Nieuws

Nictiz start consultatieronde zibs Publicatie2020

14/05/2020
De consultatieronde voor de zorginformatiebouwstenen (zibs) Publicatie2020 is gestart. Deze publicatie bevat nieuwe zibs en wijzigingsvoorstellen op bestaande zibs. De aanleiding hiervoor zijn de wensen en ervaringen van zorgpartijen die gebruik maken van de zibs. Zibs hebben als belangrijkste doel om hergebruik van informatie in de zorg mogelijk te maken. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals zibs en voert de beheertaak uit.

Programma’s als MedMij, VIPP en Registratie aan de Bron maken gebruik van zorginformatiebouwstenen (zibs) voor digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional en voor hergebruik van zorginformatie. Als zorginformatie in het zorgproces eenduidig en eenmalig wordt vastgelegd, dan kan die informatie worden hergebruikt, voor overdracht, kwaliteitsregistratie of onderzoek bijvoorbeeld. Een zib beschrijft nauwkeurig wat en hoe er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd.

Nieuwe publicatie zibs

De laatste publicatie zibs dateert uit 2017. Sindsdien is er veel ervaring opgedaan met het gebruik van de zibs in bijvoorbeeld MedMij en VIPP waaruit verbeteringen zijn voortgekomen. Ook het toepasbaar maken van de zibs voor de eerstelijn, voor de oncologische zorg, geboortezorg en geestelijke gezondheidszorg vraagt om nieuwe zibs en wijzigingen op bestaande zibs. Vanaf 11 mei 2020 kunt u reageren op de nieuwe publicatie van de zibs (Publicatie2020). Nictiz heeft veel partijen rechtstreeks benaderd om deel te nemen aan de open consultatie. Nictiz vindt het belangrijk dat dit proces transparant en openbaar is en biedt iedereen de gelegenheid om te reageren:

U ontvangt per mail een overzicht van de wijzigingsvoorstellen, de voorgestelde nieuwe zibs, een toelichting over de besluitvorming en hoe u uw feedback kunt indienen. De consultatieronde loopt op 22 juni af.

Informatiesessie

Op woensdag 3 juni van 13:00 uur tot 16:00 uur organiseert Nictiz via Teams een online informatiesessie over de zibs Publicatie2020. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 29 mei aanmelden via beheerzib@nictiz.nl. Vermeld daarbij ook alvast uw vraag of het onderwerp dat u op 3 juni beantwoord of toegelicht wilt zien.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkeling en het beheer van zibs vindt u op de Nictiz-website. U kunt uw vragen rechtstreeks richten aan Fred Smeele (smeele@nictiz.nl).

Expert

Fred Smeele