Informatiestandaard Vaccinatie − Immunisatie

Met informatiestandaard Vaccinatie−Immunisatie leggen de vele betrokken partijen vaccinatiegegevens gestructureerd en eenduidig vast. Hierdoor komen deze gegevens beschikbaar voor uitwisseling en gebruik.

Releases

  • Fase 1: eerste versie informatiestandaard Vaccinatie−Immunisatie en MedMij-gegevensdienst (na april 2022). Burgers kunnen hun COVID-19-vaccinaties inzien via hun PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving).
  • Fase 2: doorontwikkeling zorg-zorg-gegevensuitwisseling en informatiestandaard. Dit maakt op termijn uitwisseling en gebruik van alle vaccinatiegegevens mogelijk.

Over de informatiestandaard Vaccinatie – Immunisatie

Via de informatiestandaard kunnen zorgverleners uiteindelijk registreren en uitwisselen in welke mate iemand beschermd is. Het ontwikkeltraject rond gegevensuitwisseling en informatievoorziening over vaccinaties betreft:

  1. een toekomstbestendige informatiestandaard Vaccinatie – Immunisatie voor alle betrokken partijen;
  2. een dienst voor burgers die vaccinatiegegevens zichtbaar maakt in hun PGO.

De wereld van vaccinaties is complex. Er bestaan verschillende vaccinaties en diverse uitvoerders die registreren in uiteenlopende informatiesystemen. Die uitvoerders moeten op eenzelfde manier informatie vastleggen. Daarnaast moet informatie op eenzelfde manier over de lijn gaan. Dan kan de ontvanger de gegevens correct begrijpen en interpreteren. Over inhoud, taal en techniek is vooraf overeenstemming nodig. De afspraken daarover vinden hun beslag in de informatiestandaard Vaccinatie – Immunisatie.

Het voordeel van informatiestandaard Vaccinatie−Immunisatie voor de zorg

Al dan niet vaccineren betreft iedereen in Nederland. De vaccinatiestandaard maakt het mogelijk afspraken te maken over hoe relatief eenvoudige informatie over vaccineren uit te wisselen. Via de informatiestandaard Vaccinatie−Immunisatie kunnen zorgverleners uiteindelijk registreren en uitwisselen in welke mate iemand beschermd is.

Een groot voordeel is dat de informatiestandaard geldt voor de hele vaccinatiezorg in Nederland:

  • vaccinaties binnen programma’s zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en andere publieke programma’s voor COVID-19 en de griep;
  • vaccinaties binnen de reguliere, gezamenlijk gefinancierde zorg (bijvoorbeeld voor mensen met afweerproblemen);
  • vaccinaties op de vrije markt (bijvoorbeeld reizigers- en werknemersvaccinaties).

Technische informatie

De informatiestandaard Vaccinatie−Immunisatie maakt de MedMij-gegevensdienst mogelijk. Een eerste stap is dat burgers hun COVID-19-vaccinatiegegevens via hun PGO inzien. Dat kan zodra het bronbestand bij het RIVM is ontsloten.

De gegevensdienst is geschikt om op termijn alle bekende vaccinatiegegevens uit te wisselen. Bronnen voor verschillende vaccinatiegegevens zijn bijvoorbeeld huisartsen, ziekenhuizen en GGD’s (Gemeentelijke Geneeskundige Diensten). Voor het uitwisselen en gebruiken van die gegevens is het nodig ook die bronnen toegankelijk te maken.

Bij de informatiestandaard-ontwikkeling gebruikt Nictiz een voorloper of bètaversie van de vernieuwde zorginformatiebouwsteen of zib Vaccinatie. Een zib beschrijft welke zorginformatie een zorgverlener moet vastleggen en hoe. Zo’n bouwsteen is techniek- en situatie-onafhankelijk. Nictiz ontwikkelt samen met betrokken partijen een zib Vaccinatie die beter aansluit bij de wensen voor de informatiestandaard. De definitieve zib komt in 2023 beschikbaar.

Expert

Trudy Hagg

Informatieanalist