Sectoren

Apothekers

Medicijnen zijn bedoeld om mensen beter te maken. Verkeerd gebruik van medicijnen kan juist schadelijk zijn. Medicatieveiligheid, het houdt ons allemaal bezig. Jaarlijks komen duizenden mensen in het ziekenhuis terecht door incidenten met medicijnen (Pharmaceutisch weekblad, 2013). Als je je realiseert dat in 2013 bij brand bijna 700 gewonden (brandweerstatistiek, 2013​) vielen, dan is dit aantal duizelingwekkend. In veel gevallen weten huisartsen, apothekers of medisch specialisten niet precies welke medicijnen hun patiënten voorgeschreven hebben gekregen en ook echt gebruiken. Om patiënten veilig te kunnen behandelen, is dit wel noodzakelijk. Niemand wil toch dat er iets mis gaat door gebrek aan inzicht in medicijngebruik:

‘De vervangende huisarts was niet op de hoogte van de medicijnen die ik slik. Hij schreef een recept voor dat niet samen gaat met mijn andere medicijnen. Het ging helemaal mis en ik kwam in het ziekenhuis terecht.’​

Samen met partijen uit de zorg als NHG, NVZA, KNMP en FMS en ICT-leveranciers heeft Nictiz standaarden voor medicatieveiligheid ontwikkeld. Deze informatiestandaarden ondersteunen de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Met deze standaarden kunnen huisartsen, apothekers of medisch specialisten (1) voorschriften, verstrekkingen, (2) contra-indicaties en (3) laboratoriumgegevens uitwisselen. Van een contra-indicatie is sprake als een patiënt vanwege een aandoening bepaalde geneesmiddelen niet mag gebruiken, of alleen onder bepaalde voorwaarden.

Medicatieproces

​De informatiestandaard Medicatieproces v 6.12.x is recent doorontwikkeld in de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces v 9.02. Versie 6.12.x wordt in productie gebruikt. Versie 9.0x wordt eerst in pilots getest. Bij de doorontwikkeling is onderscheid gemaakt tussen logistieke en therapeutische informatie en de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Meer informatie over de doorontwikkeling van de informatiestandaard Medicatieproces.