beeldschermzorg. In deze TrendITion-publicatie zijn praktijkervaringen vertaald naar een overzicht van succesfactoren en barrières op het gebied van project en organisatie, techniek, financiën en het uiteindelijke resultaat.

Irene van Duijvendijk

Presentatie Quli

​Een presentatie over Quli, een digitaal platform voor eHealth-toepassingen gericht op patiënten​, tijdens de iCare platformbijeenkomst van 15 oktober 2015.

Presentatie State of the art beeldzorg

​Een presentatie over beeldschermzorg tijdens de iCare platformbijeenkomst van 15 oktober 2015.

Presentatie Referentiedomeinenmodel Care

Alles wat je wilt (moet) weten over Blue Button+ en CCD

Een kijkje achter de schermen bij het uitwisselen van (zorg)informatie met de patiënt.

Albert-Jan Spruyt

Tabellenbijlage eHealth-monitor 2015

​​​​Dit is de tabellenbijlage van de eHealth-monitor 2015. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.​ De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport, een tabellenbijlage en een infographic​. ​​​​

Infographic eHealth-monitor 2015

​​Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2015. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport, een tabellenbijlage en een infographic​.

Infographic eHealth-monitor 2015

Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2015.

Infographic eHealth-monitor 2015 – English

The eHealth monitor is an ongoing study in which Nictiz and the NIVEL Institute map out the status of eHealth in the Netherlands on an annual basis.

Advies ter verbetering van informatie-uitwisseling in de zorg

​Het advies schetst de stand van zaken met betrekking tot informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg en benoemt problemen die in de praktijk ervaren worden. Op basis daarvan worden elf aanbevelingen gedaan die gericht zijn op inhoudelijke prioriteiten en die ingaan op samenwerking tussen organisaties die informatie in de zorg willen uitwisselen.

Aanvullende beheersafspraken

​Een goed beheer van de standaard is minstens zo belangrijk als de ontwikkeling zelf. In dit document ligt de focus op het beheer van de standaard Zorginformatiebouwstenen van Generieke Overdrachtsgegevens.

Patiëntportalen: hoe staat de markt ervoor?

​​Door diverse factoren staan zorgaanbieders voor de keuze of en hoe ze patiënten digitaal inzage gaan bieden in hun medische gegevens. Om een keuze te maken, is een overzicht van bestaande patiëntportalen en hun functionaliteit nuttig. Deze publicatie biedt dat overzicht.

Zorginformatiebouwstenen Registratie aan de Bron

Het meerjarig programma ‘Registratie aan de bron’ is een samenwerking tussen Nictiz en de acht umc’s/NFU. Een van de belangrijkste ontwikkeling binnen Registratie aan de Bron is het opstellen van zogenaamde ‘Zorginformatiebouwstenen’.

Fred Smeele

Configuratiedocument Publicatieversie 2015 generieke overdrachtsgegevens en eOverdracht

​​Bouwsteen: Dit document geeft een overzicht van alle elementen die gepubliceerd zijn als onderdeel van de publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Uitbreiding Generieke Overdrachtsgegevens met eOverdracht dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron.

Aanvullende beheersafspraken eOverdracht

Een goed beheer van de standaard is minstens zo belangrijk als de ontwikkeling zelf. In dit document ligt de focus op het beheer van de verpleegkundige zorginformatiebouwstenen die zijn ontwikkeld op basis van de informatiestandaard eOverdracht.

Irene van Duijvendijk

Governance handreiking interoperabiliteit tussen affinity domains

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het stelt regels op voor de organisatie, onderhoud en beheer van de Handreiking.​

Guide to Interoperability between XDS Affinity Domains 2015

The Guide to Interoperability between XDS Affinity Domains has been laid out as a ‘cookbook’ for organising XDS Affinity Domains. The Guide forms the basis for verifiable quality of XDS infrastructures in the Netherlands.

Vincent van Pelt

Handreiking interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains 2015

Handreiking maakt interoperabele regionale infrastructuren mogelijk’. Deze handreiking is te beschouwen als een cookbook voor het inrichten van XDS Affinity Domains

Vincent van Pelt

Procedure auditlogging

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het stelt regels op voor de organisatie, onderhoud en beheer van de Handreiking.​

Raamovereenkomst XDS Affinity Domains

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het stelt regels op voor de organisatie, onderhoud en beheer van de Handreiking.​

Advies invoering patiënttoestemming en BPPC voor de Beeld- en Documentenservice

​​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het bevat een advies over de implementatie van het IHE profiel BPPC.

Architectuur en control framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Dit behandelt de architectuur en het control framework van Zorgportaal Rijnmond, bedoeld als voorbeeld en ter inspiratie.​

Vincent van Pelt

Bewerkersovereenkomst Affinity Domain

​​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Dit is een template voor het opstellen van een bewerkersovereenkomst.​

Discussiepunten handreiking interoperabiliteit tussen affinity domains

​​Dit document vormt onderdeel van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains’. Het bevat openstaande punten die in de huidige versie van de Handreiking nog verder moeten worden uitgewerkt.​

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen (XMI)

​​​Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische concepten in een bepaalde context. Soms betreft het een enkel element (bv. nationaliteit) soms meerdere elementen (bv. medicatie), maar het blijven relatief kleine gegevensspecificaties.

Errata publicatieversie zorginformatiebouwstenen 2015

Na de publicatie van publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen zijn wijzigingsverzoeken ingediend. Dit document beschrijft de doorgevoerde wijzigingen.

Gebruikershandleiding BITS: beheer SNOMED CT

​Dit document beschrijft hoe BITS is ingericht om het beheer van SNOMED CT in Nederland te ondersteunen. Het geeft een beschrijving van de inrichting van BITS.

Feikje Hielkema

Tussenrapport nulmeting eHealth-monitor 2015

Vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) drie doelstellingen geformuleerd om patiënten meer regie over hun gezondheid en zorg te geven door de inzet van eHealth. Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, en het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, hebben op verzoek van VWS in een nulmeting geanalyseerd waar we nu staan.

Infographic nulmeting eHealth-monitor 2015

​​Vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) drie doelstellingen geformuleerd om patiënten meer regie over hun gezondheid en zorg te geven door de inzet van eHealth. Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, en het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, hebben op verzoek van VWS in een nulmeting geanalyseerd waar we nu staan.

Verslag leveranciersbijeenkomst RDC

​Op dinsdag 25 juni organiseerde Nictiz een bijeenkomst voor softwareleveranciers en hun klanten over de informatievoorziening binnen de care, de elektronische verpleegkundige overdracht en het Referentiedomeinenmodel care. Met ruim 30 deelnemers ontstond er een levendige middag.

