blog photo
03-11-2014
0
Auteur(s)  :  EZDA, Rijnmondnet, Zorgring NHN, Sleutelnet, SpitZ Midden-Holland, RSO Haaglanden, IZIT, stichting GERRIT, KNMG, LHV, NHG, VHN , KNMP en Nictiz
Soort publicatie  :  Overig
Bestand  : 
Trefwoord(en)  :  Standaardisatie, Eerstelijnszorg, Specialistische zorg

De koepels van zorgverleners en diverse regionale (ICT-) samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders hebben de wettelijke regels rond privacy en beroepsgeheim bij uitwisseling van patiëntgegevens gebundeld en praktisch toepasbaar gemaakt. De gedragscode EGiZ bevat dus geen nieuwe regels, maar bevordert een veilige omgang met deze gevoelige persoonsgegevens.  Het helpt zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden onder andere bij het geven van een goede invulling aan patiëntenrechten rond informatieverstrekking en toestemming en verheldert verantwoordelijkheden.

De volgende organisaties onderschrijven de tekst van de Gedragscode:
De zeven samenwerkende regio-organisaties: EZDA, Rijnmondnet, Zorgring NHN, Sleutelnet, SpitZ Midden-Holland, RSO Haaglanden, IZIT en GERRIT.

 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), inclusief de federatiepartners:
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Orde van Medisch Specialisten (OMS)
 • Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
 • Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
 • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
 • Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Naar verwachting zal een aantal andere zorgorganisaties, zoals GGZ Nederland, zich op een later tijdstip ook aansluiten bij de Gedragscode.


reacties