Nictiz publiceert nieuwe versie Nederlandse Labcodeset

Inmiddels ruim 6000 bepalingen beschikbaar voor uniforme uitwisseling van labgegevens

13/06/2022
Laboratoriumspecialisten die elkaar beter begrijpen en gegevens verwerken tot betekenisvolle informatie in hun informatiesystemen. Met bovendien een positief effect op het hergebruik van gegevens en de efficiëntie. De labcodes van de Nederlandse Labcodeset spelen hierin een belangrijke rol. Deze maken het mogelijk aanvragen en uitslagen van laboratoriumonderzoeken uniform uit te wisselen. Nictiz publiceert nu een nieuwe versie van de Nederlandse Labcodeset aangevuld met 250 bepalingen.

Door de toevoeging van ruim 250 nieuwe bepalingen komt het totale aantal gecodeerde laboratoriumbepalingen in de set nu op 6145. De Nederlandse Labcodeset is bedoeld voor gebruik in alle klinische laboratoria en wordt inhoudelijk beheerd door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC). Het functioneel beheer en de publicaties zijn in handen van Nictiz. De labcodeset is volledig gebaseerd op internationale terminologiestelsels: LOINC, SNOMED en UCUM. Wil je als laboratorium ook gebruik maken van de Nederlandse Labcodeset? Lees dan hier meer informatie.

Wat is LOINC?

LOINC is een codestelsel en heeft als doel concepten te standaardiseren van laboratoriumaanvragen, laboratoriumuitslagen en klinische begrippen. Het Regenstrief Instituut beheert LOINC. Tot de scope behoren laboratoriumobservaties en overige klinische observaties. Kijk voor meer informatie op de pagina over LOINC.

SNOMED-licentie

De Nederlandse Labcodeset is een door het ministerie van VWS erkende essentiële zorginformatiebouwsteen. Je kunt de Nederlandse Labcodeset verkennen in onze Labcode browser en in deze lijst. Om de labcodeset te downloaden en te gebruiken, heb je een SNOMED-licentie nodig. Kijk voor meer informatie bij SNOMED licenties en downloads.

Expert

Meer weten? Neem contact op met onze expert Feikje

Feikje Hielkema-Raadsveld

Expert medische terminologie