Sectoren

Huisartsen

Huisartsen hebben een centrale rol in ons zorgsysteem en zijn dus een belangrijke bron voor medische gegevens voor patiënten. Vrijwel alle huisartsen voeren volledig digitale dossiers, daarin loopt Nederland al jaren internationaal voorop. Maar door de jaren heen is het IT-landschap in de eerste lijn steeds complexer geworden. Inmiddels hebben huisartsen (inclusief andere eerstelijnsprofessionals) te maken met een breed scala aan losstaande IT-systemen en leveranciers. Op nationaal en regionaal niveau vindt ondertussen steeds meer bundeling en standaardisatie plaats.

‘Jij wilt toch ook dat een waarnemend huisarts voor je blaasontsteking een passend antibioticum voorschrijft omdat hij weet dat je nieren niet goed functioneren?​​​’

Ruim driekwart van de Nederlanders bezoekt jaarlijks de huisartsenpraktijk. Zo zijn er in 2016 meer dan 55 miljoen contacten geweest tussen patiënten en huisartsenpraktijken (Nivel, 2016). Voor de continuïteit van de zorg wisselen huisartsen gegevens uit met patiënten en zorgverleners. Wie ’s avonds of in het weekend met een gezondheidsprobleem bij de huisartsenpost terecht komt, mag verwachten dat de waarnemend huisarts op de hoogte is van medische informatie die zijn eigen huisarts over hem heeft.

Huisartsen wisselen gegevens uit met zorgverleners en patiënten:

  • Voor het verhuizen van het patiëntendossier naar de nieuwe huisarts.
  • Voor het uitwisselen van medische gegevens, het uitvoeren van e-consulten of het maken van afspraken met patiënten.
  • Voor het overdragen van informatie bij verwijzing van een patiënt naar een andere zorgverlener, zoals een specialist.
  • Voor het uitwisselen van de professionele samenvatting en de rapportage bij spoedgevallen met de waarnemend huisarts.
  • Voor de behandeling van chronische patiënten bij ketenzorgverleners.
  • Voor het sturen van orders en het ontvangen van laboratoriumresultaten.
  • Voor het overdragen van informatie bij spoedsituaties naar acute zorgverleners.
  • Voor het delen van relevante medicatiegegevens met andere zorgverleners, zoals apothekers.

​Informatiestandaarden

Voor het uitwisselen van medische gegevens wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiestandaarden.

Voor het uitwisselen van gegevens met de patiënt worden onder het programma MedMij de uitwisselstandaarden ontwikkeld.

Daarnaast loopt een project waarin de nieuwe generatie informatiestandaarden voor huisartsoverdrachten worden opgezet. Deze informatiestandaarden krijgen (herbruikbare) zorginformatiebouwstenen (Zibs). Deze zijn primair gebaseerd op het NHG HIS-Referentiemodel. Er is afstemming met beschikbaar materiaal, zoals de Zibs ontwikkeld in de tweede lijn, de bouwstenen ontwikkeld in het VZVZ-Ketenzorgprogramma en het programma Medicatieproces. Op deze manier krijgen de informatiestandaarden, zoals Huisartswaarneemgegevens, Ketenzorg en Dossieroverdracht dezelfde Zibs.

Actieagenda e-consult

Naast de ontwikkeling van informatiestandaarden om gegevensuitwisseling mogelijk te maken wordt in 2018 het programma Patiëntparticipatie en eHealth de actieagenda e-consult bij de huisarts uitgevoerd. Dit project heeft tot doel het gebruik van e-consult bij de huisartsen te stimuleren.