Terminologiecentrum

SNOMED

SNOMED CT (SNOMED) is hét internationaal medisch terminologiestelsel om er voor te zorgen dat zorginformatiesystemen dezelfde (technische) taal spreken. Het is een systematisch opgebouwd stelsel van medische termen met de bijbehorende synoniemen, ontwikkeld door en voor zorgverleners. In de directe patiëntenzorg worden de termen uit SNOMED gebruikt om klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnoses, resultaten en besluitvorming eenduidig vast te leggen. Gegevens die met SNOMED zijn vastgelegd, zijn uitermate geschikt voor overdracht en hergebruik.

SNOMED is in beheer van SNOMED International. In Nederland is Nictiz het National Release Center (NRC) van SNOMED. In het programma ‘Vertalen SNOMED’ vertalen we de Engelse medische termen uit SNOMED naar het Nederlands. Inmiddels zijn vrijwel alle termen in het Nederlands beschikbaar via de SNOMED CT browser.

SNOMED draagt bij aan Eenheid van Taal

Zorgverleners leggen momenteel medische gegevens voor een groot deel in vrije tekstvelden vast. Het nadeel van deze manier van registreren is dat een hoeveelheid aan waardevolle informatie verloren gaat. Met SNOMED kan betekenis worden toegevoegd aan deze informatie door het te coderen en het zo eenduidig vast te leggen. Als deze met SNOMED vastgelegde informatie tussen zorgverleners onderling wordt vastgelegd, ontstaat er geen verwarring over de betekenis ervan. Eenheid van Taal is dan een feit: gezondheidsinformatie vanuit het ene systeem blijft dezelfde betekenis houden wanneer deze met een ander systeem wordt uitgewisseld.

SNOMED.nl plaatje

Voordelen SNOMED

Meer weten over wat SNOMED voor voordelen voor u als zorgverlener, softwareleverancier, beleidsmaker of onderzoeker heeft? Neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens rechts op deze pagina.

Indienen wijzigingsverzoeken SNOMED

Om de inhoud van SNOMED zo volledig en zo consistent mogelijk te maken, verzoeken wij gebruikers om nieuwe concepten, inconsistenties of onvolledigheden bij ons te melden. U kunt hiervoor een mail sturen naar request@snomed.nl met uw naam, bedrijfs- of organisatienaam en het doel waarvoor u SNOMED wilt (gaan) gebruiken, opnemen. Wij nemen na ontvangst van uw mail zo snel mogelijk contact met u op.

Wij zoeken vervolgens naar een oplossing, verwerken die in de Nederlandse extensie en geven de aanpassing door aan SNOMED International​. Zo zorgen we gezamenlijk voor een optimaal functionerend medisch terminologiestelsel.