Basisgegevensset Zorg (BgZ)

De Basisgegevens Zorg (BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. De BgZ is eigenlijk een ‘patient summary’ van (medische) gegevens waarvan zorgverleners hebben bepaald dat ze in elk onderdeel van het geplande of ongeplande zorgproces van belang is. De BgZ is afgeleid van en gebaseerd op de ‘International Patient Summary’ (IPS) zoals die binnen de Europese Unie is vastgesteld.

De BgZ is inmiddels omarmd als landelijke standaard. Het Informatieberaad Zorg heeft in januari 2018 de BgZ en het model van de Zorginformatiebouwstenen (zibs) vastgesteld als landelijke standaarden voor de uitwisseling van patiëntinformatie. Steeds meer partijen zijn aan de slag om de BgZ met voorrang te implementeren in hun epd’s en andere technische systemen, zoals de academische ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen (VIPP), organisaties op het gebied van de care en de ggz, de eerste lijn en ook op het gebied van persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) via MedMij.

Beheer BgZ

Sinds 1 januari 2019 is het beheer van de BgZ bij Nictiz belegd. In het document Beheerafspraken BgZ staat het beheerproces van de Basisgegevens Zorg nader omschreven. Het beheer van informatiestandaarden, zoals de BgZ, wordt ingericht volgens de NEN7522-standaard. Daarin wordt onderscheid gemaakt in verschillende rollen. Voor de BgZ zijn de belangrijkste rollen als volgt ingevuld:

  • Houder: (tijdelijk) Stuurgroep Registratie aan de Bron
  • Autorisator: autorisatieraad beheer BgZ
  • Expert: pool van inhoudelijke experts
  • Functioneel beheerder: Nictiz
  • Overige afspraken beheer BgZ

Extra informatie

  • Memo over wat te doen als er extra informatie voor gegevensuitwisseling nodig en beschikbaar is dan de BgZ en de zibs van de BgZ specificeren.
  • Schema met technische antwoord op de vraag hoe ‘Extra
    Informatie (E.I.) toe te voegen in de CDA uitwerking van de BgZ’.