Type bericht

Triagistverwijzing

Ga snel naar:

1. Wat is de titel van de overdracht? ​

Triagistverwijzing van de meldkamer (MK) of spoedeisende hulp (SEH) naar huisarts (HA) en naar de huisartsenpost (HAP).

2. Wat is de aanleiding voor dit bericht?

Een spoedpatiënt kan vaak niet de medische informatie over zichzelf geven. Daarom hebben partijen uit de zorg in de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en afdeling spoedeisende hulp’ vastgelegd welke gegevens van belang zijn om digitaal uit te wisselen. Deze richtlijn vormt de basis voor de informatiestandaard Acute Zorg.

Deze richtlijn geeft vier berichten: 17, 18, 19 en 20. Bericht 17 en 18 zijn de verwijzingen van de spoedeisende hulp naar de huisartsenpost (HAP) en huisarts (HA). Bericht 19 en 20 zijn verwijzingen van de meldkamer (MK) naar de huisarts (HA) en de huisartsenpost (HAP).

3. Wat is een korte beschrijving? ​

Na triage door een SEH triage verpleegkundige krijgt de patiënt het advies om naar de huisarts te gaan. Afhankelijk van het tijdstip stuurt de verpleegkundige bericht 17 naar de huisartsenpost of 18 naar de huisarts.

Na telefonische triage door de verpleegkundig meldkamer centralist krijgt de patiënt het advies om naar de huisarts te gaan. Afhankelijk van het tijdstip stuurt de verpleegkundige bericht 19 naar de huisarts of 20 naar de huisartsenpost.

Deze vier berichten informeren de (waarnemend) huisarts over het triageverslag, zodat hij/zij zich kan voorbereiden op de patiënt. Hiermee is de continuïteit van zorg gewaarborgd.

4. Wie wisselt met wie uit?​

De verpleegkundig meldkamer centralist of SEH triage verpleegkundige verstuurt dit bericht naar de huisarts of waarnemend huisarts als verwijzing.

5. Hoe verkrijgt de meldkamer / spoedeisende hulp de gegevens?​

De verpleegkundig meldkamer centralist of SEH triage verpleegkundige heeft (telefonisch) contact met de patiënt, of over de patiënt en voert hierbij triage uit. De gegevens uit de triage noteert de triagist in het dossier.

6. Wat is het doel en de meerwaarde van de overdracht voor de patiënt en zorgverleners?

Met het ontvangen van dit bericht is de (waarnemend) huisarts volledig op de hoogte en kan de zorg voortzetten. Daarnaast kan de huisarts zich voorbereiden op de komst van de patiënt. Hierdoor is de patiënt sneller en beter geholpen.

7. Welke gegevens worden uitgewisseld?

De verwijzingen naar de huisarts en waarnemend huisarts bevat de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens van de patiënt
 • Gegevens over de bestemming waar de patiënt naar toe gaat;
 • Gegevens over de verwijzer;
 • Toelichtingen, zoals aanvullende gegevens uit het contact met de patiënt;
 • Triagegegevens. Hierin staan de urgentiecode, de verwijsreden en het verwachte specialisme. De triagegegevens zijn zo opgebouwd dat deze ruimte biedt aan verschillende triagesystemen, zoals de Nederlandse Triage Standaard (NTS) en Manchester Triage System (MTS)

8. Zijn er verschillen voor de gegevens in de richtlijn en het bericht?​

In de richtlijn zijn vier berichten omschreven:

 • Bericht 17 van de spoedeisende hulp naar de huisartsenpost
 • Bericht 18 van de spoedeisende hulp naar de huisarts
 • Bericht 19 van de meldkamer naar de huisarts
 • Bericht 20 van de meldkamer naar de huisartsenpost

Deze vier berichten bevatten dezelfde informatie en zijn dus in één herbruikbaar bericht samengevoegd.

9. Welke partijen hebben meegewerkt bij het tot stand komen van het bericht?​

Deze berichten zijn tot stand gekomen na uitgebreide samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hiervoor hebben onder andere Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van spoedeisende hulpartsen, het Nederlands huisartsen genootschap en Ineen samengewerkt.

10. Hulp nodig bij implementatie?​

Amigo! is een kennisplatform dat op een laagdrempelige manier het gehele zorgveld ondersteunt met digitale informatie-uitwisseling. Amigo! bevat praktische stappenplannen hoe je digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorg uit de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’ kan realiseren.

De implementatiestappen voor de triagistverwijzing en voor de andere berichten uit de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp’ zitten in Amigo! Kijk snel op amigo.nictiz.nl.

11. Informatie voor leveranciers

Deze berichten zijn gepubliceerd op de informatiestandaard Acute Zorg publicatiepagina.  Hierop staan links naar:

 • ART-DECOR; hier vind je de dataset en templates.
 • De wikipagina waarop het ontwerp te vinden is
 • Downloadlinks voor voorbeeldberichten zowel in HTML als XML