Juryrapport Health app award 2015

De app Thuisarts heeft de juryprijs van de Health app award 2015 gewonnen, Skip a beat een aanmoedigingsprijs en Behandelpad de publieksprijs. Het juryrapport licht toe.

Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts en CHP

​​De richtlijn beschrijft twee soorten gegevens; 1. Een selectie van gegevens uit het HIS van de huisarts die door de CHP kan worden opgevraagd, de Professionele samenvatting (PS) 2. Het verslag van de waarnemer aan de huisarts van de patiënt over het contact op de CHP, het waarneemretourbericht (WRB)

Data Analytics with SNOMED CT

Dit rapport beschrijft hoe SNOMED CT gebruikt kan worden en al gebruikt wordt voor klinische-data-analyse: de extractie van betekenisvolle informatie uit klinische data.

Feikje Hielkema

Gewoon aan de slag met eHealth

​​​​Als huisarts kunt u niet meer om eHealth heen. Het aanbod eHealth‐toepassingen is de afgelopen jaren enorm gegroeid en steeds meer patiënten vragen erom.

Patiëntbeleving bij medicatiedossier

Chronisch zieke patiënten willen zelf het gebruik en de effecten van het medicijngebruik kunnen monitoren. Ook willen ze zelf bepalen wie er inzage mag hebben in het dossier. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van Altuïtion in opdracht van Nictiz.

Overzicht rollen XIS-kwalificaties

Een softwareleveranciers kan zich kwalificeren voor juiste implementatie van informatiestandaarden voor een bepaalde rol. In dit overzicht zijn de rollen beschreven.

eHealth bij Cordaan

Dit is de presentatie van Angela Moenis van Ton van Everdingen over eHealth bij Cordaan. De presentatie is gehouden tijdens de iCare platformbijeenkomst op 10 april 2014.​​

ECD-implementatie Groot Hoogwaak Lessons Learned

Een presentatie over ECD-implementatie tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

eHealth in de revalidatiesector

Een presentatie over ervaringen en implementatie van eHealth in de revalidatiesector tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

Het RDC Bij Thebe

Een presentatie over de meerwaarde van het Referentiedomeinenmodel care (RDC) tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

SamenOud, anders denken & anders doen

Een presentatie over het project ‘SamenOud’ tijdens de iCare platformbijeenkomst van 2 april 2015.

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen eOverdracht Reg aan de bron (PDF)

​Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische en/of verpleegkundige concepten in een bepaalde context. Soms betreft het een enkel element (bv. nationaliteit) soms meerdere elementen (bv. medicatie), maar het blijven relatief kleine gegevensspecificaties. Het doel van de zorginformatiebouwstenen is precies te specificeren welke terminologie gebruikt kan worden zonder dat hierin al keuzes voor een technische standaard, referentiemodel of platform worden gemaakt. Dit laatste doet elke zorginstelling namelijk zelf. De bouwstenen zijn in deze zin dus agnostisch of neutraal te noemen. Daar waar nodig zijn natuurlijk wel bestaande standaarden en valuesets waarvoor al een duidelijke keuze is gemaakt in het verleden overgenomen.

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen (PDF)

Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische en/of verpleegkundige concepten in een bepaalde context. Soms betreft het een enkel element (bv. nationaliteit) soms meerdere elementen (bv. medicatie), maar het blijven relatief kleine gegevensspecificaties. Het doel van de zorginformatiebouwstenen is precies te specificeren welke terminologie gebruikt kan worden zonder dat hierin al keuzes voor een technische standaard, referentiemodel of platform worden gemaakt. Dit laatste doet elke zorginstelling namelijk zelf. De bouwstenen zijn in deze zin dus agnostisch of neutraal te noemen. Daar waar nodig zijn natuurlijk wel bestaande standaarden en valuesets waarvoor al een duidelijke keuze is gemaakt in het verleden overgenomen.

Publicatieversie Zorginformatiebouwstenen eOverdracht Reg aan de bron (XMI)

​​Zorginformatiebouwstenen (synoniem klinische bouwsteen/bouwstenen) zijn gedetailleerde gegevensspecificaties van medische en verpleegkundige concepten in een bepaalde context.

Configuratiedocument Publicatieversie 2015

Dit document geeft een overzicht van alle elementen die gepubliceerd zijn als onderdeel van de publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Generieke Overdrachtsgegevens dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron.

Zorgacademie: De-doe-het-zelfpatiënt

Alle zorgverleners krijgen vroeg of laat te maken met doe-het-zelfpatiënten. Dat is een van de stellingen uit de presentatie De-doe-het-zelf-patiënt van 19 maart op de Zorgacademie op de Zorg&ICT-beurs in Utrecht.

Spelen met de zorg van morgen

Wat gebeurt er als over vijf jaar eHealth-trends standaard zijn? ​In ‘Spelen met de zorg van morgen’ schetst TrendITion toekomstscenario’s over relevante eHealth-trends in de eerste lijn.

Infographic: Eight functions of medication apps

This infographic gives an overview of which 8 functions of medication apps can contribute to patient compliance and a current medication overview for patients.

Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats

De verpleegkundige overdracht voor kinderen schiet ernstig tekort. Dit blijkt uit onderzoek dat V&VN Kinderverpleegkunde en Nictiz hebben gedaan naar de verpleegkundige overdracht van het zieke kind tussen verschillende zorgverleners. Zo’n 77 procent van de 307 professionals die meededen aan het onderzoek ervaart knelpunten.

Irene van Duijvendijk

Beheer Nationale Contra-Indicatielijst

Dit document beschrijft de praktische afspraken voor het beheer van de Nationale Contra-Indicatielijst.

Voorwaarden Nationale Classificatie voor Contra-Indicaties/Voorzorgen

​​​​De voorwaarden voor het gebruik van de lijst ‘Nationale classificatie voor contra-indicaties/voorzorgen’.​

Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

Dit model ondersteunt de inrichting van de informatievoorziening, en kan bijvoorbeeld helpen bij de inrichting van het applicatielandschap. Het Referentiemodel bestaat uit dit document, een spreadsheet​ en een presentatieweergave​.

