Verdere verlichting van implementatielast voor softwareleveranciers

NHG-tabellen nu ook beschikbaar op de Nationale Terminologieserver

24/11/2021
De implementatiedrempel van een terminologiestelsel moet zo laag mogelijk zijn. Vanuit dit standpunt biedt Nictiz zoveel mogelijk terminologiestelsels aan in de Nationale Terminologieserver (NTS). Dat doen we samen met verschillende content-leveranciers. We zijn blij aan te kondigen dat vanaf nu ook de NHG-tabellen via de NTS beschikbaar zijn voor organisaties die een licentie op die tabellen hebben. Zo zorgen we ervoor dat softwareleveranciers tegen zo min mogelijk obstakels aanlopen om terminologiestelsels zoals NHG-24 ICPC of NHG-45 Diagnostische bepalingen in gebruik te nemen (of te updaten). Zo wordt Eenheid van Taal binnen een organisatie eerder een feit, met alle voordelen van dien.

Elk terminologiestelsel wordt aangeboden in zijn eigen formaat en met een eigen publicatiefrequentie. Dat geeft een hoge implementatielast voor leveranciers, oftewel: het kost hen veel tijd, geld en moeite om een terminologiestelsel beschikbaar te krijgen in de eigen systemen. Hiervoor biedt de NTS uitkomst: in deze server wordt elk terminologiestelsel geconverteerd naar FHIR. Met de toevoeging van een bijhorende FHIR API, hoef je als leverancier niet meer een apart importscript te schrijven. Nictiz zorgt er bovendien voor dat de terminologiestelsels up-to-date zijn, zodat een leverancier (bijvoorbeeld wekelijks) alle stelsels in de eigen systemen kan bijwerken. Release cycles bijhouden en bestanden downloaden wordt hierdoor overbodig.

Nationale Terminologieserver

In nauwe samenwerking met softwareleveranciers, is sinds februari van dit jaar de Nationale Terminologieserver van Nictiz ‘live’. Deze terminologieserver helpt softwareleveranciers en data scientists bij het up-to-date houden van nationale terminologiecontent zoals SNOMED en de Nederlandse Labcodeset.
De Nationale Terminologieserver is een FHIR-compatibele oplossing die internationale terminologieën en classificaties zoals SNOMED en LOINC, en de nationale terminologieën zoals de NHG-tabellen volgens de FHIR-specificaties beschikbaar maakt. Ga naar de pagina van de Nationale Terminologieserver voor meer informatie.

De NHG-tabellen zijn nu verkrijgbaar via:

Voor meer informatie, neem contact op met Feikje Hielkema-Raadsveld

Expert

Feikje Hielkema-Raadsveld

Expert medische terminologie