De stappen voor deze digitale uitwisseling zijn nu beschikbaar

Opnieuw uitbreiding kennisplatform Amigo! met feedbackbericht van SEH naar ambulance

25/01/2022
Gele ambulance rijdt op de snelweg
Hoe kunnen de zorgverleners van de ambulancevoorziening de gestelde diagnose van de spoedeisende hulp (SEH) ontvangen? Wat moet gedaan worden om deze informatie digitaal uit te wisselen? Amigo! bevat nu ook handvatten voor de stappen die nodig zijn voor de implementatie van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening . Zorgaanbieders kunnen er mee aan de slag.

Amigo!, het kennisplatform van Nictiz, ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van digitale informatie-uitwisseling. Voor de acute zorg bevat Amigo! al stappen voor bijvoorbeeld de ambulanceoverdracht naar de spoedeisende hulp (SEH), het verwijsbericht van de huisartsenpost (HAP) naar de SEH en het opvragen van de professionele samenvatting (PS). Amigo! is nu uitgebreid met praktische informatie voor de implementatie van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening. Zo helpt Amigo! zorgaanbieders met het realiseren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling voor betere patiëntenzorg.

Feedbackbericht

De SEH verstuurt dit bericht naar de ambulancevoorziening. Dit bericht heeft drie doelen:

  • Feedback met de patiëntidentificatie ingeval de ambulance deze identificatie niet kon uitvoeren.
  • Feedbackinformatie voor het verbeteren van de medisch inhoudelijke overdracht en de communicatie.
  • Feedbackinformatie voor het verbeteren van de diagnosestelling.

Het bericht voldoet aan de eisen uit de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen. Daarin is het zogeheten retourbericht meegenomen. Oftewel de terugkoppeling van SEH naar ambulance. De SEH retourneert bepaalde gegevens zoals de inzetgegevens en de gestelde diagnose digitaal, nadat de ambulance daar de patiënt heeft geïntroduceerd. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de ambulancezorgverlening te verbeteren en het vergroten van de patiëntveiligheid. Kwam bijvoorbeeld de werkdiagnose van de ambulancezorgprofessionals overeen met de gestelde diagnose op de SEH?

Hoe het werkt

Stappen die nodig zijn voor het implementeren van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, biedt Nictiz in Amigo! stapsgewijs aan. Alles wat informatie-uitwisseling in de organisatie raakt zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur is te vinden in het stappenplan. Een zorgaanbieder kan met deze acties een plan van aanpak maken dat past binnen zijn zorgorganisatie.

Next step in Amigo!

Nictiz werkt continu aan Amigo!, nieuwe informatie komt in fasen online. Naast handvatten bij de implementatie van informatiestandaarden uit diverse zorgdomeinen, zal er ook andere informatie op Amigo! te vinden zijn. Zo monitort Amigo! de implementatiegraad van informatiestandaarden in het land, kunnen zorgaanbieders straks met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen en samen te werken. De ambitie van Nictiz is om via  Amigo!  uiteindelijk op laagdrempelige en toegankelijke wijze het gehele zorgveld met kennis te ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van informatie-uitwisseling.

Met spoed beschikbaar

Met spoed beschikbaar is een programma van de branche-, patiënten- en beroepsorganisaties in de acute zorg. Het programma helpt de spoedzorg in het realiseren en versnellen van digitale informatie-uitwisseling. Ook hiervoor is Amigo! een handig hulpmiddel. Samen met VZVZ ondersteunen wij het programma.