Verbeterde berichtgeving in de acute zorg

Geruststelling voor patiënt en SEH beter voorbereid

30/06/2021
Na de eerdere uitbreiding van de informatiestandaard Acute Zorg met drie rapportages, volgt meteen een volgende uitbreiding. De toevoeging van berichten 2, 5 en 22 (zie inzet hieronder) stelt de meldkamer in staat de SEH een voorsprong te geven én de patiënt en zijn naasten gerust te stellen. Met deze voorwaarschuwing en de bevestigingen komt relevante informatie beschikbaar, waardoor de SEH-arts en huisarts(enpost) snel en efficiënt kunnen handelen.

Nictiz heeft de informatiestandaard Acute Zorg opnieuw uitgebreid met:

  • 5: Voorwaarschuwing van de meldkamer naar SEH voor de komst van een ambulance met patiënt met een zeer acute zorgvraag
  • 2: Bevestiging van de meldkamer naar huisarts
  • 22: Bevestiging van de meldkamer naar huisartsenpost

De berichten komen voort uit de richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp.

Voorwaarschuwing en bevestiging

Bericht 5 is een voorwaarschuwing die de komst van een ambulance aan de SEH meldt. Met de meldings- en triagegegevens uit de meldkamer is de SEH sneller in staat voorbereidingen te treffen voor de komst van een patiënt of meerdere patiënten bij eventuele grootschalige incidenten.

Berichten 2 en 22 zijn bevestigingen vanuit de meldkamer naar huisarts en huisartsenpost. Het bericht verzekert dat een gevraagde ambulance of visiteauto van de huisartspost onderweg is. Een hele geruststelling voor de patiënt en zijn naasten wanneer er veel stress is vanwege de acute situatie.

ICT-leveranciers vinden op de pagina over Acute Zorg meer informatie over het toepassen van de berichten en de volledige informatiestandaard. Neem ook een kijkje bij onze online tool Amigo!, wanneer je hulp kunt gebruiken bij de implementatie van de informatiestandaard.

Kwalificatie mogelijk

Heb je als ICT-leverancier de berichten in je informatiesysteem ingebouwd? Dan kun je deze nu laten kwalificeren door Nictiz in onze kwalificatie-omgeving. Na kwalificatie zijn de acute zorg-berichten klaar om gebruikt te worden in de praktijk.
Neem hiervoor contact op met het kwalificatieteam via: kwalificatie@nictiz.nl.

Expert

Gert Koelewijn

Product manager / Programma Manager 06-23731266 koelewijn@nictiz.nl