Nieuws

Nieuwe release Nationale Contra-Indicatielijst 2021 beschikbaar

06/07/2021
De Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst) helpt zorgverleners in ‘dezelfde taal’ contra-indicaties uit te wisselen. In de nieuwe release van 2021 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de contra-indicaties maligne hyperthermie en pulmonale hypertensie toegevoegd en is coeliakie van de lijst gehaald. Nictiz beheert de NCI-lijst.

Nieuw op de NCI-lijst is maligne hyperthermie: een levensbedreigende complicatie van een algehele anesthesie. Erfelijk voorbeschikte patiënten kunnen deze complicatie krijgen wanneer ze in contact komen met bepaalde anesthesiemiddelen. Ook nieuw is pulmonale hypertensie: een zeldzame aandoening waarbij de bloeddruk in de longslagader hoger is dan normaal. Gebruik van geneesmiddelen bij deze aandoening kan voor sommige patiënten ernstige gevolgen hebben. Het is daarom zinvol patiënten te bewaken op deze contra-indicaties. De contra-indicatie coeliakie is van de lijst verwijderd, omdat bewaking op overgevoeligheid beter past.

De contra-indicaties ABCG2 141QK en ABCG2 141KK zijn ook toegevoegd aan de lijst. Deze genotypes hebben invloed op het metabolisme van bepaalde geneesmiddelen en daarmee op de werkzaamheid en veiligheid. De contra-indicaties CYP3A5 non-expresser, CYP3A5 heterozygote expresser en CYP3A5 homozygote expresser hebben een nieuwe naam gekregen in de NCI-lijst. Expressor is in alle namen gewijzigd naar expresser.

Communiceren in dezelfde taal

Zorgverleners wisselen steeds meer gegevens digitaal met elkaar uit. Omdat ze verschillende codestelsels gebruiken om contra-indicaties vast te leggen, is er één Nationale Contra-Indicatie-en Voorzorgenlijst ontwikkeld. Deze ondersteunt softwareleveranciers bij het ‘vertalen’ van codes uit verschillende stelsels, zodat de informatie overal eenduidig is. Het gaat om informatie over aandoeningen of kenmerken van patiënten, waarbij geneesmiddelen niet of slechts onder voorwaarden toegepast mogen worden.

Samenwerking

De NCI-lijst komt tot stand in samenwerking tussen Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Stichting Health Base (SHB), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Nictiz.
Voor nieuwe contra-indicaties moeten medicatiebewakingsadviezen worden opgesteld. Stichting Health Base en het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP werken deze medicatiebewakingsadviezen uit. Deze uitwerking start na de publicatie van de nieuwe NCI-lijst.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina van de NCI-lijst. De NCI-lijst is beschikbaar als browser-versie en tabelvorm. In de browser-versie zie je ook welke contra-indicaties en voorzorgen bewust niet zijn opgenomen in de NCI-lijst en waarom. Deze vind je in de lijst met afgewezen contra-indicaties en voorzorgen.

Expert

Gert Koelewijn

Product manager / Programma Manager