Richtlijn / handleiding

Handleiding Basisdataset Ambulance-Spoedeisende hulp

Auteur(s)
Nictiz
Soort publicatie
Richtlijn / handleiding
Uitgever(s)
Nictiz
Datum
09/03/2011
Bestand
​Dit document beschrijft de basisdataset ambulance spoedeisende hulp (basisdataset AMB-SEH). De basisdataset AMB-SEH is de gegevensset voor elektronische uitwisseling van acute medische gegevens tussen ambulance en spoedeisende hulp. Zie de basisdataset Ambulance-Spoedeisende hulp voor de inhoudelijke gegevens.