Programma's

Medmij

MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). De patiënt is de eigenaar van deze persoonlijke gezondheidsomgeving. Hij bepaalt welke gegevens hij in deze website of app wil zien en of hij deze wil delen. Deze animatie legt uit wat MedMij is en hoe MedMij werkt.

Standaarden

Om medische gegevens als bloeddruk, longfunctie en laboratoriumuitslagen te ontsluiten naar een pgo en gestructureerde uitwisseling mogelijk te maken zijn informatiestandaarden noodzakelijk.

De standaarden inclusief informatie over de inhoud en verwijzingen naar specifieke functionele ontwerpen en technische specificaties vindt u op MedMij wiki.

Samen met marktpartijen als leveranciers van pgo’s, systemen voor zorgaanbieders, apps en patiëntvertegenwoordigers werkt Nictiz aan standaarden die voldoen aan de MedMij-spelregels. Hiervoor geldt dat MedMij zoveel mogelijk bestaande standaarden, uitzonderingen daar gelaten, gebruikt. Aan de reeds bestaande standaarden worden MedMij-specificaties toegevoegd zodat informatie ook met pgo’s uitgewisseld kan worden. Ook worden daar waar nodig nieuwe informatiestandaarden ontwikkeld. De goedgekeurde standaarden worden opgenomen in het MedMij Afsprakenstelsel.

MedMij heeft een aantal persona’s ontwikkeld:

Deze persona’s en hun levensverhalen gebruikt MedMij als leidraad voor het geschikt maken van reeds bestaande standaarden en de ontwikkeling van nieuwe standaarden. In 2016 en 2017 zijn de volgende producten opgeleverd:

 • Medicatie
 • Allergieën
 • Laboratoriumuitslagen
 • Zelfmetingen
 • eAfspraak fase 1
 • BgZ 2015

In 2018 staan de onderstaande producten op de planning:

 • BgZ 2017
 • Huisartsgegevens
 • eAfspraak fase 2
 • eOverdracht
 • Beelden (PDF/A)
 • Vragenlijsten (PROMS)
 • GGZ in het kader van VIPP GGZ regeling

HL7® FHIR®

Aan de informatiestandaarden worden specificaties toegevoegd zodat informatie ook met pgo’s uitgewisseld kan worden. In overleg met het veld is voor specificaties voor FHIR gekozen. FHIR is bij uitstek geschikt voor het koppelen van verschillende applicaties en apparaten in een pgo. Organisaties die een standaard zoeken voor het koppelen van data uit meerdere bronnen blijken in toenemende mate FHIR in te zetten. Het is daarmee een standaard die steeds breder gedragen wordt. U vindt meer achtergrond en overwegingen in de FHIR factsheet. MedMij legt alle FHIR-profielen ter validatie voor aan de HL7 Nederland FHIR raad en validatieteam.

Samen met het veld

Samen met het veld ontwikkelt Nictiz voor MedMij-producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. We vinden het belangrijk dat dit proces transparant is en aansluit op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Daarom hebben we werkgroepen samengesteld zodat we samen met experts aan informatie-uitwisseling met pgo’s werken. De werkgroepen vindt u op de website van MedMij.

Naast werkgroepen bieden we iedereen de gelegenheid om feedback op de MedMij-producten te leveren. Op de website van MedMij vindt u de producten die in openbare consultatie staan, inclusief de termijn waarin feedback kan worden geleverd.

Implementatieondersteuning en kwalificatie

Binnen afzienbare tijd gaan ICT-leveranciers aan de slag met het inbouwen van informatiestandaarden voor informatie-uitwisseling met pgo’s. MedMij gaat sofwareleveranciers hierbij implementatieondersteuning bieden. Wanneer een leverancier een standaard in zijn software heeft ingebouwd, toetst het Kwalificatiecentrum van Nictiz op de juiste implementatie zodat voldaan is aan de eisen van het MedMij Afsprakenstelsel. Binnenkort heeft Nictiz het Kwalificatiecentrum hiervoor ingericht.

Vragen?

Heeft u vragen over de standaarden die onderdeel zijn van het MedMij, dan kunt u contact opnemen met het klantenloket. Het loket is te bereiken via: info@medmij.nl en telefonisch via 070 317 3434.

Wilt u meer weten over MedMij, dan verwijzen we u naar de desbetreffende MedMij-website.