Irene van Duijvendijk

Spreadsheet: Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

​Dit model ondersteunt de inrichting van de informatievoorziening, en kan bijvoorbeeld helpen bij de inrichting van het applicatielandschap. Het Referentiemodel bestaat uit deze spreadsheet, een begeleidend document en een presentatieweergave​.​

Irene van Duijvendijk

Presentatie: Referentiedomeinenmodel care versie 2.0

​​Dit model ondersteunt de inrichting van de informatievoorziening, en kan bijvoorbeeld helpen bij de inrichting van het applicatielandschap. Het Referentiemodel bestaat uit deze presentatieweergave, een begeleidend document en een spreadsheet​.

Releasenotes Publicatieversie 2015

Dit document geeft een overzicht van alle wijzigingsverzoeken die zijn ingediend naar aanleiding van publicatieversie 1.1 van de zorginformatiebouwsstenen in 2013 en die zijn verwerkt in publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Generieke Overdrachtsgegevens dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron. Als onderdeel van een aantal wijzigingsverzoeken hebben naamswijzigingen van de bouwstenen plaatsgevonden. Daarom is tevens een overzicht gegeven van de huidige en oude naamgeving van de zorginformatiebouwstenen.

Richtlijnen voor het vertalen van SNOMED CT

Dit document beschrijft en formuleert aanbevelingen voor gangbare, belangrijke aandachtspunten voor het vertalen van SNOMED CT. Het biedt daarnaast houvast bij terminologische kwesties, zoals inconsistentie.​

Gebruikershandleiding BITS – beheer standaarden

Dit document geeft een beschrijving van de inrichting van BITS, en bevat tevens een beknopte toelichting op de functionaliteiten die bij de afhandeling van wijzigingsverzoeken van belang zijn.

Gebruikershandleiding BITS – kwalificatie

Dit document geeft een beschrijving van de inrichting van BITS, en bevat tevens een beknopte toelichting op de functionaliteiten die bij de afhandeling van kwalificatie bevindingen van belang zijn.

Gebruikershandleiding BITS

Vragenlijst businesscase voor eHealth implementatie samenwerkingsverbanden (Kwantitatief)

ZonMw, Nictiz, MEE Plus en Redmax hebben deze vragenlijst ontwikkeld om tegen een acceptabele inspanning een goede businesscase voor eHealth voor samenwerkingsverbanden te maken. De vragenlijst belicht de kwalitatieve kant van een eHealth implementatie.

Toelichting op vragenlijsten voor businesscase voor eHealth samenwerkingsverband

ZonMw, Nictiz, MEE Plus en Redmax hebben vragenlijsten ontwikkeld om tegen een acceptabele inspanning een goede businesscase voor eHealth voor samenwerkingsverbanden te maken. De vragenlijsten belichten de kwantitatieve en de kwalitatieve kanten van een eHealth implementatie in samenwerkingsverbanden. Dit is de toelichting op de vragenlijsten.

Beheer van standaarden in de zorg

Dit rapport beschrijft een generiek model voor het beheer van standaarden, welke actoren betrokken zijn en welke verantwoordelijkheden zij hebben. Met dit rapport biedt Nictiz de verschillende partijen de benodigde handvatten voor het gedegen inrichten van het beheerproces.

Gert Koelewijn

Vragenlijst businesscase voor eHealth implementatie samenwerkingsverbanden (Kwalitatief)

ZonMw, Nictiz, MEE Plus en Redmax hebben deze vragenlijst ontwikkeld om tegen een acceptabele inspanning een goede businesscase voor eHealth voor samenwerkingsverbanden te maken. De vragenlijst belicht de kwalitatieve kant van een eHealth implementatie.

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm

Lees in deze publicatie de mogelijkheden, praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie.

Veilig omgaan met e-mail in de zorg

De aandacht voor de bescherming van privacy in het e-mailverkeer neemt toe. Veel instellingen overwegen een strategische aanpak te kiezen voor veilig mailverkeer. Veilig mailverkeer zou onderdeel moeten zijn van de informatiebeveiliging. Voor veilig mailverkeer bestaan verschillende oplossingen. Om de beste oplossingen te kiezen wordt aangeraden om een risico-inventarisatie-analyse te maken.

Maarten Ligtvoet

HL7v3-domeinspecificatie Primary Care

Omschrijving van het ‘Primary Care-domeinmodel’ in HL7v3. Dit model is de basis voor de HL7v3-interacties.

Quintus Bosman

HL7v3-domeinspecificatie Primary Care Erratum

​Dit document beschrijft correcties op het eerder gepubliceerde document met dezelfde naam.

Quintus Bosman

Hwg XML-materiaal

Het XML materiaal is van groot belang voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Dit materiaal is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, het is echter mogelijk dat er nog onvolkomenheden dan wel fouten zijn. In dit verband is het belangrijk om op te merken dat het XML materiaal niet normatief is, de architectuurdocumenten en implementatiehandleidingen zijn in principe normatief.

Quintus Bosman

Uitwisseling in beeld

​Een van de aanleidingen van deze verkenning was om een beeld te schetsen van de status van beelduitwisseling in Nederland. Daarom zijn cardiologen, radiologen, informatiemanagers en applicatiebeheerders gevraagd naar hun ervaringen met beelduitwisseling tussen ziekenhuizen.

Co-Creatie eHealthboek

Het co-creatie eHealth-boek bevat lessons learned en kansen en bedreigingen van eHealth. Aan dit boek hebben 250 eHealth-kenners uit Nederland bijgedragen. Ook Nictiz heeft zes artikelen geleverd.

eHealth in de huisartsenpraktijk

Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Informatiebeveiliging

​Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Opschalen implementatie zelfmanagement

​Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

PGD Kader 2020

Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Wat betekent Europa voor de patiënt in Nederland?

Presentatie gegeven tijdens de elfde Platformbijeenkomst Patiënt en eHealth op 13 november 2014.

Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg – EGiZ

Deze breed gedragen gedragscode geeft handvatten aan zorgaanbieders voor een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders.

IHTSDO Supporting Jargon of Different Specialism

Deze presentatie schetst een manier om medisch jargon in SNOMED CT te ondersteunen, waarbij geconcentreerd wordt op de implementatie en de gevolgen voor softwareleveranciers. The presentation is in English. We believe it is important to support the use of not just one’s native language, but one’s specialist jargon.

Feikje Hielkema

Gegevensrichtlijn NHS bericht 5 v2 2 20141030

​Gegevensrichtlijn Neonatale Hielprikscreening.

Handleiding SNOMED CT browser

​Dit document biedt basiskennis over SNOMED CT en is een handleiding voor het zoeken van concepten en het interpreteren van zoekresultaten in de SNOMED CT browser van Nictiz.

Is de smartphone hét recept voor verbeterd medicatiegebruik?

