Nieuws

Informatiestandaard voor BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg klaar voor gebruik

26/01/2022
Continuïteit van zorg betekent zorg die zo goed mogelijk van de ene zorgverlener overgaat op de andere. Bij het waarborgen daarvan speelt de Basisgegevensset Zorg (BgZ) een belangrijke rol: een beknopte samenvatting van de toestand van de patiënt op een bepaald tijdstip. Nictiz heeft samen met het zorgveld de informatiestandaard voor het gebruik van de BgZ specifiek voor medisch-specialistische zorg ontwikkeld en in beheer genomen.

Na MedMij – de uitwisseling van de BgZ tussen zorgverlener en patiënt – is het gebruik van de BgZ voor medisch-specialistische zorg de tweede toepassing waarvoor nu een informatiestandaard is vastgesteld en opgeleverd. De BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg is een van de geprioriteerde gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz. De Wegiz – de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg – is nu nog een wetsvoorstel om van een gegevensuitwisseling naar een wettelijke verplichting van de elektronische uitwisseling te komen. Informatiestandaarden zijn hierin onmisbaar. Die zorgen voor uniformiteit in taal en techniek waardoor informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld.

Details van de informatiestandaard BgZ-uitwisseling

De informatiestandaard BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg bestaat uit een functioneel en een technisch deel, en kwalificatiemateriaal. Op dit moment kent de standaard twee versies: de BgZ2017 en de BgZ2020. Het technisch deel van de BgZ2020 wordt later opgeleverd. Details over de standaard staan op deze wiki-pagina van Nictiz.

Vervolg

Voor het daadwerkelijk realiseren van de BgZ-uitwisseling voor medisch-specialistische zorg is meer nodig dan alleen deze informatiestandaard. Andere belangrijke onderdelen zijn oa. de kwaliteitsstandaard, de NEN-norm, de afspraken over de infrastructuur en de afspraken over juridische aspecten zoals toestemming patiënt. Aan deze onderdelen wordt op dit moment gewerkt.

Meer informatie

In onze podcast ‘Wettelijke verplichting helpt de zorg verder’ komt de BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg ook aan bod. Ruud Lucas van Nictiz en Olaf Wilders van het ministerie van VWS gaan in gesprek met Sabine Uitslag over wat de Wegiz inhoudt, wat de consequenties zijn en waarom de zorg er beter van wordt.

De Basisgegevensset Zorg (BgZ)

De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die voor elke zorgverlener belangrijk is om de continuïteit van zorg te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan allergieën, actuele medicatie en laboratoriumuitslagen. De set is opgebouwd uit zibs (zorginformatiebouwstenen) en speelt een belangrijke rol in diverse VIPP-programma’s waaronder VIPP 5: het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling.