Nieuws

Anosmie voor arts, ‘niet kunnen ruiken’ voor patiënt

11/02/2021
Eenheid van Taal is belangrijk voor zorgverleners, maar net zo goed voor zorggebruikers. Mede daarom waren er al ruim 4400 patiëntvriendelijke termen in het medische terminologiestelsel SNOMED beschikbaar. Deze patiëntvriendelijke termen kunnen worden gebruikt voor een veelvoud aan specifiekere medische termen. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat een patiënt met deze termen beter begrijpt wat er over zijn medische situatie wordt gezegd. Bijvoorbeeld in een patiëntportaal van het ziekenhuis of PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). Bovendien ervaren patiënten minder stress en zijn zij beter in staat gerichte vragen te stellen en keuzes te maken. Bijvoorbeeld ten aanzien van een behandeling.

B1-taalniveau

In samenwerking met de Taalunie, Pharos, AMC Amsterdam, Chipsoft, Thesaurus Zorg en Welzijn, Stichting Health Base, Kanker.nl, VWS en Intituut voor Nederlandse Taal heeft Nictiz daarom nu ook medische COVID-19-termen omgezet naar B1-taalniveau. Dit is het taalniveau dat de overheid gebruikt en door de overgrote meerderheid van de bevolking begrepen wordt. Ook hoger opgeleiden en professionals lezen vaak liever teksten op taalniveau B1, bijvoorbeeld omdat dit gemakkelijk en snel leest. Helemaal wanneer deze teksten online worden gelezen. Nu deze patiëntvriendelijke omschrijvingen op B1-niveau beschikbaar zijn, onderzoeken we samen met het zorgveld de toegevoegde waarde. En kijken we in hoeverre deze termen ook daadwerkelijk bijdragen aan beter begrip bij de patiënt.

Met SNOMED verbinden en innoveren we de zorg

Leveranciers van PGO’s en patiëntportalen kunnen nu ook de patiëntvriendelijke omschrijving inbouwen. Zo kan de zorgprofessional in zijn eigen medische taal zorginformatie vastleggen en kan de patiënt deze informatie in begrijpelijke termen lezen. De zorgprofessional legt bijvoorbeeld ‘anosmie’ en ‘dyspneu door SARS-CoV-2’ vast in het medisch dossier en een patiënt ziet ‘niet kunnen ruiken’ en ‘moeite met ademen door COVID-19 (corona)’ in zijn PGO. Het streven is om SNOMED te voorzien van nog meer patiëntvriendelijke omschrijvingen op B1-taalniveau.

Wat is SNOMED?

SNOMED is hét internationale medisch terminologiestelsel dat voor en door zorgprofessionals is samengesteld. SNOMED maakt het mogelijk om zorginformatie eenduidig vast te leggen voor meervoudig gebruik, bijvoorbeeld digitale informatie-uitwisseling. SNOMED draagt bij aan Eenheid van Taal in de zorg. De patiëntvriendelijke COVID-19-omschrijvingen worden in de eerstvolgende SNOMED-release uitgeleverd, maar zijn nu al beschikbaar voor gebruik.