​Lees in deze publicatie acht app-functionaliteiten die kunnen helpen bij therapietrouw en een actueel medicatieoverzicht voor patiënten.

Infographic: 8 functies van medicatie-apps

​Deze infographic geeft overzichtelijk weer welke acht functies van medicatie-apps kunnen bijdragen aan therapietrouw en een actueel medicatieoverzicht voor patiënten.

Onderzoeksrapport eHealth-monitor 2014

​Dit is het onderzoeksrapport van de eHealth-monitor 2014.

Tabellenbijlage eHealth-monitor 2014

Dit is de tabellenbijlage van de eHealth-monitor 2014.

Infographic eHealth-monitor 2014 – English

​This is the infographic of the eHealth-monitor 2014.

Infographic eHealth-monitor 2014

Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2014. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.​ De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport, een tabellenbijlage​ en deze infographic.​

Introductie HL7-standaard

Presentatie iCare-bijeenkomst over de HL7-standaard door Bert Kabbes.

Onderzoek naar factoren die het ICT-gebruik bevorderen

Presentatie iCare-bijeenkomst over het onderzoek van Herrie.nu en de Vierstroom naar factoren die het ICT-gebruik bevorderen.

Wat betekent Europa voor de caresector in Nederland

​Presentatie iCare-bijeenkomst over de caresector in Europa.

De Doe-het-zelfpatiënt en de huisarts

Huisartsen zien steeds meer patiënten die op eigen initiatief thuis hun gezondheid meten met zelfmeetapparaten. Dat blijkt uit het TrendITionrapport ‘De doe-het-zelfpatiënt en de huisarts’. De metingen blijken vooral nuttig te zijn bij patiëntenmet chronische aandoeningen.

eOverdracht in de praktijk: ervaringen en tips van gebruikers

Deze paper geeft inzicht in ervaringen van de eerste gebruikers die werken met de beroepsstandaard eOverdracht voor de overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens in de keten. Uit de ervaringen van de gebruikers zijn tien concrete implementatietips geformuleerd.

Irene van Duijvendijk

Informatiestandaard eOverdracht in ART-DECOR

Presentatie van Pim Volkert, Coördinatorterminologie bij Nictiz, tijdens de implementatiesessie eOverdracht op 23 september 2014.

Pim Volkert

Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine?

Bijna 70% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de verpleegkundige zorg ervaart knelpunten bij de verpleegkundige overdracht. Lees in dit onderzoeksrapport alle resultaten, conclusies en aanbevelingen over het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht.

Irene van Duijvendijk

Nictiz corporate brochure – English version

Nictiz works towards better healthcare through better information. We support the healthcare sector in the use of IT to improve quality and efficiency within healthcare. Read more about Nictiz in this brochure.

SNOMED CT en ICD-10

In dit whitepaper vindt u handvatten wanneer voor welke situatie SNOMED CT of ICD-10 het meeste geschikte terminologiesysteem is.

Elze van Puijvelde-de Groot

Snel vooruit in de acute zorg

De infographic Snel vooruit in de acute zorg geeft inzicht in de acute zorg en de bijdrage die Nictiz levert om zorgverleners zo snel mogelijk de informatie te geven die ze op dat moment zo hard nodig hebben.

Gert Koelewijn

Richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg

​De richtlijn is aangevuld met elektronische verwijzingen tussen de meldkamer, spoedeisende hulp, huisarts en de huisartsenpost. Hiermee zijn alle betrokken ketenpartijen binnen de acute zorg opgenomen.

Gert Koelewijn

Ontwikkelproces informatiestandaarden

Deze infographic laat zien hoe het ontwikkelproces van informatiestandaarden eruit ziet.

Hoe informatief en interactief zijn de ziekenhuiswebsites van Nederland?

​TrendITion heeft van 93 ziekenhuizen in kaart gebracht hoe informatief en interactief de websites zijn.​

Download informatiestandaard JGZ versie 6.12.6 (HTML)

​​HTML (informatiestandaard JGZ versie 6.12.6)

Download informatiestandaard JGZ versie 6.12.6 Schematron

​​Schematron (informatiestandaard JGZ versie 6.12.6)

Download informatiestandaard JGZ versie 6.12.6 (XML)

XML (informatiestandaard JGZ versie 6.12.6)

Referentiesets, mappings en nieuwe concepten maken met SNOMED CT

Deze handleiding geeft een overzicht van regels en richtlijnen voor het gebruik en de uitbreiding van SNOMED CT binnen Nederland.

Feikje Hielkema

HL7v3-domeinspecificatie Condition

​Contra-indicaties maken deel uit van het domein ‘Condities’. Een conditie kan het beste omschreven worden als (patiënt)toestand of kenmerk. In het ‘HL7 Conditie Domein’ worden de modellen die betrokken zijn in het medicatiebewakingsproces behandeld

Michael Tan

HL7v3 domeinspecificatie Pharmacy

In het ‘HL7 Pharmacy Domein’ worden de modellen die betrokken zijn in het voorschrijf- en verstrekkingsproces in de breedste zin behandeld.

Michael Tan

HL7v3 implementatiehandleiding medicatieproces erratum

​Erratum

Michael Tan

HL7v3 implementatiehandleiding medicatieproces

Hierin worden de gebruikscenario’s voor het proces waarbij geneesmiddelen voor de therapie worden aangewend in HL7-interacties vertaald.

Michael Tan

Ontwerp medicatieproces

Omschrijving van de zorgtoepassingsscenario’s voor het proces waarbij geneesmiddelen voor de therapie worden aangewend. Voorschrijven, medicatieveiligheid bewaken en verstrekken zijn kernwoorden

Michael Tan

Definitie conditiedomein

voor aanwijzingen om een geneesmiddel niet voor te schrijven. Co-morbiditeiten, intoleranties en allergieën voor geneesmiddelen maken deel uit van de contra-indicaties. Het conditiedomein is algemener beschreven dan alleen in de context van medicatiebewaking. Het kan in de toekomst dus in een andere context gebruikt worden.

Michael Tan

Definitie medicatiedomein

Omschrijving van concepten die een belangrijke rol spelen in het medicatiedomein en hun onderlinge relatie.

Michael Tan

SNOMED CT starters guide

The vision for the SNOMED Clinical Terms (SNOMED CT) Starter Guide is for it to be a practical and useful starting point from which anyone with a general interest in healthcare information can begin learning about SNOMED CT.

SNOMED CT Startersgids

​Deze SNOMED Clinical Terms (SNOMED CT) Startersgids is bedoeld als een praktisch en nuttig beginpunt voor iedereen met algemene belangstelling voor informatievoorziening in de zorg om meer over SNOMED CT te leren.

