Nieuws

HL7-FHIR nu beschikbaar voor geboortezorg

20/04/2021

Recentelijk werd in het Informatieberaad van VWS de vraag gesteld wat er voor nodig is om de informatisering van de gezondheidszorg klaar te stomen voor de nieuwe technische standaard FHIR van HL7. De FHIR versie van de PWD informatiestandaard voor geboortezorg is nu beschikbaar voor de geboortezorg. Daarmee wordt de digitale informatie-uitwisseling in de zorg nog meer toekomstbestendig. FHIR faciliteert onder andere uitwisseling van gezondheidsgegevens met de patiënt. Dit sluit aan bij landelijke standaarden voor gegevensuitwisseling zoals de Basisgegevensset Zorg (BgZ) van Registratie aan de bron en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van MedMij.

Het uiteindelijke doel is naadloos aansluitende zorg faciliteren voor moeder en kind rond zwangerschap en geboorte. Dit is inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van cliënt en kind, zoals de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Implementation Guide

De FHIR Implementation Guide 1.0 van de standaard, voorziet in een zogenaamde ‘mapping’ (vertaling) op de informatiestandaard Geboortezorg 2.3. De verwachting is dat de FHIR Implementation Guide 1 met enkele aanvullingen in de toekomst ook voorziet in mappings op:

  • informatiestandaard Geboortezorg 3.1 (Kraamzorg)
  • informatiestandaard Geboortezorg 3.2 (complete Geboortezorg op basis van zorginformatiebouwstenen of zibs).

Babyconnect en MedMij

De standaard is onder andere ontwikkeld voor gebruik in landelijke programma’s als Babyconnect en MedMij. Het beheer is in handen van Nictiz, namens de KNOV, NVOG, NVK, CPZ, BO geboortezorg, RIVM, Perined en Patiëntenfederatie Nederland.

 

Expert

Michael Tan

Product manager