Uitkomstgerichte Zorg

Een medische behandeling is goed als deze aansluit op de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat verschilt dus per patiënt. Wanneer zorgverlener en patiënt samen beslissen over de zorg van de patiënt, kan een behandeling beter worden afgestemd op de persoonlijke wensen van de patiënt. Dat is waar uitkomstgerichte zorg over gaat.

Uitkomstgerichte zorg heeft twee doelen

In de gezondheidszorg kijken zorgverleners traditioneel vooral naar medische uitkomsten. Bijvoorbeeld naar overleving of bloedwaarden. Voor patiënten kunnen andere zaken minstens zo belangrijk kunnen zijn. Voor een patiënt met borstkanker speelt naast overleving bijvoorbeeld de ontwikkeling van het zelfbeeld mee. Daarnaast speelt het seksueel functioneren een belangrijke rol. Zorgverleners moeten dit meenemen in hun gesprekken met de patiënten over de behandeling. Zo kunnen ze de behandeling beter afstemmen op de persoonlijke wensen van de patiënt. Welke behandeling geeft medisch gezien de beste uitkomst? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat past bij de patiënt en waar kan  die behandeling het beste worden gegeven? En hoe beoordelen andere patiënten in een vergelijkbare situatie dat? Veel vragen waar soms geen of slechts gedeeltelijk antwoord op wordt gegeven. De ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg heeft twee doelen:

  • Het verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt
  • Het leveren van kwaliteit en het verhogen van werkplezier voor de zorgprofessional.

Nictiz en ICT en toegankelijkheid

Een belangrijke voorwaarde om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken is de toegankelijkheid van ICT. En dat is waar Nictiz een belangrijke rol speelt. Nictiz ondersteunt door de ontwikkeling, beheer en implementatie van informatiestandaarden voor de geselecteerde aandoeningen toegankelijk te maken. Deze ondersteuning vindt plaats in de vorm van advies en begeleiding, het ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennisproducten en tooling zoals; draaiboeken, templates, applicaties en het organiseren van trainingen / workshops. Tevens ondersteunt Nictiz de werkgroepen met het in kaart brengen van de zorgprocessen van de eerste vier aandoeningen

  • Knie-artrose,
  • Inflammatory bowel disease (IBD),
  • Pancreascarcinoom,
  • Chronische nierschade

Patiënt mee laten beslissen

In dit programma werkt het ministerie van VWS samen met zeven partijen uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. Om zo het bestaande fundament van uitkomstgerichte zorg te versterken en uit te bouwen. Ze willen er gezamenlijk voor zorgen dat uitkomstinformatie die voor patiënt en zorgverlener belangrijk is, beschikbaar komt. Met uitkomstinformatie kan de patiënt samen met zijn zorgverlener een goede afweging maken over welke behandeling het beste bij hem/haar past. En de zorgverlener kan uitkomstinformatie gebruiken om de zorg waar nodig te verbeteren. Zorginstellingen kunnen met uitkomstinformatie hun organisatie daarop aanpassen, zorgverzekeraars hun zorginkoop en de beloning van zorg.

Blog: ‘Niet alleen de medische gegevens zijn belangrijk voor zorgverleners’.

Komt een vrouw bij de dokter. Mevrouw Govers, 89 jaar, meldt zich met een klapvoet bij de neuroloog. Daar blijkt dat het niet om een onschuldige hernia gaat, maar om een kwaadaardige tumor die de rugzenuwen beknelt. Na zo’n heftige diagnose is het centraal stellen van patiënten, uitkomstgerichte zorg en samen beslissen van groot belang. Dat geldt voor elke patiënt en helemaal voor patiënten als Mevrouw Govers, die niet altijd zelf in staat zijn de juiste informatie te verschaffen of alle gevolgen van hun beslissingen te overzien.

Lees het hele verhaal in de blog van Britt van Lettow

Expert

Meer weten? Of bent u bezig met het ontwikkelen van een dataset voor uitkomstgerichte zorg? Neem dan contact op met Brent Opmeer, programmamanager Uitkomstgerichte Zorg binnen Nictiz, via opmeer@nictiz.nl

Gaby Wildenbos

Adviseur Internationaal