Verslag cursusdag ICT-standaarden in de zorg 20 mei 2014

Verslag van de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014 door Marita Smit.

SNOMED CT in de praktijk

​Presentatie over SNOMED CT in de praktijk door Pim Volkert en Feikje Hielkema tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Pim Volkert

Regionale uitwisseling van medische gegevens

Presentatie over Regionale uitwisseling van medische gegevens door Rene Spronk tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

SNOMED CT voor klinische documentatie aan de bron

Presentatie van Ronald Cornet tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Traceerbaarheid in ziekenhuizen

​Presentatie over Traceerbaarheid in ziekenhuizen door Esther Peelen tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Wetgeving voor Unique Device Identification UDI en Serialisatie

​Presentatie over voldoen aan wetgeving voor Unique Device Identification (UDI) en Serialisatie door Hans Lunenborg tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.

Workflow ondersteuning in de radiologie

Presentatie over Workflow ondersteuning in de radiologie door Rene Spronk tijdens de cursusdag ICT-standaarden in de zorg op 20 mei 2014.​

Generic Data for Patient Transfers

The aim of the Generic Data for Patient Transfers project is to arrive at a nationally defined, generic data set that can be electronically exchanged during the transfer of a patient in a hospital setting.​

Presentaties van de Bazaar van 15 mei 2014: ‘Bevrijd de data!’

​Alle presentaties van de Bazaar zijn gevat in één presentatie.

Bazaar Bevrijd de data 15 mei 2014

Dit is het verslag van de Bazaar op 15 mei 2014 met als thema ‘Bevrijd de data!’

ePub: Corporate brochure

Dit is de corporate brochure van Nictiz. Let op: dit is een ePub-versie (uitsluitend voor eReaders, tablets en smartphones).

Migratie overview Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Deze presentatie geeft een overview van de veranderingen van het RDZ van versie 2 naar versie 2.2.
Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen

Onderhoud Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen. ​Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Poster Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Dit is de schematische weergave van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) versie 2.2.

Presentatieweergave Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Dit is de presentatieweergave van versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.​

Raamwerk Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

​Dit is de schematische weergave van het raamwerk van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) versie 2.2.

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2 ZIP-file all in one

Dit is de versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Spreadsheet: Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

​Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Presentatie Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

Dit is versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen versie 2.2

​​Dit is de versie 2.2 van het Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ). Het is een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen.

Implementatie van slimme zorgtechnologie in Nederland

​Dit is de presentatie van Johan van der Leeuw over Implementatie van slimme zorgtechnologie in Nederland. De presentatie is gehouden tijdens de iCare platformbijeenkomst op 10 april 2014.​

Klinisch informaticus in de caresector

​​​Dit is de presentatie van Michiel Sprenger over klinisch informaticus in de caresector. De presentatie is gehouden tijdens de iCare platformbijeenkomst op 10 april 2014.​​

Corporate brochure Nictiz

​​​​​​​Nictiz streeft naar betere zorg door betere informatie. Wij ondersteunen het zorgveld bij het benutten van ICT om de kwaliteit van en efficiëntie binnen de zorg te verbeteren. In deze corporate brochure vindt u meer informatie over Nictiz en haar werkzaamheden.

Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg

De reguliere sector is nog lang niet klaar voor het omgaan met gegevens die de patiënt meeneemt. Het rapport Zelfmetingen en de Nederlandse gezondheidszorg geeft aanbevelingen.​​​​​​

Vincent van Pelt

SNOMED CT in de praktijk 2013

Elze van Puijvelde-de Groot

Presentatieweergave: referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

​​Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

​​Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.en vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Fred Smeele

Spreadsheet Referentiedomeinenmodel GGZ versie 1.0

Het referentiedomeinenmodel GGZ (RDG) ondersteunt GGZ-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDG biedt de GGZ-instellingen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDG is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een GGZ-instelling, de domeinen. De domeinen vormen logische bouwblokken voor de inrichting van de informatievoorziening.

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

​Deze zorgtoepassing beschrijft het functioneel ontwerp van de informatiestandaard Ketenzorg voor HIS-KIS communicatie (HIS= Huisarts Informatie Systeem, KIS= Keten Informatie Systeem).

Beter worden door te leren van vergelijken

​Presentatie van Maarten Erenstein (Stichting Benchmark GGZ) op de Bazaar van 28 januari 2014.

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg

​Presentatie van Wilco Graafmans en Nico Rozing (Kwaliteitsinstituut) op de Bazaar van 28 januari 2014​.

Data, informatie, verklaringen, beslissingen

​Presentatie van Gert-Jan van Boven (DHD) op de Bazaar van 28 januari 2014

Dienstverlening tussen ziekenhuizen

​Presentatie van Hans van Belleghem (Twist) op de Bazaar van 28 januari 2014.

Toegang tot Data #TTD

.Presentatie van Margreet Bloemers en Chris Flim (beide ZonMW) op de Bazaar van 28 januari 2014​.

Keurmerken, certificaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg

In dit praktische overzicht dat samen met experts uit de gezondheidszorg is geschreven, zijn 75 kwaliteitsverklaringen van producten, diensten, instellingen en managementsystemen die er nu rond zorg en zorg-ICT te behalen zijn. Van elke kwaliteitsverklaring zijn de eisen, beoordeling, eigenaar en kosten in kaart gebracht.

Henk Hutink

De patiënt in zijn data-web

​Peter Walgemoed (Carelliance) geeft een presentatie over het belang van het borgen van informatie en het zekerstellen van deze data voor de toekomst.

Dr Smart

​Peter Scholten (Scholten Consultancy) vertelt over de ontwikkeling van een semantisch informatiesysteem; dr Smart. Waarbij je rechtstreeks vragen kunt stellen aan het systeem en waarbij je een direct antwoord terug krijgt in plaats van grote hoeveelheid informatie waarin je zelf nog moet gaan zoeken.

Inventarisatie deelnemers platform Patiënt en eHealth

​Marinka de Jong (Nictiz) met een korte presentatie van de resultaten van de enquete onder platformdeelnemers.

Platformbijeenkomst patiënt en eHealth 17 december 2013

​Dit is het verslag van de platformbijeenkomst patiënt en eHealth op 17 december 2013.

Intro platformbijeenkomst Patient en eHealth

Marinka de Jong (Nictiz) met een intro op de platformbijeenkomst.

