Basisgegevensset Zorg (BgZ)

De Basisgegevens Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. De BgZ is eigenlijk een patient summary van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze in elk onderdeel van het geplande of ongeplande zorgproces van belang is. De BgZ is afgeleid van en gebaseerd op de International Patient Summary (IPS) zoals die binnen de Europese Unie is vastgesteld. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals de BgZ en beheert de set.

De BgZ is inmiddels omarmd als landelijke standaard. Het Informatieberaad Zorg heeft in januari 2018 de BgZ en het model van de Zorginformatiebouwstenen (zibs) vastgesteld als landelijke standaarden voor de uitwisseling van patiëntinformatie. Steeds meer partijen zijn aan de slag om de BgZ met voorrang te implementeren in hun EPD’s en andere technische systemen, zoals de academische ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen (VIPP), organisaties op het gebied van de care en de ggz, de eerste lijn en ook op het gebied van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) via MedMij.

Naast MedMij (gebruik van de BgZ in een PGO omgeving) is nu ook de Informatiestandaard beschikbaar voor de uitwisseling van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg.

Alle informatie over de BgZ, de toepassing voor MedMij en voor de medisch specialistische zorg vind je in de wiki op de landingspagina Basisgegevensset Zorg.

Beheer generieke dataset BgZ

In het document Beheerafspraken BgZ staat het beheerproces van de generieke dataset Basisgegevensset Zorg nader omschreven. Het beheer van informatiestandaarden, zoals de generieke dataset BgZ, wordt ingericht volgens de NEN7522-standaard. Daarin wordt onderscheid gemaakt in verschillende rollen. Voor de generieke dataset BgZ zijn de belangrijkste rollen als volgt ingevuld:

  • Houder: (tijdelijk) Stuurgroep Registratie aan de Bron
  • Autorisator: autorisatieraad beheer BgZ
  • Expert: pool van inhoudelijke experts
  • Functioneel beheerder: Nictiz
  • Overige afspraken beheer BgZ

Beheer van de Informatiestandaard BgZ – Uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg

In het document Beheerafspraken Informatiestandaard BgZ – Uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg staat het beheerproces van de informatiestandaard nader omschreven. De basis voor het algemene proces van beheer van standaarden (en dus ook van Informatiestandaard BgZ uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg) is de norm NEN 7522.

In het proces van beheer kent NEN7522 ‘rollen’. De te onderscheiden rollen zijn:

Beheer MedMij (gebruik BgZ in PGO omgeving)

Het beheer van Medmij valt onder het afsprakenstelsel MedMij.