​​​​​Welkom in het terminologiecentrum van Nictiz. Met dit terminologiecentrum willen wij inzicht in en juist gebruik van terminologie- en codestelsels bevorderen. 

U hebt toegang tot algemeen heersende nationale- en internationale terminologiestandaarden. Daarnaast kunt u ook zogenaamde referenti​esets​ raadplegen. Deze referentiesets bevatten een selectie uit een terminologie- en codestelsel die Nictiz samen met gebruikers heeft gemaakt voor een specifiek doel. Deze referentiesets zijn specifiek voor de Nederlandse zorg. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lijsten.reacties