Exchanging Electronic Health Records in a common framework

X-eHealth

Het doel van X-eHealth is om de basis te ontwikkelen voor een European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF). Hiermee wordt het mogelijk om op een veilige en praktische manier informatie uit te wisselen tussen EU-lidstaten. De focus ligt hierbij op medische beelden, ziekenhuis ontslagbrieven, laboratoriumaanvragen en -verslagen en het kunnen uitwisselen van zeldzame ziekten in de huidige Europese Patient Summary.

Het X-eHealth consortium bestaat 36 partijen (NCC’s, MoH’s, SDO’s etc) uit 21 landen in de Europese Unie, en wordt gecoördineerd door SPMS (Portugal). De activiteiten zijn verdeeld over acht werkpakketten (WP).

Rol van Nictiz in X-eHealth

Nictiz is task lead in werkpakket 1. Onder andere onderzoeken we of al bestaande initiatieven toepasbaar zijn op Europese schaal, in hoeverre Europese landen klaar zijn voor het toepassen van het nieuwe uitwisselingsformat en welke aanpassingen eventueel uitgevoerd moeten worden. Hiervoor ontwikkelen we een routekaart. Ook wordt er een duurzaamheidsmodel gecreëerd voor de verdere ontwikkeling van eHDSI in overeenstemming met de EEHRxF-routekaart.

Daarnaast heeft Nictiz de lead in werkpakket 5. Dit werkpakket focust op het bieden van aanbevelingen voor richtlijnen, principes, definities, specificaties en voorbeelden, op verschillende niveaus van interoperabiliteit en werkt de functionele eisen uit voor de vier use cases: beelden en beeldverslagen, laboratorium aanvragen en -verslagen, ontslagbrieven vanuit ziekenhuizen en de mogelijkheid om diagnosecodes van zeldzame ziekten over te dragen. Ook levert Nictiz in dit werkpakket conclusies en aanbevelingen uit over de functionele elementen van het EEHRxf en ReEIF.

Looptijd

Het project duurt twee jaar, tot 1 september 2022.

Experts

Esther Peelen

Adviseur Internationaal

Gaby Wildenbos

Adviseur Internationaal

Karlijn de Bruin

Adviseur Internationaal

Maayke Klinkenberg

Adviseur Internationaal

Vincent van Pelt

Adviseur Internationaal