Informatiestandaarden

Ketenzorg pre-release

De informatiestandaard in de ketenzorg is gebaseerd op de zorgstandaarden die de beroepsgroepen van (keten)zorgverleners hebben opgesteld. Deze zorgstandaarden zijn:

Status

De nieuwste versie van deze informatiestandaard wordt in de praktijk gebruikt. Het gebruik groeit gestaag. De VZVZ-Werkgroep ‘doorontwikkeling en innovatie’ onderzoekt de prioritering voor de uitwisseling met nieuwe doelgroepen, zoals in ouderenzorg en in de GGZ.

Beheer

Informatiestandaarden worden beheerd conform de afspraken die beschreven zijn in het generieke model ‘Beheer van standaarden in de zorg’. In het beheerproces zijn verschillende rollen conform NEN7522 te onderscheiden. De houderrol wordt in de regel uitgevoerd door organisaties die opdracht gegeven hebben voor het ontwikkelen van de standaard. Nictiz vervult in het proces de rollen functioneel- en technisch beheerder en publiceert in de distributeursrol de informatiestandaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Koelewijn.