Privacy statement

In het Privacy statement geven we aan hoe Nictiz persoonsgegevens verwerkt, voor welk doel, op welke gronden, welke gegevens wij verwerken en welke rechten je hebt als betrokkene, gebaseerd op ons Privacybeleid en Informatiebeveiligingsbeleid.

Bekijk ons hele Privacy statement

Wie zijn wij?

Stichting Nictiz (Nictiz) gevestigd in Den Haag aan de Oude Middenweg 55 (2491 AC) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de persoonsgegevens die door Nictiz worden verwerkt op basis van de dienstverlening en/of producten die in dit privacy statement zijn benoemd.

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg en stelt zich ten doel op dit gebied kennis te ontwikkelen, expertise over te dragen en alle daarmee samenhangende dienstverlening en producten te bieden.

Nictiz heeft een Privacy Officer die belast is met het houden van toezicht op de juiste naleving door Nictiz van de verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De Privacy Officer is te bereiken op het volgende e-mailadres: privacy@nictiz.nl.

Bekijk ons hele Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een persoonsgegeven elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn in combinatie persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst, foto’s of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.