Nictiz presenteert productvisie ‘Visie op zibs’

Samen werken aan de toekomst van zibs

20/04/2022

Zibs. Dat dit staat voor zorginformatiebouwstenen is wellicht bekend. Maar wat kun je er precies mee en wat is hun plek in het zorginformatiestelsel? Wat zijn zibs wel en wat zijn zibs niet? Welke ontwikkelvragen zijn er? In de Nictiz productvisie Visie op zibs geven we onder andere antwoord op deze vragen. Ook zetten we duidelijk uiteen wat zibs zijn en hoe je ze op een juiste manier gebruikt. Daarnaast blikken we vooruit hoe we de waarde van zibs verder kunnen uitbouwen en tot een gemeenschappelijke zib-strategie kunnen komen.

Een zib definieert een klinisch concept zodanig, dat deze als bouwsteen bruikbaar is in verschillende zorgsituaties en -informatiesystemen. Daarmee vormen ze het fundament voor standaardisatie van zorginformatie, waardoor je gegevens slechts één keer hoeft vast te leggen en deze herbruikbaar zijn. Voor een optimale werking is het belangrijk dat algemeen bekend is wat zibs zijn en hoe ze werken. Dat is nog niet altijd het geval. Bovendien interpreteert en gebruikt men deze bouwstenen niet altijd eenduidig. Dat zorgt voor dilemma’s bij de ontwikkeling van een nieuwe zib, voor onvoldoende zib-compliance en voor vraagstukken in beheer- en releasebeleid. De Nictiz productvisie legt uit wat zibs zijn en hoe ze werken. Daarnaast formuleren we zes ontwikkeldoelen om te komen tot verbetering van de toepassing en werking van zibs.

Gemeenschappelijk zib-strategietraject

Voor de verdere ontwikkeling van zibs is samenwerking noodzakelijk. Daarom starten we binnenkort op basis van de Nictiz productvisie een vervolgtraject met alle betrokken partijen zoals leveranciers, zorgpartijen en koepelorganisaties. Met als doel de totstandkoming van een gemeenschappelijke zib-strategie. Gericht op een betere werking en gebruik van zibs in alle toepassingen. Zo zijn bijvoorbeeld van belang: een goed doordachte informatiearchitectuur onder zibs, goede aansluiting op de werkwijze van leveranciers van softwaresystemen en op het zorginhoudelijke proces. Alleen in nauwe samenhang en samenwerking kunnen we deze verbeteringen goed realiseren.

Aan de zes ontwikkeldoelen wordt gewerkt vanuit drie perspectieven om een gemeenschappelijke zib-strategie te ontwikkelen: namelijk Praktijkgebruik (zorginhoud), Bouw (techniek) en Architectuur (Informatie).

De realisatie van een gemeenschappelijke zib-strategie moeten we met alle partijen doen: leveranciers, zorginstellingen, professionals. Nictiz neemt als functioneel beheerder hierin het voortouw en nodigt partijen uit om mee te denken en te doen.

Over Nictiz

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg en heeft als motto: betere gezondheid door betere informatie. Naast het ontwikkelen en beheren van informatiestandaarden, verzamelt en deelt Nictiz kennis over digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Samenwerking met partijen uit het zorgveld is daarbij van essentieel belang. Wat betreft zibs, ondersteunt Nictiz partijen bij het gebruik ervan: van ontwikkeling tot en met toepassing in specifieke zorgsituaties.

Kom op woensdag 15 juni naar de beurs Zorg & ICT in de jaarbeurs in Utrecht en woon onze kennissessie over zibs bij. Onze experts Wouter de Haan en Gé Klein Wolterink praten je volledig bij over zib-compliance. Zien we je daar?