De informatie voor het implementeren van het verwijsbericht van de huisartsenpost (HAP) naar spoedeisende hulp (SEH) is nu beschikbaar

Implementatietool Amigo! van Nictiz verder uitgebreid

13/10/2021
Hoe krijgt een SEH-arts snel en overzichtelijk informatie over een spoedpatiënt vanuit de HAP? Wat moet gedaan worden om deze informatie digitaal uit te wisselen? Amigo! bevat nu ook handvatten voor de handelingen die nodig zijn bij het implementeren van de digitale verwijzing van de HAP naar de SEH. Zorgaanbieders kunnen er mee aan de slag.

Amigo!, de implementatietool van Nictiz, ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van elektronische gegevensuitwisseling. Voor de acute zorg bevat Amigo! al de stappen hoe je de ambulanceoverdracht naar de SEH kan realiseren. Amigo! is nu uitgebreid met praktische informatie voor de implementatie van het digitaal sturen van het verwijsbericht van de HAP naar de SEH uit de informatiestandaard acute zorg. Zo helpt Amigo! zorgaanbieders met het realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor betere patiëntenzorg.

Hoe het werkt

Handelingen die nodig zijn bij het implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, biedt Nictiz in Amigo! stapsgewijs aan. Alles wat informatie-uitwisseling in de zorgorganisatie raakt zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur is te vinden in het stappenplan. Een zorgaanbieder kan met deze acties een plan van aanpak maken dat past binnen zijn zorgorganisatie.

Verwijsbericht

In het verwijsbericht stuurt de HAP-waarnemend huisarts of HAP-triagist de volgende gegevens naar de SEH. Het gaat dan om de patiëntgegevens, de verwijzergegevens, de behandelvraag, de verwijsreden, de urgentiecode, het verslag van het contact, metingen, medicatiegegevens, contra-indicaties en aandoeningen.

Next step in Amigo!

Nictiz werkt continu aan Amigo!, nieuwe informatie komt in fasen online. Naast handvatten bij de implementatie van informatiestandaarden uit diverse zorgdomeinen, zal er ook andere informatie op Amigo! te vinden zijn. Zo monitort Amigo! de implementatiegraad van informatiestandaarden in het land, kunnen zorgaanbieders straks met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen en gaat Amigo! samenwerken met partners. De ambitie van Amigo! is om uiteindelijk op laagdrempelige en toegankelijke wijze het gehele zorgveld te ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van informatie-uitwisseling.

Met spoed beschikbaar

Met spoed beschikbaar is een programma van de branche-, patiënten- en beroepsorganisaties in de acute zorg. Het programma helpt de spoedzorg in het realiseren en versnellen van digitale informatie-uitwisseling. Ook hiervoor is Amigo! een handig hulpmiddel. Samen met VZVZ ondersteunen wij het programma.

Kijk voor meer informatie op: https://metspoedbeschikbaar.nl/