Mobiele Authenticatie in de Zorg

AET, Unisys en PKI-partners hebben een systeem ontworpen, dat voldoet aan zowel de gesteld betrouwbaarheid eisen uit de handreiking patiënt authenticatie (uitgave werkgroep Nictiz) als wel aan de gedragscode.

Patiëntinzage vanuit meerdere zorgaanbieders

​​De boodschap van Martijn Bakkers (medischegegevens.nl) is om alle patiëntdata die je hebt wel te presenteren en beschikbaar te maken, daarmee is de gebruiker daadwerkelijk geholpen. Ook al is deze (nog) niet interoperabel.

Status Werkgroep Zelfgegenereerde GezondsheidsInformatie

​Oscar van Dijk (werkgroep ZGi) geeft een update over de stand van zaken van de werkgroep Zelfgegenereerde GezondheidsInformatie.

Een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens

​Jaarlijks vinden circa 300.000 verpleegkundige overdrachten plaats in Nederland. Tijdens de weg die een patiënt aflegt door de zorgketen, zijn meerdere instellingen en disciplines bij de zorg betrokken. Om verpleegkundige gegevens efficiënt over te dragen, kan gebruik worden gemaakt van een standaard elektronisch overdrachtsbericht (eOverdracht) dat is opgesteld door de zorgsector. Deze quick reference card bevat zes tips om het eOverdrachtsbericht te implementeren.

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

Samenwerken aan beschikbare informatie binnen de chronische zorg

​In deze whitepaper leest u over de ontwikkelingen binnen de chronische zorg en ICT-oplossingen voor gestructureerde informatie-uitwisseling. Daarnaast vindt u tips om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de persoon met een chronische ziekte, zorginstanties, mantelzorgers en overige betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Irene van Duijvendijk

Medisch Recept Aanvraagbericht

​Het medisch recept aanvraagbericht wordt gebruikt door huisartsen en specialisten om apotheken langs elektronische weg opdracht te geven bepaalde medicatie of medische gebruiksartikelen te verstrekken aan patiënten of hun vertegenwoordigers. MEDREC

Edifact Medisch Recept Aanvraagbericht

Het medisch recept aanvraagbericht wordt gebruikt door huisartsen en specialisten om apotheken langs elektronische weg opdracht te geven bepaalde medicatie of medische gebruiksartikelen te verstrekken aan patiënten of hun vertegenwoordigers.

Medisch Recept Afleverbericht

​Het medisch recept afleverbericht wordt gebruikt door apotheken om de huisartsen en specialisten op de hoogte te houden van welke daadwerkelijke medicatie en/of medische gebruiksartikelen aan de patiënt zijn verstrekt. MEDREC

De nieuwe generatie medicatiebewaking, zo gaat het in de praktijk

​​Presentatie van Drs. J. Dik (Apotheek Vianen) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Bent u klaar om veilig en eenduidig medicatiegegevens uit te wisselen?

​Presentatie van Drs. Y. Kwa (Inview) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Gij zult elektronisch voorschrijven!

​Presentatie van Mr.dr. J. Nouwt (KNMG) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Hoe krijg ik een goed beheerd geneesmiddelenbestand?

​Presentatie van R. Knijff (Z-Index) en Ed de Vogel (Albert Schweitzer Ziekenhuis) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Medicatiebewaking met beslissingsondersteunend systeem

Presentatie van Drs. R. Brenninkmeijer en B. van de Loo (Digitalis) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Uitwisselen labwaarden, individuele medicatiebewaking voor de patiënt

​Presentatie van Drs. G. Koelewijn (Nictiz) tijdens het seminar ‘De nieuwe generatie medicatiebewaking’ op donderdag 12 december 2013.

Explanation flowchart Medical apps is certification required

Consumers and healthcare providers increasingly use medical apps. Some medical apps are considered as medical devices. CE marking ensures that medical devices comply with the European requirements. We have made an infographic that shows whether a medial app needs CE marking. After going through the flowchart you will also know which risk categories the app comes under and what form of certification is required. This document contains a brief explanation of the flowchart.

Zeven uitgangspunten voor eHealth diensten voor patiënten

​Deze uitgangspunten geven richting bij het ontwikkelen van nieuwe eHealth-toepassingen en helpen in de communicatie met de leverancier van een eHealth-toepassing.

Marinka de Jong

Infographic: Zeven uitgangspunten voor eHealth diensten voor patienten

​Deze infographic is een visualisatie van zeven uitgangspunten die richting geven bij het ontwikkelen van nieuwe eHealth toepassingen en helpt in de communicatie met de leverancier. Het geeft handvatten waar je als zorginstelling naar kunt vragen bij de aanbieder van een eHealth toepassing. Bij elk uitgangspunt horen een aantal toetsingsvragen.

Rapportage bevindingen schone lei

​​Nictiz heeft met het project Schone lei het aandeel van lokale geneesmiddelencodes in de tweedelijns instellingen in kaart gebracht.

Richtlijn Goed beheerd geneesmiddelenbestand

Om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen eenduidig worden vastgelegd is op verzoek van Nictiz een richtlijn opgesteld door Z-Index en NVZA . Hierin staan kwaliteitseisen voor het beheer van het geneesmiddelenbestand.

Een wegwijzer naar informatiebronnen voor zorg op afstand en domotica

Deze whitepaper is een wegwijzer naar informatiebronnen over normen en gedragscodes, keurmerken en certificaten, handreikingen, checklists en meetinstrumenten, overzichten van standaarden en overige relevante publicaties voor zorg op afstand en domotica in de caresector. Hiermee krijgen medewerkers van zorgorganisaties een overzicht van informatiebronnen die kunnen helpen bij de selectie, implementatie en toepassing van zorg op afstand- en domotica-toepassingen.

Irene van Duijvendijk

Omgaan met de risico’s van eHealth

​eHealth wordt gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingen in de hedendaagse gezondheidszorg en inmiddels zijn veel zorginstellingen hard aan het werk om eHealth in hun zorgaanbod te integreren. Om de implementatie van eHealth zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk te bedenken dat eHealth ook risico’s met zich mee kan brengen als het niet op de juiste manier wordt ingezet. Een goed inzicht in de risico’s van eHealth geeft een zorginstelling handvatten om ze te beheersen, wat leidt tot een hogere patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

Infographic: Hoe toetst Nictiz de kwaliteit van ICT-producten?

​Inzage in de werkwijze waarop Nictiz zorginformatiesystemen van softwareleveranciers kwalificeert.

Infographic: Medical apps, is certification required?

