Verzoek aan werkveld om mee te lezen en te reageren

Nictiz publiceert eerste concept duurzaam releasebeleid

01/06/2022
Een duurzaam releasebeleid wat verstaan we daar onder? Met duurzaam bedoelen we betrouwbaar, houdbaar en stabiel. We publiceren nu al een eerste concept van dit releasebeleid zodat iedereen die dat wil, kan meelezen en kan reageren. Daar hechten we veel waarde aan, omdat we ons releasebeleid waar mogelijk willen laten aansluiten op de behoeften in het werkveld.

Download het concept document hier.

Standaarden worden ontwikkeld ten behoeve van de informatievoorziening in de zorg en daarin heeft Nictiz een belangrijke rol. Een goede kwaliteit van de standaarden en het transparant ontwikkelen en beheren ervan, is van groot belang om stakeholders goed te ondersteunen bij het toepassen van standaarden ten behoeve van interoperabiliteit.

Het aantal standaarden dat Nictiz beheert is sterk gegroeid en zal nog verder toenemen. Deze toename van standaarden en het hergebruik van onderdelen daarvan zorgt voor de nodige complexiteit in het kwalitatief ontwikkelen en beheren. We zien ook dat dit bij stakeholders die meerdere (versies van) standaarden gebruiken tot diverse problemen kan leiden.

Dit was voor ons de aanleiding om te starten met de ontwikkeling van een duurzaam releasebeleid. We willen met dit releasebeleid en onze ervaring uit de praktijk de partijen die standaarden gebruiken (leveranciers, zorginstellingen, etc.) helpen bij het kwalitatief vervullen van een rol in het standaardisatieproces.

Het uitbrengen van een eerste concept van het duurzaam releasebeleid is een onderdeel van het iteratieve ontwikkelproces, waarin we samen met het veld het beleid verbeteren.

Duurzaam releasebeleid

Het beleid heeft de NEN 7522 als kader. Wij hebben dit uitgewerkt en aangevuld met gebruik van relevante theorieën zoals ITIL en bestaande praktijken binnen en buiten Nictiz. De belangrijkste uitgangspunten van het releasebeleid zijn:

  • Duidelijkheid
  • Eenduidigheid
  • Navolgbaarheid
  • Voorspelbaarheid

Meer weten of reageren

Vanwege onze iteratieve werkwijze zullen er meerdere concepten volgen. Houd hiervoor onze LinkedIn-pagina in de gaten of kijk voor meer informatie op de pagina: Duurzaam releasebeleid.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel of het rapport? Neem dan contact op met onze projectleider Marco Zoetekouw.

Download concept document

Expert

Marco Zoetekouw

Programma manager