Nictiz geeft visie op uitwisseling zorginformatie in Europa in nieuwe paper ‘Europa, hoe dan?’

Internationale aanpak versnelt digitale informatie-uitwisseling in de zorg

16/05/2022
Hoe ziet uitwisseling van zorginformatie er in de toekomst in Europa uit? Hoe zou die er uit móéten zien? In de vandaag gepubliceerde paper Europa, Hoe dan? geeft Nictiz haar visie en antwoorden op deze vragen. Aan de hand van zes hoofdthema’s zetten we uiteen wat de ontwikkelingen op het gebied van digitale informatie-uitwisseling in de zorg (kunnen) betekenen voor Nederland. We laten zien hoe Nederland kan profiteren van oplossingen in het buitenland én hoe we de Europese agenda zo veel mogelijk in lijn houden met de Nederlandse belangen.

We kijken hoe Nederland samenwerkt met andere landen en wat Europese ontwikkelingen betekenen voor Nederland. Door onze deelname aan Europese projecten en samenwerking met buurlanden hebben we ervaren dat een internationale aanpak van interoperabiliteits-vraagstukken niet alleen werkt, maar in veel gevallen het proces van digitaal uitwisselen van zorginformatie in Nederland versnelt.

Paper: Europa – Hoe dan?

Onze visie

Als dé landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, hecht Nictiz grote waarde aan een gezamenlijke Europese aanpak op dit gebied. Met dit uitgangspunt kijken we hoe Nederland samenwerkt met andere landen en wat deze Europese ontwikkelingen betekenen voor Nederland. We delen onze visie hoe het digitaal uitwisselen van zorggegevens er in Europa uitziet en wat dit betekent of kan betekenen voor Nederland. Dit illustreren we met voorbeelden van verschillende Nederlandse en Europese initiatieven, aan de hand van zes hoofdthema’s:

  1. Aansluiten op een Europese infrastructuur
  2. Van regionaal naar nationaal met het oog op internationaal
  3. Aansluiten op internationale standaarden
  4. Toekomstig gebruik van data
  5. Strategische sturing in Europa
  6. Versnellen en verbeteren in Nederland

Per hoofdthema lichten we toe wat onze visie is, op welke manier wij daar concreet invulling aan geven en wat dit betekent of kan betekenen voor Nederland.

Online event: Europa, hoe dan?

Ter aanvulling van en verdieping op de paper, organiseert Nictiz op 19 mei het online event Europa, hoe dan? Tijdens dit event gaan we dieper in op de informatie-uitwisseling in de zorg in Europa en wat er in Nederland op ons af komt. Dit doen we aan de hand van de in de paper behandelde voorbeelden zoals EHDS (European Health Data Space). Verschillende sprekers uit het veld, de beleidskant en Nictiz geven hun visie hierop. Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden.

 

Meer weten?

Heb je vragen of opmerkingen over de paper of het event? Of heb je een andere bijdrage? Neem dan contact op met onze expert Karlijn de Bruin.

Karlijn de Bruin

Adviseur Internationaal