Sectoren

Verpleegkundige zorg

Vrouwelijke verpleegkundige kijkt lachend naar een oudere vrouw met grijs haar
Verpleegkundigen, verzorgenden of verpleegkundig specialisten verzamelen dag in dag uit gegevens. Deze gegevens moeten worden vastgelegd, overgedragen aan collega’s en andere zorgprofessionals en worden gedeeld met de patiënt/cliënt/bewoner. Een proces waarin standaarden noodzakelijk zijn.

Thema-specifieke standaarden

Thema-specifieke standaarden zijn ontwikkeld om verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten te ondersteunen bij het klinisch redeneren. Daarnaast zorgen deze standaarden ervoor dat zij de observaties, patiëntproblemen en interventies gestandaardiseerd vast kunnen leggen in het elektronisch zorgdossier. De Nationale Kernset zorg voor éénduidige taal binnen de Nederlandse verpleging en verzorging.

Deze vastgelegde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden als voorinvulling van bijv. overdrachtsbericht volgens de informatiestandaard eOverdracht​, omdat dezelfde zorginformatiebouwstenen (zibs) worden gebruikt.

eOverdracht

Jaarlijks vinden ongeveer 300.000 verpleegkundige overdrachten plaats in Nederland. De informatiestandaard eOverdracht is gericht op digitale informatie-uitwisseling tussen verpleegkundige en verzorgende zorgprofessionals bij overdracht van een patiënt/cliënt tussen zorginstellingen. eOverdracht beschrijft welke informatie bij de verpleegkundige overdracht uitgewisseld moet wo​rden, zorgt voor minder kans op fouten en meer tijd voor zorg voor de patiënt. Verpleegkundigen zijn aanzienlijk minder tijd kwijt aan administratieve handelingen.​

InZicht

Het programma InZicht– Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg – is gericht op het stimuleren van gestandaardiseerde, elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgorganisaties in de care (VVT en Gehandicaptenzorg) en met zorgorganisaties in de cure zoals ziekenhuizen. De informatiestandaard eOverdracht zorgt ervoor dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit van de ene naar de andere zorginstelling wordt overgedragen.