Informatiestandaarden

Huisartswaarneming

Deze pagina biedt u toegang tot de informatiestandaard huisartswaarneming​. De NHG-richtlijn ‘Gegevensuitwisseling huisarts-centrale huisartsenpost‘ vormt de basis voor de informatiestandaard. Deze informatiestandaard maakt gebruik van de zorginfrastructuur van het LSP.

De informatiestandaard huisartswaarneming​ maakt het mogelijk dat een waarnemend huisarts de belangrijkste gegevens van een patiënt kan zien wanneer die op de huisartsenpost verschijnt. Bij 90 procent van de huisartsen is dit inmiddels mogelijk, omdat de informatiestandaard in 4000 van de 4400 computersystemen van huisartsen is ingebouwd.

De waarnemend huisarts heeft alleen inzage in die gegevens die op dat moment noodzakelijk zijn, en dus niet in alle gegevens van de patiënt. De afspraken welke gegevens de waarnemend huisarts kan inzien staan vastgelegd in de richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts-centrale huisartsenpost.

Voor de huidige informatiestandaard, versie 6.10.1.3, geldt het volgende materiaal:

Leveranciers van huisarts- en huisartsenpostinformatiesystemen kunnen zich kwalificeren voor deze nieuwe release.​

Voor de vorige informatiestandaard, versie 6.10.0.1, geldt het volgende materiaal:

Status

De informatiestandaard huisartswaarneming maakt het mogelijk dat een waarnemend huisarts de belangrijkste gegevens van een patiënt kan zien wanneer die op de huisartsenpost verschijnt. Dit zijn niet alle gegevens van de patiënt. Bij 90 procent van de huisartsen is dit inmiddels mogelijk, omdat de informatiestandaard in 4000 van de 4400 computersystemen van huisartsen is ingebouwd.

De informatiestandaard ketenzorg maakt het mogelijk dat een huisarts en zijn ketenzorgpartner de belangrijkste gegevens van een patiënt kunnen delen.

De informatiestandaard labuitwisseling maakt het mogelijk dat een huisarts de labresultaten direct kan krijgen in zijn HIS.

De informatiestandaard Acute zorg maakt het mogelijk dat een huisarts de essentiële medische gegevens kan delen met zijn acute zorgpartners.

De informatiestandaard medicatieveiligheid maakt het mogelijk dat een huisarts de medicatiegegevens kan delen met zijn zorgpartners.

Voor dossieroverdracht wordt in de praktijk het verouderde edifact-bericht (MEDOVD) gebruikt. Het bericht is aan vervanging toe.

Voor verwijzingen bestaat er geen informatiestandaard. Hieraan is wel behoefte.

Beheer

Informatiestandaarden worden beheerd conform de afspraken die beschreven zijn in het generieke model ‘Beheer van standaarden in de zorg’. In het beheerproces zijn verschillende rollen conform NEN7522 te onderscheiden. De houderrol wordt uitgevoerd door organisaties die opdracht gegeven hebben voor het ontwikkelen van de standaard. Nictiz vervult in het proces de rollen functioneel- en technisch beheerder en publiceert in de distributeursrol de informatiestandaard. In het expertpanel zijn zorgverleners, ICT-leveranciers en koepelorganisaties actief.

Voor meer informatie over deze informatiestandaard kunt u contact opnemen met Gert Koelewijn​.​