Zib-centrum

Wat is een zib?

Zorginformatiebouwstenen (zibs) worden gebruikt om inhoudelijke - niet technische - afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de informatie die wordt gebruikt in het zorgproces.

Het doel van de standaardisatie is dat deze informatie uit het zorgproces wordt hergebruikt voor andere doeleinden zoals kwaliteitsregistraties, overdracht of patiëntgebonden onderzoek. Een zorginformatiebouwsteen is een informatiemodel waarin een zorginhoudelijk concept wordt beschreven in termen van de gegevenselementen waaruit dat concept bestaat, de datatypes van die gegevenselementen etc. ​

Zorginformatiebouwstenen

Zorginformatiebouwstenen zijn informatiemodellen van minimale, klinische concepten die elk meerdere gegevens in zich herbergen met een afgesproken inhoud, structuur en onderlinge relatie.​