Programma's

MedMij

MedMij maakt het mogelijk dat elke Nederlander die dat wil toegang krijgt tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kan de zorggebruiker gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo worden veranderingen in iemands gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker. Dat geeft rust en regie. PGO’s met een MedMij-label voldoen aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moet ook de ICT-leverancier van de zorgverlener het MedMij-label hebben. 

Nictiz heeft een rol als beheerder van het register van de binnen het MedMij Afsprakenstelsel toegelaten informatiestandaarden. Daarnaast beheert Nictiz informatiestandaarden die op het MedMij-netwerk worden gebruikt. Tot slot kwalificeert Nictiz systemen van ICT-leveranciers of zij de standaarden op de juiste manier hebben ingebouwd.

Register van Informatiestandaarden

Nictiz beheert het Register van Informatiestandaarden dat een actueel overzicht biedt van de binnen MedMij toegelaten informatiestandaarden. Heeft u een standaard die op MedMij van toepassing is, dan nodigen wij u uit om deze aan te melden als kandidaat standaard.

Informatiestandaarden (beheer en ontwikkeling)

Om medische gegevens als bloeddruk, bloedglucose en laboratoriumuitslagen te ontsluiten naar een PGO en gestructureerde uitwisseling mogelijk te maken, zijn informatiestandaarden noodzakelijk.

Samen met marktpartijen zoals leveranciers van PGO’s, systemen voor zorgaanbieders, apps en patiëntvertegenwoordigers werkt Nictiz aan standaarden die voldoen aan de MedMij-spelregels. Aan enkele bestaande standaarden zijn MedMij-use cases toegevoegd zodat informatie ook met PGO’s uitgewisseld kan worden.

Voordat een nieuwe informatiestandaard gepubliceerd wordt, bieden we iedereen de gelegenheid om aanpassingsverzoeken en opmerkingen in te dienen. In dit overzicht staan de standaarden die in openbare consultatie staan.

Kwalificatie

Het Nictiz Kwalificatiecentrum voert kwalificaties uit voor MedMij. Voor kwalificeren voor MedMij hanteren we een specifieke procedure.

Vragen?

Heeft u vragen over de standaarden en kwalificaties dan kunt u contact opnemen met het klantenloket. Het loket is te bereiken via: info@medmij.nl en telefonisch via 070 317 3434. Wilt u meer weten over MedMij, dan verwijzen we u naar de desbetreffende MedMij-website.