Sectoren

Ketenzorg

Jaarlijks hebben meer dan 5 miljoen​ mensen minimaal eenmaal contact met de huisartsenpraktijk voor een chronische ziekte. Uit onderzoek​ blijkt dat mensen met een chronische aandoening te maken hebben met gemiddeld zes zorgverleners. Dit betekent dat veel verschillende partijen continu met elkaar moeten afstemmen om de beste zorg te leveren aan de patiënt.

‘Doordat POH’ers direct inzage hebben in de gezondheidsstatus van chronische patiënten kunnen zij sneller en beter handelen’

Mevrouw Pieterse bezoekt de praktijkondersteuner huisarts (POH) op het diabetes spreekuur. Ze vertelt de POH dat ze erg kortademig is als ze naar de bushalte wandelt. De POH haalt haar medische gegevens op via het ketenzorginformatiesysteem (KIS) en ziet dat mevrouw de episode boezemfibrilleren heeft die de kortademigheid kan verklaren. De POH onderzoekt haar, denkt aan hartfalen en brengt mevrouw direct naar de huisarts. De POH werkt de gegevens van mevrouw in het KIS bij en stuurt de bevindingen naar het systeem van de huisarts (HIS).

Informatiestandaard huisartsenoverdrachten

De usecase ‘Ketenzorg’ uit de informatiestandaard huisartsenoverdrachten zorgt ervoor dat huisartsen en de (keten)zorgverleners – op een voor iedereen begrijpelijke manier – informatie uitwisselen. Een POH kan hierdoor bijvoorbeeld online de relevante medische gegevens uit het huisartsdossier inzien. Dit scheelt tijd bij de behandeling van de patiënt.