Programma's

MedMij

MedMij maakt het mogelijk dat elke Nederlander die dat wil toegang krijgt tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kan de zorggebruiker gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo worden veranderingen in iemands gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker. Dat geeft rust en regie. Voor betrouwbare en veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverlener en zorggebruiker moeten de PGO-leverancier en de ICT-leverancier van de zorgverlener over het MedMij-label te beschikken. Met het MedMij-label voldoen ze aan alle afspraken die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel.

Nictiz heeft een rol als beheerder van het register van de binnen het MedMij Afsprakenstelsel toegelaten informatiestandaarden. Daarnaast ontwikkelt en beheert Nictiz informatiestandaarden, die voorschrijven hoe uitwisseling binnen MedMij moet plaatsvinden. Tot slot kwalificeert Nictiz de systemen van ICT-leveranciers, die willen toetreden tot MedMij, waarbij getoetst wordt of standaarden op de juiste manier zijn ingebouwd.

Informatiestandaarden

De MedMij Catalogus geeft een actueel overzicht van de binnen MedMij toegelaten informatiestandaarden.

Beheer en ontwikkeling

Om gezondheidsgegevens als bloeddruk, gemaakte afspraken, een medicatieoverzicht en allergiegegevens gestructureerd uit te wisselen, zijn informatiestandaarden noodzakelijk. Samen met marktpartijen zoals leveranciers van PGO’s, systemen voor zorgaanbieders, apps en patiëntvertegenwoordigers werkt Nictiz aan standaarden die voldoen aan de MedMij-spelregels. Aan bestaande standaarden zijn MedMij-use cases toegevoegd zodat informatie ook met PGO’s uitgewisseld kan worden. Voordat een nieuwe informatiestandaard gepubliceerd wordt, bieden we iedereen de gelegenheid om aanpassingsverzoeken en opmerkingen in te dienen. In dit overzicht staan de standaarden waarop gereageerd kan worden (openbare consultatie).

Kwalificatie

Het Nictiz Kwalificatiecentrum voert kwalificaties uit voor MedMij. Voor het kwalificeren voor MedMij hanteren we een specifieke procedure.

Vragen?

Heeft u vragen over de standaarden en kwalificaties dan kunt u contact opnemen met het klantenloket. Het loket is te bereiken via: info@medmij.nl en telefonisch via 070 317 3434. Wilt u meer weten over MedMij, dan verwijzen we u naar de desbetreffende MedMij-website.