Privacystatement

Wat zijn persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Nictiz gebruikt de persoonsgegevens voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Dit kunnen de persoonsgegevens zijn die je ons toestuurt, alsmede gegevens afkomstig van openbare bronnen (zoals social media) die wij kunnen screenen in het kader van een sollicitatie.

We garanderen dat je gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor de arbeidsbemiddeling tussen de kandidaat en de werkgever.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Nictiz bewaart alleen de persoonsgegevens die je instuurt tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure als je daar toestemming voor hebt gegeven. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, kun je dat aangeven via werving@nictiz.nl.

De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met jouw uitdrukkelijke toestemming. We bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden ter beschikking, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn.

Als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of laten verwijderen, dan kun je een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar werving@nictiz.nl.