Nieuws

Mijlpaal bereikt in Eenheid van Taal

31/03/2021
Nictiz bereikt vandaag een mijlpaal in het programma ‘Vertalen SNOMED’. In opdracht van het ministerie van VWS zijn 265.000 medische begrippen en synoniemen uit het internationale medisch terminologiestelsel SNOMED vertaald. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar Eenheid van Taal: het principe dat zorgverleners, patiënten en computers uitgaan van dezelfde betekenis van een medisch begrip.

Verbinden met SNOMED

De internationale standaard SNOMED is door het Informatieberaad Zorg aangewezen als dé standaard voor Eenheid van Taal. SNOMED is gekoppeld aan nationale standaarden, zoals de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus en NHG-tabellen. Hierdoor kan zorginformatie door zorgverleners in de eigen vaktaal vastgelegd en hergebruikt worden. Tevens zijn patiëntvriendelijke termen toegevoegd. Die zorgen ervoor dat ook de patiënt begrijpt wat in het medisch dossier staat. Dit verbetert de communicatie tussen zorgverleners onderling en patiënten, bijvoorbeeld in zorgportalen.

SNOMED.nl plaatje

Voorbeeld van de werking van SNOMED. Klik op de afbeelding om naar de SNOMED browser te gaan en zelf begrippen op te zoeken.

Innoveren met SNOMED

SNOMED legt ook verbanden tussen medische begrippen. Dit biedt potentie voor datagedreven innovaties, zoals beslisondersteuning of Artificial Intelligence. Het selecteren van een specifieke patiëntenpopulatie voor onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

Eenduidig vastleggen en uitwisselen

Nu SNOMED beschikbaar is in het Nederlands, is een belangrijke stap gezet naar Eenheid van Taal. De volgende stap is SNOMED vaker te laten integreren met medische systemen, om het eenduidig vastleggen en uitwisselen nog beter te faciliteren. Hierbij biedt ook de onlangs gelanceerde Nationale Terminologieserver van Nictiz uitkomst. Daarmee kunnen systemen zonder extra inspanning gebruikmaken van meer (inter)nationale terminologieën en classificaties. De server maakt het bovendien gemakkelijker geregistreerde gegevens te delen en te hergebruiken.

Vragen over (het gebruik en implementatie van) SNOMED

Nictiz stimuleert het gebruik van SNOMED op allerlei manieren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cursussen, presentaties op evenementen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. Ook organiseren we webinars. Heeft u een vraag omtrent SNOMED stuur dan een mail naar info@snomed.nl of kijk voor meer informatie op de pagina van het SNOMED National Release Center.

Expert

Pim Volkert

Teamlead Terminologiecentrum