Informatiestandaarden

Acute zorg

Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard Acute Zorg.​ Gestandaardiseerde elektronische overdracht zorgt ervoor dat acute zorgverleners direct zijn geïnformeerd over de medische situatie van de patiënt, zich sneller kunnen voorbereiden op de komst van de patiënt en tijdwinst kunnen behalen.

De informatiestandaard Acute Zorg is gebaseerd op de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp​’. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg (InEen), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse vereniging voor gebruikersverenigingen van huisartseninformatiesystemen (NedHIS) hebben in samenwerking met Nictiz de richtlijn gerealiseerd. De richtlijn maakt samenwerking tussen acute zorgverleners inzichtelijk en geeft richting voor de elektronische gegevensuitwisseling. De huidige versies staan op deze pagina. De vorige versies vindt u in release 2021a​.

Professionele samenvatting en Rapportages verleende zorg

​Rele​ase 2.1.0

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML en XML)

De actuele versie is 2.1.0. Voor de berichten worden HL7 CDA documenten gebruikt.

In versie 2.1.0 is het bericht voor de rapportages verleende zorg toegevoegd. Het bericht voor de professionele samenvatting is niet gewijzigd. Deze is gelijk aan versie 2.0.

De berichten in deze release zijn:

 • Professionele samenvatting van huisarts naar meldkamer, ambulance, spoedeisende hulp (nummers in richtlijn 3, 7 en 11);
 • Rapportages verleende zorg van meldkamer, ambulance, spoedeisende hulp naar huisarts (nummers in richtlijn 4, 13 en 14).
Ambulanceoverdracht naar spoedeisende hulp (SEH) en Retourbericht SEH naar Ambulance

​Rele​ase 2.4.0

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML en XML)

De actuele versie van de Ambulanceoverdracht naar spoedeisende hulp (SEH) en Retourbericht SEH naar Ambulance is 2.4.0.  Voor de uitwisseling wordt een HL7 CDA document gebruikt.

De berichten in deze release zijn:

 • Vooraankondiging, ambulance interventie en beloop en ambulance overdracht naar SEH (nummers in richtlijn 8, 9 en 10);
 • Patiëntidentificatie van SEH naar ambulance (Retourbericht) (nummer in richtlijn 12).
(Triage)verwijzingen​; spoedmelding; bevestiging en voorwaarschuwing’ 

​Rele​ase 1.5.0

​Downloads

​Functioneel ontwerp

ART-DEC​OR (oa dataset)​

ART-DECOR (HTML en XML)

De actuele versie is 1.5.0. Voor de berichten worden HL7 CDA documenten gebruikt.

In versie 1.5.0 zijn de berichten voor de bevestiging en voorwaarschuwing toegevoegd. De andere berichten zijn niet gewijzigd. Deze zijn gelijk aan versie 1.4.

De berichten in deze release zijn:

 • HAP waarnemend huisarts verwijst naar SEH (nummer in richtlijn 15);
 • HAP triagist verwijst naar SEH (nummer in richtlijn 16);
 • SEH triage verpleegkundige verwijst naar HAP of huisarts (nummers in richtlijn 17 en 18);
 • MKA triagist verwijst naar huisarts of HAP (nummers in richtlijn 19 en 20);
 • (Spoed)melding van huisarts of HAP naar MKA (nummers in richtlijn 1 en 21);
 • Bevestiging van MKA naar huisarts of HAP (nummers in richtlijn 2 en 22);
 • Voorwaarschuwing van MKA naar SEH (nummer 5).

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Gert Koelewijn​.​

Expert

Gert Koelewijn

Product manager / Programma Manager