Nieuws

Huisarts volledig op de hoogte van verleende zorg in spoedsituaties

14/06/2021
De laatste uitbreiding van de informatiestandaard Acute Zorg biedt een groot voordeel voor huisartsen en patiënten. Met de recente publicatie van berichten 4, 13 en 14 (zie inzet) is een huisarts vanaf nu snel en volledig geïnformeerd over zijn of haar patiënt. Wat is er met een patiënt met een acute zorgvraag gebeurd, nadat een meldkamer, ambulance of SEH zorg heeft verleend? Voortaan staat dit direct in het eigen huisartsinformatiesysteem. Zo is de huisarts direct op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen.

In de acute zorgketen gaat het steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Dat maakt het nóg belangrijker dat een huisarts op de hoogte is van wat er met ‘zijn’ patiënt is gebeurd. Wanneer de huisarts bijvoorbeeld na een behandeling op de SEH snel de juiste informatie retour ontvangt in zijn eigen systeem, is hij beter in staat een passende vervolgbehandeling te bepalen. De overdracht is hiermee in één tel geregeld. Het papierwerk behoort tot het verleden.

Nictiz beheert de informatiestandaard Acute Zorg en heeft deze uitgebreid met de berichten:

  • 4: rapportage van meldkamer naar huisarts;
  • 13: rapportage van ambulance naar huisarts en
  • 14: rapportage van SEH naar huisarts

De berichten komen voort uit de richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp.

ICT-leveranciers vinden op onze pagina over Acute Zorg meer informatie over het toepassen van de berichten en de volledige informatiestandaard. Hulp nodig bij de toepassing? Neem dan een kijkje bij onze nieuwe online tool Amigo! Hét instrument dat helpt bij de implementatie van een informatiestandaard.

Ook kwalificeren mogelijk

Heb je als ICT-leverancier de berichten in je informatiesysteem ingebouwd? Dan kun je deze nu laten kwalificeren door Nictiz in onze kwalificatie-omgeving. Na kwalificatie zijn de acute zorg-berichten klaar voor gebruik in de praktijk.
Neem hiervoor contact op met het kwalificatieteam via: kwalificatie@nictiz.nl

Met spoed beschikbaar: koplopers gezocht voor bericht 13 en 14

Nu de informatiestandaard Acute Zorg verrijkt is, zoekt het landelijke implementatieprogramma Met Spoed Beschikbaar koplopers voor de berichten 13 en 14. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het programma.

Expert

Gert Koelewijn

Product manager / Programma Manager