Nieuws

Nictiz publiceert Informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek voor openbare consultatie

05/07/2022
Binnen de huidige wet- en regelgeving is het voor zorggebruikers mogelijk een verzoek tot wijziging van gegevens in hun medisch dossier te doen. Dit kan bijvoorbeeld al met een fysieke afspraak bij de zorgverlener of per e-mail. Om een wijzigingsaanvraag voortaan ook vanuit een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) te kunnen indienen, ontwikkelt Nictiz de informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek. Dit in opdracht van MedMij. Deze informatiestandaard is nu beschikbaar voor openbare consultatie.

Het ontwikkelen van een informatiestandaard doet Nictiz niet alleen. We maken gebruik van de kennis van diverse partijen in het zorgveld. Tijdens een consultatieperiode kunnen partijen zoals zorgverleners, softwareleveranciers én patiënten de ontwikkelversie van de informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek bekijken, er vragen over stellen of een reactie op geven. Tegelijk met deze consultatie voert PROVES een Proof of Concept (PoC) uit voor de MedMij-gegevensdienst BgZ-wijzigingsverzoek die ten behoeve van het subsidieprogramma VIPP 5 ontwikkeld wordt. Bevindingen uit de openbare consultatie en bevindingen uit de PoC zullen in samenhang worden bekeken.

Over Dossierwijzigingsverzoek

De informatiestandaard maakt het mogelijk vanuit een PGO een vrijetekstbericht te sturen naar een zorgaanbieder met het verzoek tot aanpassen van een of meer elementen uit het dossier. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van een contactpersoon, diagnose of allergie. De zorgaanbieder kan na ontvangst van het wijzigingsverzoek zijn eigen proces in gang zetten voor de verwerking en opvolging. Binnen VIPP 5 wordt deze informatiestandaard gebruikt voor wijzigingsverzoeken op de BgZ (module 2, subdoelstelling 3). Deze kun je hier inzien:

Doorontwikkeling naar uitgebreidere versie

Deze eerste versie wordt gezien als minimaal werkbaar product en is een aanloop naar een uitgebreidere versie. Waarin bijvoorbeeld wordt opgenomen: opvolging van het wijzigingsverzoek door de zorgaanbieder en overdracht van dossiergegevens. Je kunt tot 15 augustus 2022 reageren door een mail te sturen naar: standaarden@medmij.nl.
Reacties die we niet in de huidige informatiestandaard kunnen verwerken nemen we in overweging voor de doorontwikkeling.

Meer weten?

Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande kun je contact opnemen met onze experts Ahsen Yurt of Niek van Galen.

Experts

Niek van Galen

Specialist gegevensuitwisseling