This infographic shows whether a medial app needs CE marking. After going through the flow chart you will also know which risk categories the app comes under and what form of certification is required.​​

Infographic eHealth-monitor 2013 (English version)

​This infographic is provided alongside the summary of the eHealth monitor 2013, presenting the key findings of the survey in graphic form. The infographic is intended for people who want to see the main points of the survey at a glance, using their tablet or smartphone.​

Informatiestandaarden in de zorg

​​Dit document beschrijft de inhoud en nut en noodzaak van informatiestandaarden. Verder leest u in welke context aan informatiestandaarden wordt gewerkt en hoe Nictiz samen met de zorgsector informatiestandaarden ontwikkelt.

Erratum HL7v3 domeinspecificatie Condition 6.12.1

​Dit document beschrijft correcties op het eerder gepubliceerde document met dezelfde naam.

Michael Tan

HL7v3 domeinspecificatie Condition 6.12.1

Contra-indicaties maken deel uit van het domein ‘Condities’. Een conditie kan het beste omschreven worden als (patiënt)toestand of kenmerk.

Michael Tan

Erratum HL7v3 domeinspecificatie Pharmacy 6.12.1

Dit document beschrijft correcties op het eerder gepubliceerde document met dezelfde naam.

Michael Tan

HL7v3 domeinspecificatie Pharmacy 6.12.1

In het ‘HL7 Pharmacy Domein’ worden de modellen die betrokken zijn in het voorschrijf- en verstrekkingsproces in de breedste zin behandeld.

Michael Tan

SNOMED CT in Nederland

​Pim Volkert, productmanager Eenheid van Taal, gaat tijdens de introductiecursus in op de uitgangspunten van SNOMED CT, de IHTSDO en SNOMED CT in Nederland.

Pim Volkert

SNOMED CT: structuur en inhoud

​Ronald Cornet, werkzaam bij AMC-UvA, afdeling Klinische Informatiekunde en lid van de SNOMED Technical Committee, gaat tijdens zijn presentatie op de introductiecursus SNOMED in op de structuur, inhoud en implementatie van SNOMED CT.

Waarom SNOMED CT? Het belang van standaardisatie

​​Ronald Cornet, werkzaam bij AMC-UvA, afdeling Klinische Informatiekunde en lid van de SNOMED Technical Committee, gaat tijdens zijn presentatie op de introductiecursus SNOMED in op de structuur, inhoud en implementatie van SNOMED CT.

Tips for the efficient transfer of nursing information for patients

This whitepaper describes the different possibilities for the electronic transfer of nursing information for patients. These processes utilize a standardized electronic transfer document, drawn up by the care sector. Furthermore, this whitepaper provides tips for care institutions and IT suppliers on how to implement this standard in practice.

iCare platformbijeenkomst

​Dit is het verslag van de iCare platformbijeenkomst op 26 september 2013. De bijeenkomst ging over het Referentiedomeinenmodel care (RDC), informatiebeveiliging en de overdracht van medicatiegegevens in de care sector. Na drie presentaties over deze thema’s werd in groepen gediscussieerd over de onderwerpen en gekeken welke rol het iCare-platform hierin kan spelen.

Onderzoeksrapport eHealth-monitor 2013

​​​Dit is het onderzoeksrapport van de eHealth-monitor 2013. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.

Infographic eHealth-monitor 2013

​​Dit is de infographic van de eHealth-monitor 2013. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.

Tabellenbijlage eHealth-monitor 2013

​Dit is de tabellenbijlage van de eHealth-monitor 2013. De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek, dat beschikbaarheid en gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Het NIVEL en Nictiz hebben het onderzoek uitgevoerd.

Handreiking patiëntauthenticatie voor patiëntportalen

​Handvatten voor aanbieders van patiëntportalen voor het bepalen van het passende authenticatieniveau voor patiënten.

Marinka de Jong

Verwijsbrief (van huisarts naar fysiotherapeut)

​Voorbeeld van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd: verwijsbrief van huisarts naarfysiotherapeut.

Consultantwoord (van fysiotherapeut naar huisarts)

​Voorbeeld van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd: consultantwoord van fysiotherapeut naar huisarts.

DTF pluis (van fysiotherapeut naar huisarts)

​Voorbeeld van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd: DTF pluis van fysiotherapeut naar huisarts

Eindverslag van fysiotherapeut naar huisarts

​Voorbeeld van berichten die tussen een huisarts en een fysiotherapeut uitgewisseld kunnen worden, nadat ICT-leveranciers de implementatiehandleiding hebben geïmplementeerd: eindverslag van fysiotherapeut naar huisarts.

Order and result messages for pathology information systems

​This document describes the HL7 version 2.4 messages used to order a study to be executed on tissue, cellular material or an autopsy on a non-living person. An order message is sent to the pathology laboratory. In addition, this document describes the result messages as a response to the described order messages.

Beschikbare ziekenhuiscapaciteit voor acute zorgverlening in één oogopslag

Deze whitepaper beschrijft hoe zorgverleners in de acute zorg met de webapplicatie ‘Acuut Zorgportaal’ in één oogopslag zien in welk ziekenhuis een patiënt terecht kan.

Gert Koelewijn

Infographic: 8 Tips voor starten met eHealth diensten in ziekenhuizen

Deze infographic voorziet in aanbevelingen die ontleend zijn uit praktijkervaringen van projectleiders. De aanbevelingen boeden handvatten voor het starten van eHealth diensten in de tweede lijn.

Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van eHealth diensten?

Staat u op het punt om een eHealth dienst voor patiënten te ontwikkelen? Deze infographic zet 12 stappen op een rij om direct aan de slag te gaan.

Irene van Duijvendijk

Informatievoorziening in de langdurige zorg

​Presentatie van Roland Kaijen, informatiearchitect, CVZ, tijdens de leveranciersbijeenkomst RDC op 25 juni 2013.

Een juridisch kader voor patiëntportalen

​Patiëntportalen worden veelvuldig ingezet door zorgaanbieders. De wet stelt eisen aan gegevensverwerking via patiëntportalen. Hoewel de betekenis van bestaande regels voor deze nieuwe ontwikkeling in de zorgverlening nog niet op alle punten is uitgekristalliseerd, biedt het wettelijk kader voldoende handvatten. Hieruit kunnen de voorwaarden worden afgeleid waar de zorgverlener in elk geval rekening mee moet houden. Deze voorwaarden worden in dit paper beschreven. In toekomstige regelgeving zullen naar verwachting aanvullende bepalingen over digitale uitwisseling van gegevens worden opgenomen.

eOverdracht in de care, stand van zaken

​Presentatie van Irene van Duijvendijk, adviseur Nictiz, tijdens de leveranciersbijeenkomst RDC op 25 juni 2013.

