​Om instellingen te ondersteunen bij verandertrajecten ontw​ikkelen we samen met veldpartijen referentiedomeinenmodellen. Op dit moment zijn voor de volgende sectoren een referentiedomeinenmodel ontwikkeld.

​​Ziekenhuizen (RDZ en ZiRA)​ 

Care-instellingen (RDC)

​GGZ-instellingen​ (RDG)​


reacties