Nieuws

Nictiz publiceert nieuwe en verbeterde zorginformatiebouwstenen

09/09/2020
De zibs Publicatie2020 bevat nieuwe zorginformatiebouwstenen (zibs) en belangrijke wijzigingen op de bestaande zibs. Deze zijn gebaseerd op feedback van zorgpartijen die gebruik maken van de zibs. Zibs hebben als belangrijkste doel om hergebruik van informatie in de zorg mogelijk te maken. De zibs Publicatie2020 is te vinden op www.zibs.nl. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals zibs en beheert ze.

De zibs Publicatie2020 bevat nieuwe zorginformatiebouwstenen (zibs) en belangrijke wijzigingen op de bestaande zibs. Deze zijn gebaseerd op feedback van zorgpartijen die gebruik maken van de zibs. Zibs hebben als belangrijkste doel om hergebruik van informatie in de zorg mogelijk te maken. De zibs Publicatie2020 is te vinden op www.zibs.nl. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals zibs en beheert ze.

Dit is de eerste grote publicatie van nieuwe en verbeterde zibs sinds 2017. De publicatie zibs2020 is mede tot stand gekomen met input van zorgpartijen en landelijke programma’s die zibs gebruiken zoals Registratie aan de Bron, MedMij en VIPP.

Nieuwe en gewijzigde zibs

De Publicatie2020 bevat nieuwe zibs die voortgekomen zijn uit de eerstelijn, de oncologische zorg, de geboortezorg en de geestelijke gezondheidszorg. Nieuwe zibs zijn bijvoorbeeld ZorgEpisode en TNMTumorClassificatie. Daarnaast zijn er wijzigingen op de bestaande zibs die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om te zorgen dat zij voldoen aan de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Zib en digitale informatie-uitwisseling

Programma’s als Registratie aan de Bron, MedMij en VIPP maken gebruik van zibs voor digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional en voor hergebruik van zorginformatie. Als zorginformatie in het zorgproces eenduidig en eenmalig wordt vastgelegd, dan kan die informatie worden hergebruikt, voor overdracht, kwaliteitsregistratie of onderzoek bijvoorbeeld. Het beheerproces  van de zibs is gebaseerd op de norm NEN7522. Het Zib-centrum van Nictiz vervult daarin de rol van functioneel beheerder, technisch beheerder en distributeur.

Vervolgacties

De zibs2020 komen zo snel mogelijk beschikbaar in ART DECOR. ART DECOR is de tool die door Nictiz en andere zorgpartijen onder andere gebruikt wordt om informatiestandaarden die gebruik maken van zibs te specificeren. In de loop van volgende week publiceert Nictiz ook de BgZ2020. Deze is gebaseerd op de zibs Publicatie2020.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkeling en het beheer van zibs vindt u op de Nictiz-website. U kunt uw vragen rechtstreeks richten aan Fred Smeele (smeele@nictiz.nl).

Expert

Fred Smeele