Nieuws

Open consultatie Eenheid van Taal

12/06/2018
In de tijd dat we spreken over netwerkgeneeskunde en andere innovaties in de zorg is het belangrijk om een randvoorwaarde te regelen, namelijk Eenheid van Taal. Er is sprake van Eenheid van Taal wanneer informatie tussen verschillende zorgverleners kan worden uitgewisseld zonder dat dit de betekenis ervan tenietdoet.

Bijvoorbeeld: de informatie die de cardioloog vastlegt in de ontslagbrief, is dezelfde als de vakterm die de huisarts te zien krijgt op zijn/haar computerscherm.
Om Eenheid van Taal zorgbreed te kunnen implementeren, is nog een aantal stappen nodig. Daarom heeft het Informatieberaad Zorg aan het RIVM en Nictiz gevraagd om hiervoor een beleidsnotitie met daarbij een roadmap op te stellen. Bij het opstellen van deze beleidsnotitie zijn veel stakeholders geraadpleegd en hebben hun input geleverd. Momenteel is het voor iedereen mogelijk om suggesties voor verbetering van de beleidsnotitie aan te dragen. Dit kan tijdens de open consultatie waarvan tot 9 juli gebruik kan worden gemaakt.

De stukken zijn te vinden op: https://www.informatieberaadzorg.nl/actueel/nieuws/2018/6/8/open-consultatie-eenheid-van-taal