Irene van Duijvendijk

NHG/KNGF-richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut

Het doel van deze richtlijn is: voor de huisarts en de fysiotherapeut vastleggen op welke momenten zij informatie uitwisselen bij een consult aan de fysiotherapeut,bij een verwijzing naar de fysiotherapeut en bij directe toegang tot de fysiotherapie (DTF). De richtlijn beschrijft daarbij steeds om welke informatie het gaat bij elk van die momenten. Daarnaast biedt de richtlijn houvast aan leveranciers van IT-producten en -diensten voor huisartsen en fysiotherapeuten.

HL7v3-implementatiehandleiding CDA e-Paramedici

Dit document beschrijft de structuur van informatie die uitgewisseld wordt tussen huisarts en fysiotherapeut zodanig dat een eenduidige implementatie door softwareleveranciers mogelijk wordt. Voor de uitwerking is gekozen voor de HL7v3 Clinical Document Architecture Release 2 standaard. Deze implementatiehandleiding definieert de aanvullende bepalingen, beperkingen en eisen voor de CDA-elementen voor de specifieke informatie uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut.

Medische apps, is certificeren nodig?

Lees in deze whitepaper de zeven stappen om snel en gemakkelijk te zien of uw app een CE-markering nodig heeft en hoe het certificeringsproces eruit ziet.

Informatie-uitwisseling voor een actueel medicatieoverzicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toetst op de naleving van de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens. Dit rapport beschrijft welke praktische mogelijkheden er zijn om naleving van de richtlijn te ondersteunen op het gebied van informatievoorziening.

Integraal XML materiaal 6 12 1

De XML-distributie bevat materiaal dat van groot belang is voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Dit materiaal is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, het is echter mogelijk dat er nog onvolkomenheden dan wel fouten zijn

HL7v3 implementatiehandleiding medicatieproces 6.12.1

Hierin worden de gebruikscenario’s voor het proces waarbij geneesmiddelen voor de therapie worden aangewend in HL7-interacties vertaald.

Michael Tan

Integraal XML-materiaal

De XML-distributie bevat materiaal dat van groot belang is voor de ontwikkeling van berichten in de zorg. Informatiestandaard medicatieveiligheid

Ontwerp medicatieproces 6 12 1

Omschrijving van de zorgtoepassingsscenario’s voor het proces waarbij geneesmiddelen voor de therapie worden aangewend. Voorschrijven, medicatieveiligheid bewaken en verstrekken zijn kernwoorden.

Michael Tan

Definitie conditiedomein 6.12.1

De aanleiding voor de ontwikkeling van dit domein is het kunnen vastleggen van contra-indicaties. Dit is een verzamelnaam voor aanwijzingen om een geneesmiddel niet voor te schrijven.

Michael Tan

Definitie medicatiedomein 6 12 1

Omschrijving van concepten die een belangrijke rol spelen in het medicatiedomein en hun onderlinge relatie.

Michael Tan

ePub: Medische apps, is certificeren nodig?

Lees in deze whitepaper de zeven stappen om snel en gemakkelijk te zien of uw app een CE-markering nodig heeft en hoe het certificeringsproces eruit ziet. Let op: dit is een ePub-versie (uitsluitend voor eReaders, tablets en smartphones).

Infographic Medische apps, is certificeren nodig?

Deze infographic geeft antwoord of de vraag of uw app een CE-markering nodig heeft en welke vorm van certificeren van toepassing is.

Wet- en regelgeving in de zorg

​Dit boek is samen met experts uit de gezondheidszorg en met juristen is geschreven en geeft u een overzicht van de meest gangbare wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, in relatie tot ICT en eHealth. Wetten, veldnormen en richtlijnen nemen een belangrijke plaats in bij het realiseren van innovaties in de zorg, eHealth diensten of ICT-projecten.

Voor niet-juristen zijn deze teksten vaak moeilijk te begrijpen. Het boek ‘Wet- en regelgeving in de zorg, een overzicht voor ICT en eHealth’ maakt de wet- en regelgeving in de gezondheidszorg toegankelijker voor zorgverleners, ICT’ers en andere mensen die in de zorgsector werkzaam zijn.

Henk Hutink

ePub: Wet- en regelgeving in de zorg

Het boek ‘Wet- en regelgeving in de zorg, een overzicht voor ICT en eHealth’ maakt de wet- en regelgeving in de gezondheidszorg toegankelijker voor zorgverleners, ICT’ers en andere mensen die in de zorgsector werkzaam zijn. Let op: dit is een ePub-versie (uitsluitend voor eReaders, tablets en smartphones).

Programma van eisen zorgserviceprovider

​Dit document specificeert de eisen waaraan een netwerkdienstverlener moet voldoen om een betrouwbare partij te zijn voor gegevensuitwisseling in de zorg.

HL7v3-implementatiehandleiding huisartswaarneemgegevens

Omschrijving van de implementatie voor de HL7v3-interacties voor huisartswaarneming. Het document bevat onder andere specificaties van berichten om een professionele samenvatting van de vaste huisarts naar de waarnemer te versturen, evenals een waarneembericht van de waarnemer naar de vaste huisarts.

Quintus Bosman

Ontwerp huisartswaarneemgegevens

Omschrijving van de zorgtoepassing huisartswaarneemgegevens. Deze zorgtoepassing ondersteunt de informatievoorziening tijdens de waarneming door huisartsen.

Quintus Bosman

Definitie huisartsendomein

​Omschrijving van het huisartsendomein met een uitwerking van de domeinconcepten. Deze vormen de basis voor gegevens die gebruikt worden in verschillende zorgtoepassingen. Bedoeld voor de productmanagers van ICT-leveranciers, zorgprofessionals en beleidsmedewerkers.

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg

​Om mensen te helpen langer zelfstandig thuis te blijven wonen en actief te blijven deelnemen aan de maatschappij, wordt steeds vaker ook gebruik gemaakt van ICT. Een bekend voorbeeld is het inzetten van videocommunicatietechniek voor contact tussen de thuiszorgcentrale en de thuiszorgcliënt.

Hoe betrek ik patiënten bij de ontwikkeling van eHealth diensten?

Deze whitepaper is ontwikkeld omdat blijkt dat patiënten op dit moment nog te weinig betrokken worden bij de ontwikkeling, implementatie en de inzet van eHealth-diensten.

Irene van Duijvendijk

8 Tips voor starten met eHealth diensten in ziekenhuizen