Paper ‘Waarom Europa’ onderschrijft belang van gezamenlijke Europese aanpak voor informatie-uitwisseling in de zorg

Europese krachtenbundeling biedt kansen

08/04/2021
Nauwe samenwerking tussen Europese lidstaten is noodzakelijk en biedt ook veel voordelen. We komen dezelfde uitdagingen tegen en door samen te werken ontstaat er een innovatief klimaat voor duurzame informatie-uitwisseling in zorg. Iedereen haalt hier voordeel uit. Dit staat in de vandaag gepubliceerde paper ‘Waarom Europa?’ van Nictiz. Aan de hand van het Nictiz lagenmodel zetten internationaal adviseurs Elise Peters en Vincent van Pelt uiteen wat Europa kan betekenen voor Nederland én vice versa.

Download paper:

Waarom Europa? Het belang van een gezamenlijke Europese aanpak van informatie-uitwisseling in de zorg 

Why Europe? The importance of a joint European approach to information exchange in healthcare (English)

Snellere opschaling door Europese samenwerking

Elk land kent vergelijkbare uitdagingen in de zorg. Denk aan de zorgcapaciteit die nu speelt omtrent corona, vergrijzing, personeelstekorten en toenemende administratieve lasten. Door werkzaamheden op Europees niveau te organiseren en taken te verdelen, kunnen veel oplossingen op het gebied van gegevensuitwisseling sneller worden opgeschaald. Het bundelen van de krachten met andere Europese landen, levert bovendien waardevolle kennis en ervaring op, die ook binnen Nederland kan worden toegepast. De paper ‘Waarom Europa?’ beschrijft waarom Nederland samenwerkt met andere landen in Europa en hoe Nederland bijdraagt aan het versnellen van ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling in de zorg.

Langs de lat van het lagenmodel

Wat Europa op het gebied van duurzame informatie-uitwisseling in de zorg doet, hoe de Europese samenwerking eruit ziet en wat het nut is voor Nederland beschrijven de auteurs per laag van het lagenmodel.

Zo wordt er op de informatielaag samengewerkt aan de definities voor vier nieuwe domeinen: laboratoriumaanvragen en –rapportages, beelden en beeldverslagen, tweedelijns ontslagbrieven en de mogelijkheid om informatie over zeldzame ziekten uit te wisselen. Door gezamenlijk afspraken te maken over de informatiestandaarden en deze zoveel mogelijk te verbinden aan Nederlandse ontwikkelingen wordt het zorgproces voor de patiënt over de grens beter ondersteund.

 

Experts

Elise Peters

Teamlead Internationaal

Vincent van Pelt

Adviseur Internationaal