Sectoren

Acute zorg

​​​​​​​​​​​Jaarlijks hebben meer dan 7,5 miljoen mensen in Nederland acute zorg nodig (volksgezondheidenzorg.info​). Zij bezoeken de huisartsenpost, de spoedeisende hulp of worden met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis waar zij verder worden behandeld.

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom hebben partijen uit de zorg in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp’ vastgelegd welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen. In totaal gaat het om 22 berichten die de informatievoorziening tussen de huisartsenpost, huisarts, spoedeisende hulp, meldkamer en ambulance ondersteunen:

klik hier voor een grote versie van de afbeelding

Wat houden de berichten in?

Per bericht hebben we uitgewerkt wie met wie uitwisselt, wat er wordt uitgewisseld, welke wet relevant is en nog meer.

Klik hieronder op het type bericht voor meer informatie.

Landelijke norm voor digitale informatie-uitwisseling

De informatiestandaard Acute Zorg is de landelijke norm voor digitale informatie-uitwisseling binnen de spoedzorgketen. Deze informatiestandaard is gebaseerd op de afspraken die de sector hierover heeft vastgelegd in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp​’. Het Zorginstituut Nederland heeft dit vastgelegd in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. In deze kwaliteitsstandaard zijn normen, richtlijnen en aanbevelingen vastgelegd die de sector stimuleren iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 zorg van goede kwaliteit te bieden.

Informatiestandaard Acute Zorg

De informatiestandaard acute zorg zorgt ervoor dat dat alle acute zorgverleners via hun eigen computersysteem, op voor iedereen begrijpelijke manier informatie aan elkaar overdragen. Nictiz ontwikkelt en beheert deze informatiestandaard. Daarnaast zorgen wij ervoor dat informatiestandaard correct in de computersystemen van de zorgpartijen in de spoedzorg wordt geïmplementeerd. Het Kwalificatiecentrum van Nictiz ondersteunt ICT-leveranciers hierin.