Nieuws

Wetsvoorstel ‘Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ naar Raad van State

02/11/2020
Een wet die voorschrijft dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch dient te verlopen, is weer een stap dichter bij in werking treding. Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad er mee in om het wetsvoorstel aan de Raad van State te zenden voor advies. De verwachting is nu dat het voorstel begin 2021 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Als de Nederlandse kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onderschrijft Nictiz het belang van deze aanstaande wet. Het biedt vele voordelen en mogelijkheden wanneer zorgverleners medische informatie veilig digitaal kunnen delen, ondersteund door Eenheid van taal en met dezelfde techniek. Zowel zender als ontvanger beschikken dan over dezelfde eenduidige informatie. Zo is bijvoorbeeld meteen inzichtelijk welke behandeling iemand heeft gehad, welke medicijnen worden gebruikt en of er allergieën zijn. Dit helpt vermijdbare fouten terug te dringen. Zorgverleners hoeven bovendien geen gegevens meer over te typen, waardoor er meer tijd is voor patiënt of cliënt. Dit alles helpt dus om de gezondheid van patiënten en cliënten te verbeteren: betere gezondheid door betere informatie dus.

Zodra de gegevens digitaal beschikbaar zijn, kan een zorgverlener deze vervolgens ook beschikbaar stellen aan de zorggebruiker. De standaardisatie van gegevensuitwisselingen maakt het vervolgens op termijn mogelijk deze gegevens te delen via de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

In dit filmpje licht Ron Roozendaal – directeur Informatiebeleid VWS – het wetsvoorstel toe. Hij vertelt onder andere over de aanleiding, context en de belangrijkste artikelen in het wetsvoorstel.