Sectoren

Verpleegkundige zorg

Jaarlijks vinden ongeveer 300.000 verpleegkundige overdrachten plaats in Nederland. Met behulp van de informatiestandaard eOverdracht​ is er een minder grote kans op fouten bij verslaglegging en meer tijd voor zorg voor de patiënt. Verpleegkundigen zijn daardoor aanzienlijk minder tijd kwijt aan administratieve handelingen.
Kennis en ervaringen uitwisselen in het iCare platform

Het iCare platform wisselt één keer per kwartaal kennis en ervaringen uit om gezamenlijk te werken aan oplossingen voor ICT-uitdagingen in de caresector. Samen met verpleegkundigen, informatici en beleidsmakers uit de caresector organiseert Nictiz deze bijeenkomsten. Een van de producten die vanuit het platform is ontwikkeld, is het Referentiedomeinenmodel care (RDC). Het RDC ondersteunt care-instellingen bij de inrichting van de informatievoorziening. Wilt u deelnemen, neem dan nu contact op. 

Stuur een e-mail