Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Informatiestandaard
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn
Professionals Medisch specialist, Huisarts, Paramedicus
Implementatiestatus Gepubliceerd (en in beheer)
Adoptiegraad (Nergens in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving Gegevensuitwisseling tussen huisartsen, POH en ketenpartners voor de patiënten die ketenzorg ontvangen.
Specificatie Ketenzorg Specificatiedocument
Beheerder (NL) Nictiz
Licentie nodig Nee

​​

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 01-04-2016