Interoperabiliteitsmodel
Informatie
Type standaard Terminologie
Zorgdomein Eerste lijn, Tweede lijn, Derde lijn, Patiënt
Professionals Iedereen
Implementatiestatus In gebruik
Adoptiegraad (Op enkele plekken in Nederland geadopteerd)
Korte beschrijving Internationaal, medisch terminologiestelsel. SNOMED CT bevat een grote verzameling standaardtermen met hun synoniemen en de relaties tussen de termen.
Maakt gebruik van LOINCICNPICPC-2ICD-10GMDN
Voorbeeld acuut myocardinfarct
Browser SNOMED CT browser
Specificatie SNOMED CT
Beheerder (NL) Nictiz - SNOMED CT NRC
Beheerder (INT) SNOMED International
Licentie nodig Ja
Business model Landen die lid zijn van SNOMED International betalen een fee die gebaseerd is op het BNP. Lidstaten zijn verantwoordelijk voor distribueren licenties aan leveranciers en gebruikers. Nederland is lid. In Nederland kost de SNOMED CT licentie nul euro.
Versie januari 2016 release
Eerste jaar van uitgave 2002
Wikipedia NL/EN SNOMED CT

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SNOMED CT is een internationaal, medisch terminologiestelsel en bevat een verzameling standaardtermen met hun synoniemen. SNOMED CT is een internationaal, medisch terminologiestelsel en bevat een grote verzameling medische termen met hun synoniemen. De termen worden in de directe patiëntenzorg gebruikt voor de vastlegging van diagnosen, klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, resultaten en besluitvorming. SNOMED CT wordt beheerd door SNOMED International. De termen in SNOMED CT zijn Engelstalig. Delen ervan zijn vertaald in het Deens, Frans, Spaans, Zweeds en sinds 2013 ook in het Nederlands. ​

Waarde van SNOMED CT

Zorgverleners gebruiken klinische terminologie voor de registratie van relevante patiëntinformatie zoals diagnosen, medicatiegebruik, interventies en het opstellen van een behandelplan. Het gebruik van SNOMED CT voor de registratie heeft de volgende voordelen:​

  • het is een veelomvattende, wetenschappelijk gevalideerde inhoud;
  • het faciliteert gedetailleerde, gecodeerde vastlegging van medische gegevens;
  • het bevat koppelingen naar andere internationale standaarden;
  • het wordt in verschillende vormen in meer dan veertig landen gebruikt​​.

Het gebruik van SNOMED CT draagt bij aan de vermindering van administratieve lasten binnen zorginstellingen. Instituten als Nictiz en DHD (Dutch Hospital Data) werken continu aan het combineren van SNOMED CT met in gebruik zijn​de stelsels voor declaratie en facturering, logistieke sturing enstatistische analyses.​

Tabel 1 Soorten cincenpten in SNOMED CT

​ ​ ​SNOMED CT bevat >380.000 concepten gestructureerd in de volgende hiërarchische groepen:

​​Lichaamsstructuur​​

​Waarneembare entiteit

​Gegevensobject

- Morfologisch afwijkende anatomische structuur

​Organisme

​Situatie met expliciete context

​Medische bevinding

​Geneesmiddel

​Sociale factoren

​- Bevinding

​Fysieke kracht

​Speciaal concept

​- Aandoening

​Fysiek object

​Monster voor analyse/onderzoek

​Omgeving of geografische locatie

​Medische verrichting

​Beoordelingsschalen

​Gebeurtenis

​Kwalificatiewaarde

​Substantie​


Op dit moment leggen zorgverleners medische gegevens van een patiënt voor een groot deel in vrije tekst vast. Met SNOMED CT kunnen zorgverleners medische gegevens zodanig vastleggen, dat er geen verwarring kan ontstaan over bijvoorbeeld een ziektebeeld. Vanuit deze terminologie kunnen gegevens gecombineerd worden met classificaties om tot landelijke statistieken en financiële verantwoording van de zorg te komen.

​Relatie met andere standaarden

SNOMED International werkt samen met wereldwijde organisaties zoals de World Health Organization (ICD10), HL7, OpenEHR, World Organization of Family Doctors (WONCA), Regenstrief (LOINC), IUPAC (chemical science), DICOM en GMDN (medical devices) voor wereldwijde harmonisatie van standaarden op het gebied van terminologie,  classificaties en codestelsels. Een overeenkomst is getekend door Regenstrief en SNOMED International​ om de terminologiestelsels LOINC en SNOMED CT nationaal en internationaal met elkaar te combineren. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van LOINC. ​

​Ter illustratie

SNOMED CT heeft een polyhiërarchische opbouw. In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de terminologiebrowser en is gezocht naar de diagnose spierkramp of in het Engels cramp door te starten met de zoekterm 'spier'. Op basis van de zoekopdracht 'spier' worden 364 resultaten gevonden, waarin 'spier' voorkomt. Dit zijn er nog teveel. Door achter 'spier' een letter ‘k’ toe te voegen, wordt het zoekresultaat verkleind tot slechts twee termen.

Cramp heeft diverse Engelstalige synoniemen en één Nederlandstalige vertaling. Door in de browser te zoeken op cramp wordt hetzelfde zoekresultaat verkregen als door te zoeken op spierkramp. Spierkramp is immers een vertaling van cramp.Het concept spierkramp valt op een dieper niveau binnen de hiërarchie dan de groepen General finding of soft tissue, Musculoskeletal finding en Spasm. Deze groepen worden ook wel de 'parents' genoemd. Een cramp kent ook nóg dieper gelegen hiërarchieën die 'children' worden genoemd. Door goed te kijken naar deze 'children' kan er altijd nog gekozen worden voor een nog specifieker geformuleerd concept.

​​​


 

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op: 01-02-2017