Werken aan Wegiz

De druk op de zorg door corona legt het probleem met betrekking tot het uitwisselen van gegevens pijnlijk bloot. Inmiddels heeft iedereen wel de voorbeelden gehoord over de patiënten die overgeplaatst moeten worden, waarbij de patiëntgegevens letterlijk meereizen op de buik van de patiënt in de vorm van een A4’tje of dvd.

Sinds het verwerpen van het landelijk EPD in 2011 door de Eerste Kamer, mist er regie op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de regie opgepakt en is in 2019 gestart met het programma Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz). Het is een omvangrijk een complex traject om van gegevensuitwisseling naar wettelijke verplichting van de digitale uitwisseling, inclusief certificering en handhaving te komen.

Nictiz en Wegiz

Nictiz is nauw betrokken bij Wegiz-programma van VWS, vanwege onze specifieke kennis op het gebied van gegevensuitwisselingen in de zorg. Wij dragen bij aan alle fasen die doorlopen moeten worden voor het wetstraject. Daarom is er in oktober 2020 binnen Nictiz gestart met het project ‘Werken aan Wegiz’. Binnen dit project wordt er inhoudelijk bijgedragen aan het Wegiz-programma van VWS zoals het ontwikkelen, beheren en implementeren van informatiestandaarden en het meedenken en schrijven aan normen. Daarnaast wordt er ook op het project- en programmaniveau van het Wegiz-programma bij VWS meegewerkt. Zo werken wij onder andere mee aan het actualiseren van de meerjarenagenda, waarbij de geprioriteerde gegevensuitwisselingen geselecteerd worden.

Samenwerkende organisaties

Voor het project Werken aan Wegiz wordt er nauw samengewerkt met organisaties zoals de NEN en VWS. Lees meer informatie over wat zij doen met betrekking tot het Wegiz-programma op:

  • Nen-egiz; voor meer informatie over het ontwikkelen van NEN-normen en certificatieschema’s ten behoeve van het wetgevingstraject.
  • Gegevensuitwisseling in de zorg; voor meer informatie over het wetgevingstraject. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het Wegiz-programma, kun jij je abonneren op de nieuwsbrief gegevensuitwisseling in de zorg van VWS.

Expert

Wilt u meer weten over het project ‘Werken aan Wegiz’? Neem dan contact op met Ruud Lucas, projectleider Werken aan Wegiz binnen Nictiz, via lucas@nictiz.nl.