Voorgaande versies informatiestandaard acute zorg

Deze pagina biedt u toegang tot de gepubliceerde informatiestandaard Acute Zorg.​ De informatiestandaard Acute Zorg is gebaseerd op de richtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulance-dienst en spoedeisende hulp​’. ​

Release 1.0 i​​nformatie-overdracht​ van ambulance naar spoedeisende hulp (SEH)​

Deze versie blijft actief totdat de laatste ambulanceregio of ziekenhuis de actuele versie operationeel heeft.