Programma’s

Actuele standaardisatiegebieden waar Nictiz aan werkt zijn onder meer meer basiszorg, patiënt en zelfmanagement, specialistische zorg, medicatieveiligheid, integrale zorg en perinatale- en jeugdgezondheidszorg.

Eenheid van taal en informatiebeveiliging zijn de fundamenten voor de ontwikkeling van standaarden, net als Europese en internationale samenwerking. De standaarden die zijn ontwikkeld voor medicatiegegevens en dienstwaarneming huisartsen en die gebruikt worden binnen de infrastructuur voor zorgcommunicatie zijn hiervan een onderdeel.

Nictiz ondersteunt ZonMw met expertise over ICT in de zorg

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. In steeds meer ZonMw-gefinancierde projecten speelt ICT een belangrijke rol. ZonMw en Nictiz werken samen om het zorgveld optimaal te ondersteunen bij de toepassing van ICT in de gezondheidszorg.

Informatiestandaarden

Een belangrijke voorwaarde voor de effectieve organisatie van de zorg is eenduidige communicatie tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. Dit vereist onder meer eenheid van taal. Partijen moeten afspraken maken welke gegevens worden vastgelegd en uitgewisseld en welke terminologie gebruikt wordt. In een informatiestandaard is dit eenduidig vastgelegd. Samen met de sector heeft Nictiz een catalogus aan informatiestandaarden ​voor verschillende zorgtoepassingen opgebouwd.

Ondersteuning

Als digitale gegevensuitwisseling in de zorg en/of gerelateerde thema’s als informatiebeveiliging en privacy aan de orde zijn, helpt Nictiz betrokkenen zoals subsidieaanvragers, -ontvangers, programmasecretarissen, begeleidingscommissies en referenten met haar kennis over ICT in de zorg. Checklists, Q&A’s en andere hulpmiddelen worden ontwikkeld. We informeren u hierover via onze en de ZonMw-website en social media.

Over ZonMw

Met subsidieprogramma’s stimuleert en financiert ZonMw ontwikkeling en praktische toepassing op het gebied van preventieverbetering, zorg en gezondheid. ZonMw bestrijkt het brede werkterrein van de gehele kennisketen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen ZonMw en Nictiz dan kunt u contact opnemen met Quintus Bosman.