Privacystatement

Persoonsgegevens die Nictiz verwerkt

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de persoonsgegevens zijn die u ons toestuurt, alsmede gegevens afkomstig van openbare bronnen (zoals sociale media) die wij kunnen screenen in het kader van bijvoorbeeld een sollicitatie.

Nictiz bewaart alleen de persoonsgegevens die u instuurt tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure als u daar toestemming voor hebt gegeven. We garanderen dat deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor de arbeidsbemiddeling tussen de kandidaat en de werkgever.

Met welk doel verwerkt Nictiz persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, kunt u dat aangeven via werving@nictiz.nl.

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om uw inschrijving af te handelen nadat u zich heeft aangemeld voor een bijeenkomst.
  • Om de nieuwsbrieven te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.
  • Om producten te leveren die u heeft besteld.
  • Screening kandidaten bij sollicitaties en arbeidsbemiddeling tussen de kandidaat en de werkgever.

Delen van persoonsgegevens door Nictiz met derden

We delen uw persoonsgegevens met partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. We bieden u geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. In andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of laten verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar werving@nictiz.nl.

Google Analytics

De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. De Analytics-cookies gebruiken wij niet in combinatie met andere diensten van Google. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De IP-adressen die Google verzamelt worden geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat het laatste gedeelte van het IP-adres wordt verwijderd voordat het wordt opgeslagen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Nictiz gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken 2 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Bijvoorbeeld om te kunnen filteren bij ‘publicaties’. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.