Informatiestandaard Huisartsenoverdrachten

Ketenzorg

De informatiestandaard in de ketenzorg is gebaseerd op de zorgstandaarden die de beroepsgroepen van (keten)zorgverleners hebben opgesteld. Deze zorgstandaarden zijn:

De huidige versie staat op deze pagina. De vorige versie vindt u in release 3.0.1.

In de releasenotes u informatie over de nieuwe versie. De ketenzorgpublicatie bestaat uit twee delen. Nictiz publiceert de payload die onafhankelijk is van de infrastructuur. VZVZ publiceert het materiaal voor de infrastructuur. Dit materiaal vindt u in VZVZ ART-DECOR. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Koelewijn.