SNOMED CT

SNOMED CT Release Center

SNOMED CT is een internationaal, medisch terminologiestelsel dat een verzameling standaardtermen met hun synoniemen bevat. De eigenaar van SNOMED CT is SNOMED International​. Nictiz is namens Nederland aangesloten bij SNOMED International. Voor het gebruik van SNOMED CT in Nederland kunnen ziekenhuizen, ICT-leveranciers en andere organisaties een licentie aanvragen bij het release center. Voor meer inhoudelijke informatie over SNOMED CT als medische terminologiestelsel klikt u hier.

SNOMED International is een organisatie waar 27 landen lid van zijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertegenwoordigt ons land in het hoogste besluitvormingsorgaan van SNOMED International, de General Assembly. Nictiz is verantwoordelijk voor het gebruik en het uitgeven van licenties voor de Nederlandse markt en heeft daartoe het SNOMED CT Release Center opgericht.

SNOMED CT Release center

Het SNOMED CT release center heeft de volgende taken:

  • stimuleren van juist gebruik;
  • bieden van ondersteuning bij het maken en beheren van referentiesets (subsets);
  • beheren van de Nederlandse extensie;
  • beschikbaar stellen van terminologie services;
  • beschikbaar stellen van softwaretools;
  • uitgeven en beheer van licenties;
  • uitbrengen van nieuwe versies van de SNOMED CT;

Stimuleren van juist gebruik

Zorgverleners leggen medische gegevens van een patiënt voor een groot deel in vrije tekst vast. Met SNOMED CT kunnen zorgverleners medische gegevens eenduidig vastleggen, zodat er geen verwarring ontstaat over bijvoorbeeld een ziektebeeld. Nictiz stimuleert het gebruik met cursussen, presentaties op evenementen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

Bieden van ondersteuning bij het maken en beheren van referentiesets

Op verzoek ondersteunt Nictiz gebruikersgroepen bij het opstellen en beheren van zogenaamde referentiesets. De referentiesets, regelmatig aangeduid als subsets, zijn een set van concepten, termen en relaties uit SNOMED CT die relevant zijn voor een specifiek doel.

Beheren van de Nederlandse extensie

Het SNOMED CT release center onderhoudt de zogenaamde Nederlandse extensie. Een extensie is het creëren van nationale, regionale of lokale uitbreidingen op SNOMED CT. Een extensie kan bestaan uit referentieset, Nederlandstalige concepten en Nederlandse vertalingen van Engelstalige concepten. Nictiz is verantwoordelijk voor opnamen van de Nederlandse extensie in de internationale database.

Op dit moment loopt een vertaalproject om relevante delen van SNOMED CT te vertalen naar het Nederlands. Via deze link leest u er meer over en hoe wellicht ook u een bijdrage kan leveren aan dit belangrijke werk.

Beschikbaar stellen van terminologie services

Met een terminologie explorer kunnen concepten, termen en relaties opgevraagd worden. Nictiz stelt dit als open source software beschikbaar aan bijvoorbeeld ICT-leveranciers. Zo kunnen gebruikers snel en eenvoudig de juiste medische termen vinden die voor een vakgebied relevant zijn.
Op dit moment zijn er een terminologie explorers voor SNOMED CTDHD DiagnosethesaurusLOINCICD10ATCISO9999HL7 en de Nationale Contra indicatielijst.

Beschikbaar stellen van softwaretools

Nictiz ondersteunt software ontwikkelaars bij van open source software voor:

  • het inhoudelijk creëren en beheren van referentiesets;
  • tools om SNOMED CT te gebruiken;
  • tools om referentiesets uit de SNOMED CT database te extraheren.

Deze tools stelt Nictiz ter beschikking aan licentiehouders van SNOMED CT.

Uitgeven en beheer van licenties

Om met SNOMED CT te kunnen werken is een licentie vereist. Ziekenhuizen, ICT-leveranciers en andere organisaties kunnen een SNOMED-CT licentie bij het release center aanvragen. Een overzicht van de licentiehouders vindt u hier​.

Uitbrengen van nieuwe versies van de SNOMED CT

Twee keer per jaar geeft SNOMED International een nieuwe versie van SNOMED CT uit en vereist contractueel dat deze nieuwe versie de oude vervangt. Het SNOMED CT release center zorgt ervoor dat de licentiehouders de beschikking hebben over de laatste versie van SNOMED CT.